Boek in wording:


Begonnen met de genade

Maar het ‘volbrengen’ in iets totaal anders ?! – Gerard Oudijn

Studie van de Galaten-brief van spraak naar tekst.
Van dit boek in wording kunt u pdf-bestanden downloaden van hoofdstukken die zijn afgerond.

SamenvatTing

Paulus had onder de Galaten het Evangelie van genade verkondigd en dat was wat hen verblijd had. Maar daarna waren daar anderen gekomen in de streek van Galatië. Er waren predikers gekomen die de Galaten wilden ‘verjoodsen’, die hen wilden ‘verjudaïseren’. Zij zeiden namelijk tegen de Galaten: ‘Jullie zijn nu weliswaar gelovigen, maar om rechtvaardig te léven zul je jezelf wel onder de wet moeten plaatsen. Je zult de joodse wetten en rituelen moeten onderhouden en volgen, je laten besnijden en de joodse hoogtijdagen houden.’

Paulus is echt verbaasd, maar ook furieus over dat idee! En hij zegt in deze brief: “Jullie zijn eens begonnen met de genade, jullie zijn gered door geloof ... en nu willen jullie het ‘volbrengen’ in iets totáál anders?!”

Inleiding

Het hoofdthema van de brief van Paulus aan de Galaten is dat een gelovige niet gerechtvaardigd wordt door de wet van Mozes te onderhouden, maar door te staan in de genade. Dat was de boodschap die Paulus verkondigd had onder de Galaten en die zij geloofden. Maar na hem waren er anderen binnengekomen met een ‘evangelie’ dat geen Evangelie is.

Hoofdstuk 1: Galaten 1:1-5

In deze eerste verzen is elk woord geladen. Met een samenvatting van wie de brief schrijft, aan wie en waarom.
Dit is kort en krachtig de inhoud van heel de Galaten-brief. In een paar zinnen zet Paulus uiteen waarom hij deze brief schrijft en alles wat daarna komt is hierop gebaseerd.

Hoofdstuk 2: GALATEN 1:6-24

Paulus was door Christus Jezus geroepen vanuit de hemel en hij had een aparte bediening, los van 'de twaalf'.
In de eerste twee hoofdstukken van de Galaten-brief gaat hij hier uitgebreid op in.
Het onderschrijft zijn unieke bediening en boodschap, die juist voor de geroepenen uit de natiën actueel is.

Hoofdstuk 3: Galaten 2:1-16

Meestal worden alle apostelen op één hoop geveegd en alles wat ze geschreven hebben is dan ‘voor ons bestemd’. Dat wordt allemaal gelezen als: ‘dat is ook voor ons’, maar dat is niet zo. Als Paulus nu gewoon dezelfde roeping, dezelfde bediening had als ‘de twaalf’, dan is dat, wat hij hier beschrijft, volstrekt onlogisch.