Bijbels Denken - Aren van Waarde

bijbelsdenken.eu

Gratis Online lezen, delen, downloaden of bestellen

Hier vindt u alle gratis publicaties van bijbelsdenken.eu die in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand zijn gekomen. Deze lectuur is met toestemming van Aren van Waarde, vrijgegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Boek

“Verzoening” in de Bijbel

Aren van Waarde

De Schepper heeft besloten om “alle dingen” (elk schepsel) met Zich te verzoenen (Kol.1:20), de zonden van de “hele wereld” te bedekken (1 Joh.2:2) en Zijn Zoon te geven tot “een losprijs voor allen” (1 Tim.2:6). Er zal eens vrede heersen in de hele schepping. Van doelmissen of falen, gebreken of tekortkomingen zal er niet langer sprake zijn. Vruchteloosheid en vergankelijkheid zullen door heerlijkheid, kracht en onvergankelijkheid worden vervangen.