De bêma, het erepodium

Gijs Bernouw, Date Gorter


“Kun je me iets meer vertellen over de rechterstoel Gods?”

Bij het woord ‘rechter’ schiet een aantal mensen mogelijk meteen al in de stress. Want als je voor de rechter moet verschijnen, is er sprake van een overtreding en op een overtreding volgt straf. Maar als je kijkt naar de grondtekst, dan zie je dat die notie ‘rechterstoel’ er helemaal niet is, want het Griekse woord in Romeinen 14:10 heeft niets te maken met straf, het heeft niets te maken met veroordeling.

online lezen, delen, downloaden of bestellen

Meer over de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt op: ebenhaezer.nl en concordante-publicaties.nl