De duivel / satan

Gerard Oudijn

Natuurlijk is het onderwerp van de Schrift Christus en niet satan. Toch gaat Paulus ervan uit dat satans gedachten ons niet onbekend zijn. “… opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.” 2 Korinthe 2: 10,11 [HSV]

online lezen, delen, downloaden of bestellen

GOD is de Redder van alle mensen : gezondewoorden.nl