Eben-Haëzer

EbenHaEzer.nl

Gratis online lezen, delen, downloadeN of bestellen

Hier vindt u alle gratis publicaties van ebenhaezer.nl die in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand zijn gekomen. Deze lectuur is met toestemming van alle afzonderlijke sprekers vrijgegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Gods plan van tijdperkeN


Download Gods kalender (A3 formaat):

Bookazines

De bomen van dood en leven

Ed van Brummen

Zou God nu werkelijk ‘verrast zijn geworden’ door het eten van het eerste mensenpaar van de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad? Of is alles wat er gebeurde onderdeel van een veel groter verlossingsplan, dat Hij uitvoert in tijdperken?

De bêma, het erepodium

Gijs Bernouw, Date Gorter

“Kun je me iets meer vertellen over de rechterstoel Gods?”

Als je kijkt naar de grondtekst, dan zie je dat die notie ‘rechterstoel’ er helemaal niet is. Het Griekse woord in Romeinen 14:10 heeft niets te maken met straf, het heeft niets te maken met veroordeling.

Leven, voor allen

Andries van der Wal

Wat God uitwerkt in grootheid, is magnifiek. Letterlijk: “Want evenals in Adam allen sterven …”. Ja, maar er staat geen punt. God geeft dat in Christus allen levend gemaakt zullen worden.

Breekbaar, maar bruikbaar

Cees van Halem

Wij zijn een aarden vat, breekbaar en zwak. Maar als het ons gegeven is te blijven staan, dan is het de kracht van God die dat mogelijk maakt. Alle eer gaat naar God, uit onszelf kunnen we niets.

Boek

Absoluut God!

G. Bernouw, L. de Geus, D. Gorter, P. van ’t Veer, A. van der Wal

Er is er maar Eén Die absoluut GOD is: God, de Vader, uit Wie het al is, door Wie het al is en tot Wie het al zal zijn. Hij is absoluut in Zijn redding, absoluut in Zijn rechtvaardiging en absoluut in Zijn verzoening. Hij zal alles in allen worden.