Gezonde Woorden

Gerard Oudijn

Onderwerpen:

  • De betrouwbaarheid van Genesis
  • Het Woord van God is compleet
  • Het woord van de waarheid correct snijden
  • De Hebreeënbrief: boodschap en context
  • Gaven van de geest, zijn ze er vandaag nog?
  • De toekomst van het christendom volgens de apostelen
  • Betekent eeuwig in de Bijbel eindeloos?
  • Allen verzoend … en satan dan?
  • Uitverkiezing

online lezen, delen, downloaden of bestellen

Meer over de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt op: gezondewoorden.nl