Gezonde Woorden - Gerard Oudijn

GezondeWoordEn.nl

Gratis online lezen, delen, downloaden of bestellen

Hier vindt u alle gratis publicaties van gezondewoorden.nl die in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand zijn gekomen. Deze lectuur is met toestemming van Gerard Oudijn, vrijgegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Bookazines

Oordeel & gericht

Gerard Oudijn

Ik ontken niet dat er een eeuw-ig oordeel is. Wel bestrijd ik het idee van hoe men dat meestal opvat, namelijk als een ‘altijddurend oordeel’. Eeuw-ig houdt in de grondtalen van de Bijbel verband met een tijdsperiode, het is nooit altijddurend.

Het huwelijk

gerard Oudijn

Er zijn veel tegenstrijdige meningen over wat de Bijbel zegt over het huwelijk. Schrijven hierover kan nogal wat stof doen opwaaien, want het is een precair onderwerp. Zeker omdat het ook andere vragen oproept, zoals over scheiden en hertrouwen.

Kaïn en Abel

Gerard Oudijn

Een illustratie van Israël dat haar broeder, de Messias, doodde. Net als Kaïn werd het volk verstrooid over de aarde. En God zorgde voor een plaatsvervanger van Abel: een nieuwe zoon van Adam ...

De duivel / satan

gerard Oudijn

Natuurlijk is het onderwerp van de Schrift Christus en niet satan. Toch gaat Paulus ervan uit dat satans gedachten ons niet onbekend zijn. “… opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.” 2Kor.2:10,11 [HSV]

Boek

Gezonde Woorden

Gerard Oudijn

Het Woord van God is levend en krachtig. Daarom roept de Schrift ons op om gezonde woorden te gebruiken. Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof.

Boek in wording

Begonnen met de genade

Gerard Oudijn

Paulus had onder de Galaten het Evangelie van genade verkondigd en dat was wat hen verblijd had, maar daarna waren er predikers gekomen die de Galaten wilden ‘verjudaïseren’. Zij zeiden: ‘Om rechtvaardig te léven zul je jezelf wel onder de wet moeten plaatsen.’