Goed Bericht - André Piet

GoedBericht.NL

Gratis online lezen, delen, downloaden of bestellen

Hier vindt u alle gratis publicaties van goedbericht.nl die in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand zijn gekomen. Deze lectuur is met toestemming van André Piet, vrijgegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Boekhandel uitgaven zijn niet te bestellen op deze site, zij zijn wel online te lezen en te downloaden.

Bookazines

Grote thema's:

Gods universeel plan

André Piet

Een studie over hoe GOD een plan uitwerkt door wereldtijdperken (aeonen) heen, om ten slotte Zijn doel te bereiken, namelijk “alles in allen” te worden. Geen ‘eindeloze verdoemenis’, maar een boodschap waarin God werkelijk GOD is en Zijn doel perfect bereikt!

Losse onderwerpen:

Woord, geloof en beleving

André Piet

We leven in een tijd waarin aan ‘gevoel’ en ‘beleving’ grote waarde wordt gehecht. Dat is goed, maar vergeet niet dat beleving, wil het gezond zijn, een basis dient te hebben. Want zonder fundament blijkt gevoel zeer misleidend te kunnen zijn.

Hebreeën 10:25 Stok achter de kerkdeur?

André Piet

Hebreeën 10:25 geldt gewoonlijk als ‘de stok achter de deur’ om kerkdiensten vooral toch bij te wonen. Maar is dat terecht? Waar gaat het in dit vers over en wat stond er voor de Hebreeën op het spel?

Hoop doet léven!

André Piet

Hoop verwijst per definitie naar de toekomst. Maar hoop heeft ook grote impact op het nu. Paulus spreekt in Titus 2:13 over “de gelukkige hoop” omdat de hoop zelf gelukkig is, maar ook gelukkig maakt.

Altijd blij en onbezorgd?!

André Piet

Paulus legt geen lasten op. Hij zegt niet: ‘Jullie moeten blij zijn’. En evenmin: ‘Jullie mogen niet bezorgd zijn’.
Wat je moet wéten om daarvan de vruchten te plukken.

Model vaderschap

André Piet

Wat is vaderschap? Niet: hoe zou je als vader moeten zijn, maar wat betekent het dat iemand vader is?
Of wat betekent het dat iemand jouw vader is? En wat betekent het dat God “Abba, Vader” is?

Waarom blind geboren?

André Piet


Door te filosoferen of te theologiseren belanden we in een doolhof van opinies. Het is de Schrift die voorziet in onze grote vragen van hart en verstand. Helder, logisch, solide en verblijdend. Kortom: Goddelijke antwoorden!

Geschikt voor in huis

André Piet

Het is niet de plicht maar de dankzegging die in Kolosse 3 de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

Typologie in de Schrift:

Abram slapend rijk

André Piet

Dit mag dan een geschiedenis zijn die 4000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar het is geweldig dat we zo’n God hebben, met een Woord dat zó accuraat, zó betrouwbaar en zó solide is!

Vanwaar haalde Abraham de most ...?

André Piet

Vanwaar haalde Abraham de mosterd?
Alles wat van de wijnstok afkomt, is most en dat werpt veel licht op die uitdrukking.
Wat wist Abraham wél dat wij niet (meer) weten?

Samenvatting Studieserie:

De GELUKKIGE God

André Piet

“… volgens het evangelie der heerlijkheid van DE GELUKKIGE GOD, dat mij is toevertrouwd.”
– Paulus, 1Tim.1:11 [TELOS]

Wat is geluk en waarom is God gelukkig? En wat is de boodschap van dit Goede Bericht op ons eigen leven?

Boeken

De alleen wijze GOD

André Piet

Nergens in de Bijbel wordt zo fundamenteel en veelzijdig de waarheid van het Evangelie uiteengezet als juist in deze brief. Alle grote Bijbelse thema’s komen aan de orde. God zal alles wat de profeten hebben voorzegd, op zijn tijd en wijze alsnog vervullen. Weergaloos en onnavolgbaar!

Zielig is niet geestig

André Piet

Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de ‘ziel-ige’ benadering naar de ‘geest-ige’.

Ongekende Hoogte

André Piet

De Efeze-brief opent perspectieven die adembenemend zijn. Het ziet vooruit naar de tijd waarin God door Zijn Zoon alles tot voltooiing gaat brengen en hoe de ekklesia, als ‘uitroepsel’ in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd.

Boek in wordinG:

Leven in Zijn Naam

André Piet

Johannes heeft begrepen dat er een onderbreking is in de heilshistorie. Met die kennis van zaken blikt hij terug op het leven van de Heer Jezus. Hij ziet allerlei gebeurtenissen, maar ook uitspraken van de Heer, die dat in wezen al op een verborgen wijze aanduiden.