Heel de wapenrusting van God

Date Gorter

Heel de wapenrusting van God aandoen is noodzakelijk voor elk lid van het lichaam van Christus. Deze uitgave geeft antwoord op: waarom aandoen? Tevens een nadere toelichting op de zeven onderdelen, zoals die te vinden zijn in Efeziërs 6:10-20.

online lezen, delen, downloaden of bestellen

Meer over de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt op: da-ath.nl