Het geheimenis van Christus

Paulus’ brief aan de Kolossenzen – Date Gorter

Studie van de Kolossenzen-brief van spraak naar tekst.
Van dit boek in wording kunt u pdf-bestanden downloaden van hoofdstukken die zijn afgerond.

Samenvatting

Kolossenzen draait om het geheimenis van Christus in zijn volheid. Een deel van dit geheimenis was al bekend gemaakt in Tenach. Dat was de belofte van de Messias; Jezus, die zou komen. Hij zal “Koning van de koningen” en “Heer van de heren” zijn op aarde en dat is het aardse aspect van het geheimenis van Christus. Maar het geheimenis van Christus is groter; Zijn heerschappij zal het hele universum – heel de schepping – omvatten, dus óók de hemelen.

Christus, als het Hoofd van het lichaam, wordt in Kolossenzen nadrukkelijk bekendgemaakt. Maar in Kolossenzen 2 wordt ook gezegd dat Hij het Hoofd is van alle overheid en macht; Hij staat boven alles. Dat is de heerlijkheid van Christus, nu al. Alle tegenwerkende machten en krachten zullen onder Zijn voeten gebracht worden. En dan komen wij in beeld, want dat is mede de bediening van het lichaam van Christus: om al die vijandige geestelijke machten en krachten onder Zijn voeten te brengen, opdat alles aan Hem onderschikkend zal zijn.

Inleiding

 • Schriftgedeelte

 • Indeling van Paulus’ brieven

 • Schematische weergave

 • Datering

 • Waar ligt Kolosse?

 • Raakvlakken

 • Het geheimenis van Christus

 • Het woord van de waarheid

 • Structuuroverzicht van de Kolossenzen-brief

 • De Schriften worden vervuld

 • Allen levendgemaakt

 • Hém verkondigen wij!

Hoofdstuk 1: GENADE VOOR JULLIE EN VREDE

 • Een unieke positie
 • Onderbreking

 • Een geweldig plan

 • Ons leven en de wil van God

 • De eenheid ís er

 • Apart gezet voor de dienst aan God

 • Leven in genade

 • Vrede van God in je hart

 • God, ónze Vader