Kaïn en Abel

Gerard Oudijn

Er zijn er nogal wat details in deze geschiedenis die worden misverstaan, maar belangrijker nog is dat deze gebeurtenissen een profetische strekking hebben. Het is een illustratie van Israël dat haar broeder, de Messias, doodde. Net als Kaïn werd het volk verstrooid over de aarde. En God zorgde voor een plaatsvervanger van Abel: een nieuwe zoon van Adam ...

online lezen, delen, downloaden of bestellen

Meer over de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt op: gezondewoorden.nl