Privacyverklaring

Stichting Evangelie Om Niet neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met dit privacybeleid. Uw gegevens zullen niet aan derden verkocht en/of verstrekt worden.

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u een contactformulier hebt ingevuld, of andere aanvragen doet, worden de gegevens die u verstrekt verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land


Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

- uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van nadere informatie;

- de gegevens die u invult bij een formulier (voor de aanvraag van boeken of bookazines) worden gebruikt om de aanvraag te kunnen versturen (deze gegevens worden niet opgeslagen in een software systeem).


Uw gegevens op evangelieomniet.nl

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem, en worden niet gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven van commerciële aard. Stichting Evangelie Om Niet gebruikt alleen de door u aangeleverde gegevens, om aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk in behandeling te nemen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd, en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens

Voor evangelieomniet.nl zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat.

Bewaartermijn

Stichting Evangelie Om Niet bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna deze gegevens niet meer verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Stichting Evangelie Om Niet van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van, uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Neem contact op via info@evangelieomniet.nl of via het contactformulier. Uw verzoek zal binnen 4 weken in behandeling worden genomen.

Wijzigingen

Stichting Evangelie Om Niet behoudt te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.