Vanwaar haalde Abraham de most ...?

André Piet

Vanwaar haalde Abraham de mosterd?
Alles wat van de wijnstok af komt, is most en dat werpt veel licht op die uitdrukking.
Wat wist Abraham wél dat wij niet (meer) weten?

online lezen, delen, downloaden of bestellen

Meer over de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt op: goedbericht.nl