“Verzoening” in de Bijbel

Aren van Waarde

De Schepper heeft besloten om “alle dingen” (elk schepsel) met Zich te verzoenen (Kol.1:20), de zonden van de “hele wereld” te bedekken (1 Joh.2:2) en Zijn Zoon te geven tot “een losprijs voor allen” (1 Tim.2:6). Er zal eens vrede heersen in de hele schepping. Van doelmissen of falen, gebreken of tekortkomingen zal er niet langer sprake zijn. Vruchteloosheid en vergankelijkheid zullen door heerlijkheid, kracht en onvergankelijkheid worden vervangen.

online lezen, delen, downloaden of bestellen

Meer over de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt op: bijbelsdenken.eu