Zielig is niet Geestig

André Piet

Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de ‘ziel-ige’ benadering naar de ‘geest-ige’.

online lezen, delen En downloaden

Dit boek is met toestemming van André Piet vrijgegeven voor online publicatie op evangelieomniet.nl. Het fysieke boek is te bestellen via de plaatselijke boekhandel of internet.

Meer over de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt op: goedbericht.nl