Archief uitzendingen 2023

De samenkomsten zijn tevens live te volgen bij Evangelie Om Niet en via kerkdienstgemist.nl.
Op het YouTube kanaal en op deze pagina worden de uitzendingen achteraf geplaatst.

 

Zondag 24 december

Spreker: André Piet goedbericht.nl
Onderwerp: Elia buitenlands (1)
De profeet Elia verlaat het land. Bij de beek Krith ontvangt hij dagelijks van Godswege voedsel. Daarna krijgt hij de opdracht om naar Sarefat te gaan. Daar krijgt hij verzorging in het huis van een weduwe die, samen met haar zoon, niet meer had dan een beetje meel in een pot en een beetje olie in een kruik. Olie, die maar niet opraakte … Geweldige lessen en heenwijzingen blijken in dit hoofdstuk besloten te liggen.

Zondag 17 december

Spreker: Fred de Bruin
Onderwerp: Het verlangen van God (2)
Met o.a.: We zijn Zijn eigendom; De schepping; Het dilemma?; Rantsoen vs genadegave; Eén God; Alles uit Hem; Naar Zijn raad en voornemen; Schepping onvoltooid; In blijde verwachting; Het verlangen van God.
 

Zondag 03 december

Spreker: Gerard Oudijn gezondewoorden.nl
Onderwerp: Zoonstelling
Als de Christus wordt geopenbaard, worden wij met Hem geopenbaard in heerlijkheid. We zijn samen-lot-bezitters met Christus en in afwachting van onze aanstelling tot zonen (Rom.8:23). Wat is 'zoonstelling'? En wat is het verschil tussen een kind en een zoon?
 

Zondag 19 november

Spreker: Pieter van 't Veer
Onderwerp: Brieven van de apostel Paulus, waarom zo belangrijk?
Waarom is het zo belangrijk voor leden van het lichaam van Christus om in deze tijd de brieven van de apostel Paulus te volgen?
 

Zondag 05 november

Spreker: Date Gorter da-ath.nl
Onderwerp: Het geloof van Jezus Christus
Het geloof van Jezus Christus staat centraal. Wat komen we daarover te weten vanuit de Schrift? Er wordt ingezoomd op verschillende momenten in het leven van de Heer.
 

Zondag 22 oktober

Spreker: André Piet goedbericht.nl
Onderwerp: Achterblijvers na ‘de wegrukking’
Zodra de ekklesia is geëvacueerd (zie 1Thess. 4 vers 17) begint op aarde de meest turbulente periode ooit. Wat zegt de Schrift over hen die zijn achtergebleven?
 

Zondag 15 oktober

Spreker: Fred de Bruin
Onderwerp: Het verlangen van God (1)
Het eerste deel van "Het verlangen van God", Job 14: 14,15. Wat zegt de Schrift o.a. over Gods soevereiniteit?
 

Zondag 01 oktober

Spreker: Wolter Brakshoofden dezeventigboeken.nl
Onderwerp: Kom van het dak af

Menselijke systemen en tradities belemmeren het uitzicht op de hemel. Wij mogen staan in de vrijheid die ons in Christus geschonken is. Van Lucas 5 naar Galaten 5.
 

Zondag 01 oktober

Voorafgaand aan de lezing: Gerizim & Ebal - Art den Boer

 

Zondag 17 september

Spreker: Date Gorter da-ath.nl
Onderwerp: Het geloof van Daniël
Het geloof van Daniël komt naar voren en er wordt diep ingegaan op een boeiend visioen van Daniël 7 dat reikt tot in de komende eindtijd.