Archief uitzendingen 2024

De samenkomsten zijn tevens live te volgen bij Evangelie Om Niet en via kerkdienstgemist.nl.
Op het YouTube kanaal en op deze pagina worden de uitzendingen achteraf geplaatst.Zondag 23 juni

Spreker: Date Gorter, da-ath.nl
Onderwerp: Ontdekt!
In 2 Korinthiërs 4 spreekt Paulus van ‘ons evangelie’ en dat hij en de medewerkers niet wandelden in list, het ging om de waarheid voor nu: het evangelie van de heerlijkheid van Christus.
 

Zondag 16 juni

Spreker: Gerard Oudijn, gezondewoorden.nl
Onderwerp: De toespraak van Petrus op de pinksterdag (1)
De gebeurtenissen die we vinden in Handelingen 2 op de Pinksterdag zijn erg bekend. Het feit dat Joodse pelgrims uit de hele wereld de discipelen hoorden spreken in hun eigen talen, is de aanleiding voor Petrus om een lange toespraak te houden. In dit betoog refereert Petrus aan diverse passages uit de Hebreeuwse bijbel, met voorzeggingen over de Messias en Zijn Koninkrijk. In deze studie willen we de toespraak van Petrus eens bestuderen.
 

Zondag 19 mei

Spreker: Date Gorter, da-ath.nl
Onderwerp: Heerlijkheid in 2 Korinthe 3
In 2 Korinthe vers 9-18 vergelijkt Paulus de heerlijkheid van het oude verbond met de veel grotere van zijn evangelie. Wat werd buiten werking gesteld en waarom? Wat bleef en wat voor impact heeft dat op ons leven?
 

Zondag 05 mei

Spreker: Fred de Bruin
Onderwerp: Vrijheid
Wat is vrijheid eigenlijk? En waar staat het voor? Over het algemeen is de gedachte dat vrijheid "de mogelijkheid is om naar eigen wil te kunnen handelen", vrij van dwang. In de Schrift komt het thema ‘vrijheid’ eveneens aan de orde. Ik neem jullie mee aan de hand van bijbelteksten die over dit onderwerp spreken.
 

Zondag 28 april

Spreker: Date Gorter, da-ath.nl
Onderwerp: Twee of één?
2 Korinthe 2:17-3:8. Paulus spreekt aan, hij laat zien hoe hij bezig is en heeft geen aanbevelende brieven van derden nodig. De beste aanbeveling was de gemeente in Korinthe zelf. Oud en nieuw verbond, hoe zit dat? Paulus antwoordt!
 

Zondag 21 april

Spreker: Gerard Oudijn, gezondewoorden.nl
Onderwerp: Te leven is voor mij Christus, te sterven winst
In het eerste hoofdstuk van de Filippenzen-brief, schrijft Paulus over zijn gevangenschap dat het allerminst een beperking is, omdat zijn omstandigheden tot vooruitgang van het evangelie hebben geleid. Daarnaast zegt hij dat het zijn voorkeur heeft om “op te breken en samen met Christus te zijn”. Heeft hij het dan over zijn sterven, of over iets anders? Uit heel de brief blijkt hoe Paulus zich schikte in de omstandigheden, omdat hij wist dat het zo door God beschikt was. Daarom klinkt bij herhaling de oproep in deze brief: verheug je in de Heer!
 

Zondag 07 april

Spreker: Gerard Oudijn, gezondewoorden.nl
Onderwerp: Standvastig te midden van wind van leer
In Efeze 4 beschrijft Paulus dat God in de beginfase van de ecclesia een vijftal functies gaf, totdat het woord van God voltooid zou zijn en de gelovigen door het woord volkomen toegerust zouden zijn (2 Tim.3:16-17). Iets soortgelijks verklaart hij in 1 Korinthe 13, met betrekking tot de geestelijke gaven. Zowel de functies als de gaven zouden ophouden, wanneer de fase van volwassenheid was bereikt. Dan zouden de gelovigen niet meer heen en weer geslingerd worden door wind van leer, maar rotsvast kunnen staan op het complete woord van God. Dat is niet wanneer we bij de Heer zijn, maar hier op aarde, te midden van sluwheid en dwaling van mensen.
 

Zondag 24 maart

Spreker: Pieter van 't Veer
Onderwerp: Het huis van de Pottenbakker
Jeremia kreeg van God de opdracht om af te dalen naar het huis van de pottenbakker. Hij moest kijken wat daar gebeurde en zo kreeg hij onderwijs van God. Ik wil met je gaan afdalen naar 'het huis van de Pottenbakker', zoals de profeet Jeremia dat moest doen. In verband hiermee wil ik twee vragen gaan bekijken vanuit de Schrift. Wat en waar is het huis van de Pottenbakker? En wie moeten afdalen naar het huis van de Pottenbakker?
 

Zondag 17 maart

Spreker: Wolter Brakshoofden dezeventigboeken.nl
Onderwerp: Redding van Judas Iskariot staat vast
Veel mensen denken dat ze het motief weten waarom Judas zo handelde, maar als je de Schrift erbij neemt, dan blijkt dat toch anders te zijn. Onze vertalingen zetten in ons in een bepaalde richting, maar is het ‘verraden’ of ‘overleveren’? En wat gebeurde er op het teken dat de Heer Zelf gaf? De uitkomst is verrassend.

Geen audio opname beschikbaar

 

Zondag 10 maart

Spreker: Gerard Oudijn, gezondewoorden.nl
Onderwerp: De genezing van de zoon van de koninklijke hoveling
Nadat de Heer twee dagen in Samaria is geweest, gaat Hij vandaar naar Galilea. Daarna komt Hij opnieuw in Kana, waar Hij eerder water in wijn veranderde op een bruiloft (het eerste teken, Joh.2 vers 11). Deze keer geneest Hij de zoon van een koninklijke hoveling (het tweede teken, Joh.4, vers 54). Deze twee tekenen hebben alles met elkaar te maken en er is een sterk verband met Zijn eerdere verblijf in Samaria. Deze geschiedenissen hebben een diepe profetische betekenis!
 

Zondag 03 maart

Spreker: André Piet, goedbericht.nl
Onderwerp: ‘Gehoorzaamheid’ in de Romeinen-brief
Gehoorzaamheid is een belangrijk thema in de brief die Paulus schreef aan de gelovigen te Rome. De brief begint (1:5) en eindigt (16:26) ermee. We denken bij ‘gehoorzaamheid’ al gauw aan ‘doen wat is opgedragen’. En wat de wet (onder het oude verbond) betreft klopt dat ook, maar het is een afgeleide betekenis. In het Evangelie dat Paulus herautte, wordt niets opgedragen of gevraagd maar slechts meegedeeld. Daaraan zouden we gehoor geven!
 

Zondag 25 februari

Spreker: Fred de Bruin
Onderwerp: De Naam
Titels en Namen van God en hun betekenis.
Verdiepende studie naar o.a. El, Eloah, Elah, El Eljon, El Shaddai, JHWH, JHWH Zebaoth.
 

Zondag 18 februari

Spreker: Art de Boer (korte overdenking)
Onderwerp: De heilige ark naar de Filistijnen geholpen!
In 1Samuel 4-5, gaat het over het initiatief van de Israëlieten om de heilige ark mee ten strijde te nemen. Zij verloren de strijd en de ark werd buitgemaakt door de Filistijnen. Vervolgens kwam de ark, zonder hulp van mensen, weer terug in het beloofde land. Ligt er in deze geschiedenis een parallel naar deze tijd en wat zich in de nabije toekomst zal gaan afspelen?
 

Zondag 11 februari

Spreker: Gerard Oudijn, gezondewoorden.nl
Onderwerp: De bruiloft in Kana
In het Johannes-evangelie vinden we zeven á acht wonderen die de Heer verrichtte. Het eerste vinden we in Johannes 2, het veranderen van water in wijn op de bruiloft in Kana. Dit was een wonder met een diepere be-teken-is. Waar spreekt deze bruiloft op de derde dag van? En wat valt er te zeggen over de twee dagen die aan de bruiloft voorafgaan?

Geen audio opname beschikbaar

 

Zondag 04 februari

Spreker: Date Gorter da-ath.nl
Onderwerp: Gods werk
God is licht, in Hem is in het geheel geen duisternis. Toch loopt Zijn weg met de schepping, met u, jou en mij door duisternis heen, waarom dan? Waartoe? Dat en meer is te horen in deze spreekbeurt met een viertal illustraties uit de Schrift.
 

Zondag 28 januari

Spreker: Gerard Oudijn gezondewoorden.nl
Onderwerp: Vijf broden en twee vissen
De bekendste wonderbare spijziging is die met de vijf broden en twee visjes. Uniek is dat in alle vier de evangeliën, een beschrijving van deze geschiedenis wordt vermeld. In deze studie wordt de beschrijving zoals Johannes die geeft nader bezien. Dit blijkt niet zomaar een mooi verhaal of wonder te zijn, maar een teken met een betekenis. En hoe zit het met de tweede wonderbare spijziging? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
 

Zondag 21 januari

Spreker: André Piet goedbericht.nl
Onderwerp: Elia buitenlands 2 (deel 1 op deze pagina)
Het verborgen verblijf van Elia buiten het land in de tijd dat hemel gesloten is, spreekt van de huidige tijd van Israëls ongeloof. In die tijd vindt “de man Gods” een verblijfplaats bij een weduwe in Sarefat. Als bij gelegenheid de zoon van het huis komt te overlijden, dan blijkt het leven sterker dan de dood. Prachtige typen liggen verborgen onder de oppervlakte van deze geschiedenis in 1Koningen 17 …
 

Zondag 14 januari

Spreker: Wolter Brakshoofden dezeventigboeken.nl
Onderwerp: Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Lucas 24
Alles wordt geopend! Het graf wordt geopend en dat doet herinneren aan het gesproken Woord. De ogen worden geopend en dan wordt Hij als de Heer herkend. En het verstand wordt geopend waardoor men de Schriften gaat begrijpen. (De geluidsopname van deze uitzending is erg zacht.)
 

Zondag 07 januari

Spreker: Date Gorter da-ath.nl
Onderwerp: Het geloof van Jezus Christus
Waarom Zijn geloof? Waarvoor kwam Hij? Twee geloofsprincipes, twee manieren van zegen. Dat en meer kwam aan de orde in deze samenkomst.