Bestellen of downloaden

Alle publicaties in de online boekenkast van Evangelie Om Niet (zie: homepagina) zijn als GRATIS uitgave te bestellen (inclusief verzending) of als boekbestand te downloaden.
 

Bolwerken, duivel, satan

 
.Brochure.
Brochure De duivel satan Gerard Oudijn GezondeWoorden Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
De duivel / satan
Gerard Oudijn

Natuurlijk is het onderwerp van de Schrift Christus en niet satan. Toch gaat Paulus ervan uit dat satans gedachten ons niet onbekend zijn. "… opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend", 2 Korinthe 2: 10,11.

 

Dood, hemel, hel

 
.Brochure.
Brochure Hemel en hel, wat leert Jezus daarover? A. E. Knoch Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Hemel en hel, wat leert Jezus daarover?
A. E. Knoch

Jezus zegt van mensen die verloren gaan: "… waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt". Deze brochure geeft antwoord uit de Bijbel op indringende vragen. Hoe kan God het sterven van mensen in hun ongeloof aanzien? Ze zijn toch 'voor eeuwig verloren', als ze nu niet tot geloof komen?

 

Emotie, gevoel, beleving

 
.Brochure.
Brochure Jaloezie in de Schrift Alfred E. Dekker Sola Gratia Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Jaloezie in de Schrift
Alfred E. Dekker

De grondbetekenis van het Griekse woord zêlos is "zieden". Daarmee drukt het exact de heftige emotie uit die jaloezie in het binnenste van de mens veroorzaakt. Jaloezie komt ook in de Schrift voor en blijkt daarin als een rode draad door Gods plan te lopen!

 
.Brochure.
Brochure Woord, geloof en beleving Waarom juist in die volgorde? André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Woord, geloof en beleving
André Piet

Waarom juist in die volgorde?

We leven in een tijd waarin aan 'gevoel' en 'beleving' grote waarde wordt gehecht. Dat is goed, maar vergeet niet dat beleving, wil het gezond zijn, een basis dient te hebben. Want zonder fundament blijkt gevoel zeer misleidend te kunnen zijn.

 

Geloof vs religie

 
.Brochure.
Brochure Kaïn en Abel Gerard Oudijn GezondeWoorden Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Kaïn en Abel
Gerard Oudijn

Er zijn nogal wat details in de geschiedenis van de broedermoord die worden misverstaan. Maar belangrijker nog is dat deze gebeurtenissen een profetische strekking hebben. Net als Kaïn werd het volk Israël verstrooid over de aarde. En God zorgde voor een plaatsvervanger van Abel: een nieuwe zoon van Adam ...

 
.Brochure.
Brochure Jezus Christus, de Gekruisigde Dieter Landersheim Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Jezus Christus, de Gekruisigde
Dieter Landersheim

Voor eigen gerechtigheid is bij God geen ruimte; als wij onszelf gerechtigheid toekennen, verachten wij het kruis van Christus, dat ons Gods gerechtigheid gaf. Een typering van de vijanden van het kruis van Christus.

 

God is de Redder van alle mensen

 
.Brochure.
Brochure Het Evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
De gelukkige God
André Piet

"… volgens het Evangelie der heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij is toevertrouwd." 1 Tim. 1:11 [Telos]

God is de ene GOD, dat wil zeggen: alles is volmaakt onder Zijn controle en al wat Hij onderneemt gelukt Hem. Daarom is Hij "de gelukkige God" en daarmee óók de Bron van alle werkelijke vreugde en geluk, voor een ieder die Hem kent!

 
.Boek.
Boek Absoluut GOD! EbenHaezer G. Bernouw L. de Geus D. Gorter P. van ’t Veer A. van der Wal Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Absoluut GOD!
G. Bernouw
L. de Geus
D. Gorter
P. van ’t Veer
A. van der Wal

Er is er maar Eén Die absoluut GOD is: God, de Vader, uit Wie het al is, door Wie het al is en tot Wie het al zal zijn.
Hij is absoluut in Zijn redding, absoluut in Zijn rechtvaardiging en absoluut in Zijn verzoening.
Hij zal alles in allen worden.

 
.Brochure.
Brochure Leven voor allen Andries van der Wal EbenHaezer Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Leven, voor allen
Andries van der Wal

Wat God uitwerkt in grootheid, is magnifiek.

Letterlijk: "Want evenals in Adam allen sterven …".

Ja, maar er staat geen punt. God geeft dat in Christus allen levend gemaakt zullen worden!

 

Moeite, lijden, zwakheid, zorgen

 
.Bundel.
Dichtbundel UitZicht Alfred E. Dekker Sola Gratia Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
UitZicht
Alfred E. Dekker

Gedichten met o.a.:

Ziekentroost; Levensloop; Klaproos; De drie broertjes; Een musje; Hartezaken; Liefde; ’t Is Liefde; Eonisch leven; Bruidspaar; Design; Copla; U vertrouw ik, Here!; Troost; UitZicht.

 
.Brochure.
Brochure Altijd blij en onbezorgd?! André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Altijd blij en onbezorgd?!
André Piet

Paulus roept op om ons "altijd te verblijden" en "in niets bezorgd te zijn". Vat deze oproepen niet verkeerd op, want hij legt geen lasten op. Hij zegt niet: jullie moeten blij zijn. En evenmin: jullie mogen niet bezorgd zijn. Zulke commando's hebben een averechts effect. Dat heeft met vreugde ook niets te maken. Integendeel, het is fake. Maar hoe wordt het dan wèl bedoeld? Het antwoord is verrassend …

 
.Brochure.
Brochure Breekbaar, maar bruikbaar Cees van Halem EbenHaezer Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Breekbaar, maar bruikbaar
Cees van Halem

Wij zijn een aarden vat, breekbaar en zwak.
Maar als het ons gegeven is te blijven staan, dan is het de kracht van God die dat mogelijk maakt.
Alle eer gaat naar God, uit onszelf kunnen we niets ...

 
.Brochure.
Brochure Waarom blind geboren? André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Waarom blind geboren?
André Piet

Eén van de grootste vragen waar de mens tegenaan loopt is deze: waarom is er zoveel lijden? Menselijke filosofie en godsdienstige tradities zoeken naar verklaringen vanuit het verleden en/of naar een schuldvraag. Het antwoord van de Schrift staat daar haaks op.

 

Opstanding, levendmaking, hoop, verwachting

 
.Brochure.
Brochure Jezus is opgestaan A. Bouman A. E. Dekker Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Samen met Christus
André Piet

Het idee dat Christus plaatsvervangend voor ons zou zijn gestorven, kent de Schrift niet. Het zou suggereren dat wij niet meer hoeven te sterven. Paulus daarentegen onderwijst iets heel anders: we zijn samen met Christus gestorven en opgewekt. Eén gemaakt met Hem en delend in Zijn lot. Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen!

 
.Brochure.
Brochure Jezus is opgestaan A. Bouman A. E. Dekker Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Jezus is opgestaan
A. Bouman
A. E. Dekker

Deze brochure geeft antwoord op de vraag wanneer de Heer Jezus exact opgewekt werd door de heerlijkheid van de Vader. Was het op -wat wij kennen als- de zondag? Of was het een andere dag? Nauwgezet is iedere uitdrukking, elk woord dat van belang is, onderzocht. Het resultaat is voor u als gelovige wellicht verbijsterend.

 
.Brochure.
Brochure Leven in verwachting van Zijn komst Dieter Landersheim Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Leven in verwachting van Zijn komst
Dieter Landersheim

Tot onze heerlijkheid behoort, dat wij in Christus Jezus met iedere geestelijke zegen te midden van de (op)hemelse schepselen gezegend zijn. En dat wij in de geest te midden van de (op)hemelsen gezet zijn.

 
.Brochure.
Brochure De bema, het erepodium G. Bernouw, D. Gorter Kun je me iets meer vertellen over de rechterstoel Gods? EbenHaezer Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
De bêma, het erepodium
G. Bernouw, D. Gorter

"Kun je me iets meer vertellen over de rechterstoel Gods?"
Als je kijkt naar de grondtekst, dan zie je dat die notie 'rechterstoel' er helemaal niet is. Het Griekse woord in Romeinen 14:10 heeft niets te maken met straf, het heeft niets te maken met veroordeling.

 
.Brochure.
Brochure Hoop doet leven! André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Hoop doet léven!
André Piet

Wat is hoop en wat werkt het uit?

Hoop verwijst per definitie naar de toekomst. Maar hoop heeft ook grote impact op het nu.
Paulus spreekt in Titus 2:13 over "de gelukkige hoop" omdat de hoop zelf gelukkig is, maar ook gelukkig maakt.

.Brochure.
Brochure Wie gaan mee bij de opname? Date Gorter Da-ath Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Wie gaan mee bij de opname?
Date Gorter

Wanneer de Heer neerdaalt en de Zijnen roept: wie zullen Hem dan ontmoeten in de lucht (1Thes.4:13-18)?
De bazuin is een groot genademoment. Misschien onbewust en onbedoeld, willen wij daar toch op één of andere manier een voorwaarde aan vastkoppelen.

 
 
 
 
 

Overleveringen, leringen en traditie

 
.Boek.
Brochure Paulus over water, brood en wijn Alfred E. Dekker Sola Gratia Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Eén doop
Aren van Waarde

Wie zich in water laat dopen verricht een “werk der wet”, een menselijke daad van gehoorzaamheid. Nu keert de Galatenbrief zich juist tégen mensen die rechtvaardiging (of geestelijke groei) van hun eigen gehoorzaamheid verwachten (Gal.5:1-6). “Met Hem begraven in de doop” (Kol.2:12) betekent niet: in water, maar: in Zijn dood (Rom.6:4).

 
.Brochure.
 
Brochure Paulus over water, brood en wijn Alfred E. Dekker Sola Gratia Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Romeinen 3 en Gods rechtvaardigheid
Henk Vink

Wat is er toch aan de hand met Romeinen 3, want hoe het in onze bijbelvertalingen staat is het nauwelijks te begrijpen. Tegen dit probleem ben ik jaren geleden aangelopen en het is heel lang een probleem gebleven. Er kwam wat licht doordat ik mocht zien dat het om het geloof van Christus draaide en Gods vertrouwen in Hem.

.Brochure.
Brochure Paulus over water, brood en wijn Alfred E. Dekker Sola Gratia Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Paulus over water, brood en wijn
Alfred E. Dekker

Het is de vraag of leringen over water, brood en wijn in overeenstemming zijn met Gods Woord. Kunnen wij niet beter de opvattingen van mensen, ongeacht hun alom geprezen wijsheden geleerdheid, laten voor wat zij zijn, namelijk géén heilige Schrift?

.Brochure.
Brochure Stok achter de kerkdeur? André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Stok achter de kerkdeur?
André Piet

Hebreeën 10:25 geldt gewoonlijk als 'de stok achter de deur' om kerkdiensten vooral toch bij te wonen. Maar is dat terecht? Waar gaat het in dit vers over en wat stond er voor de Hebreeën op het spel? De antwoorden zullen je verbazen …!

.Brochure.
Brochure De zogenaamde engelenwereld A. E. Knoch Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
De zogenaamde engelenwereld
A. E. Knoch

Als het woord aggelos overal waar het voorkomt met 'engel' vertaald was, dan hadden wij ook dat wat ermee bedoeld wordt, kunnen verstaan. Maar helaas verschijnt het alleen waar de traditionele overlevering dat verlangt.

 

'Oude Testament': Hebreeuwse Bijbel

 
.Boek.
Brochure Abram slapend rijk André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Jozef – Profetische vergezichten
Gerard Oudijn

In de geschiedenissen van het Oude Testament, zouden wij zoeken naar wat verborgen ligt. Onder de oppervlakte van deze geschiedenissen zien, dat is onder-zoeken. In dit boek komen de geschiedenissen van Jozef aan de orde. Jozef is een geweldig type van “de ware Jozef”: de Heer Jezus Christus.

 
.Brochure.
Brochure Abram slapend rijk André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Abram slapend rijk
André Piet

In Genesis 15 lezen we dat God Abram een grote belofte geeft en bevestigt. En dat terwijl Abram slaapt ...
Dit mag dan een geschiedenis zijn die 4000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar het is geweldig dat we zo’n God hebben, met een Woord dat zó accuraat, zó betrouwbaar en zó solide is!

.Brochure.
Brochure Vanwaar haalde Abraham de most ...? André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Vanwaar haalde Abraham de most ...?
André Piet

Vanwaar haalde Abraham de mosterd?
'Most' – je komt dat woord vaak tegen in de Bijbel – is druivensap. Het is druivensap 'vers van de pers', ook wel 'nieuwe wijn' genoemd. Alles wat van de wijnstok af komt, is most en dat werpt veel licht op die uitdrukking.
Wat wist Abraham wél dat wij niet (meer) weten?

 

Oordeel, gericht

 
.Brochure.
Brochure Oordeel & gericht Gerard Oudijn GezondeWoorden Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Oordeel & gericht
Gerard Oudijn

Eeuw-ig houdt in de grondtalen van de Bijbel - zowel het Hebreeuwse 'olam' als het Griekse 'aion' - verband met een tijdsperiode, het is nooit altijddurend. Een goed verstaan van het begrip 'eeuw-ig' is essentieel voor het begrijpen van het Evangelie.

 

Plan van tijdperken

 
.Brochure.
Brochure Gods universeel plan. Het Evangelie op de campus. André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Gods universeel plan
André Piet - het Evangelie op de campus

Een studie over hoe GOD een plan uitwerkt door wereldtijdperken (aeonen) heen, om ten slotte Zijn doel te bereiken, namelijk "alles in allen" te worden. Geen 'eindeloze verdoemenis', maar een boodschap waarin God werkelijk GOD is en Zijn doel perfect bereikt!

 
.Brochure.
Brochure De completering van het al door Christus Andreas Sönnichsen Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
De completering van het al door Christus
Andreas Sönnichsen

Zolang zonde en dood heersen, en daarmee onvolmaaktheid, is er niets op aarde wat aanspraak op perfectie kan maken. In Efeziërs 3:19 wordt onthuld, dat wij compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. Dat wij de onschatbare waarde van dit kostbare woord duidelijk mogen beseffen!

 
.Brochure.
Brochure De bomen van dood en leven Ed van Brummen EbenHaezer Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
De bomen van dood en leven
Ed van Brummen

Zou God nu werkelijk 'verrast zijn geworden' door het eten van het eerste mensenpaar van de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad? Of is alles wat er gebeurde onderdeel van een veel groter verlossingsplan, dat Hij uitvoert in tijdperken?

 

Rechtvaardiging, zonde(n), (uit)kiezen

 
.Brochure.
Brochure Rechtvaardiging en (uit)kiezen Frank Goldammer Elmar Frey Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Rechtvaardiging en (uit)kiezen
Frank Goldammer
Elmar Frey

In deze uitgave leest u over rechtvaardiging en wat dat inhoudt. Het verschil met 'vergeving' blijkt wellicht groter te zijn dan u denkt.
U leest in Genesis en Romeinen 9 over de tweeling Jakob en Esau. Het is bijzonder hoe dat zit, als het gaat om (uit)kiezen. Wie doet wat en wanneer? Antwoorden komen uit het woord van God.

 

Twee Evangeliën / verschillende bedieningen

 
.Brochure.
Brochure Begrijp je wat je leest? Werner Prolingheuer Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Begrijp je wat je leest?
Werner Prolingheuer

Een invloedrijke 'kamerling' was eerlijk genoeg om te erkennen, dat hij zonder leiding de betekenis van het gedeelte (hij las in Jesaja 53) niet kon begrijpen. Via Filippus, het door God gebruikte werktuig, kwam deze proseliet met Jezus Christus zelf in aanraking - door Zijn woord.

 
.Brochure.
Brochure De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid? Date Gorter Da-ath Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid?
Date Gorter

Efeziërs 5:22-33 vergelijkt de gemeente in een aantal aspecten met de gehuwde vrouw. De vraag is: horen wij als gelovigen bij de bruid? Het beeld van lichaam roept gelijkheid van bedoelen op met het Hoofd (Christus), maar het beeld van bruid doet dat beslist niet.

 

Verhoudingen in relaties, gezinsleven

 
.Brochure.
Brochure Het huwelijk Gerard Oudijn GezondeWoorden Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Het huwelijk
Gerard Oudijn

Er zijn veel tegenstrijdige meningen over wat de Bijbel zegt over het huwelijk. Schrijven hierover kan nogal wat stof doen opwaaien, want het is een precair onderwerp. Zeker omdat het ook andere vragen oproept, zoals over scheiden en hertrouwen.

 
.Brochure.
Brochure Model vaderschap André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Model vaderschap
André Piet

Wat is vaderschap? Niet: hoe zou je als vader moeten zijn, maar wat betekent het dat iemand vader is? Of wat betekent het dat iemand jouw vader is? Wat is de essentie daar nu van? En waar komt het vandaan? Spreken we God aan als Vader omdat Hij als een Vader is, of spreken we van 'vaders' omdat hun rol van God is afgekeken? En wat betekent het dat God "Abba, Vader" is?

 
.Brochure.
Brochure Geschikt voor in huis André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Geschikt voor in huis
André Piet

Traditioneel staat het slot van Kolosse 3 bekend als het gedeelte over 'de huiselijke plichten' of 'de christelijke huisregels'. Het is echter niet de plicht maar de dankzegging die in Kolosse 3 de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

 

Verzoening van het al

 
.Boek.
Boek "Verzoening" in de Bijbel Aren van Waarde Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
"Verzoening" in de Bijbel
Aren van Waarde

Er zal eens vrede heersen in de hele schepping. Van doelmissen of falen, gebreken of tekortkomingen zal er niet langer sprake zijn. Vruchteloosheid en vergankelijkheid zullen door heerlijkheid, kracht en onvergankelijkheid worden vervangen.

 
.Brochure.
Brochure Het woord van de verzoening Date Gorter Da-ath Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Het woord van de verzoening
Date Gorter

De verdeeldheid bij de Corinthiërs was een ontkenning van de geestelijke eenheid die er is. Paulus benadrukt in 1 Corinthiërs 12, dat het één lichaam is met één geest. Zijn houding was verzoenend, altijd, ook al werden zijn woorden en daden verkeerd begrepen!

 

Wandelen in Zijn kracht

 
.Brochure.
Brochure Heel de wapenrusting van God Date Gorter Da-ath Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Heel de wapenrusting van God
Date Gorter

Heel de wapenrusting van God aandoen is noodzakelijk voor elk lid van het lichaam van Christus. Deze uitgave geeft antwoord op: waarom aandoen? Tevens een nadere toelichting op de zeven onderdelen, zoals die te vinden zijn in Efeziërs 6:10-20.

 

Meerdere onderwerpen in één uitgave

 
.Brochure.
Brochure De zeventig boeken - vragen en antwoorden 2 Wolter Brakshoofden DezeventigBoeken André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
De zeventig boeken - vragen en antwoorden 2
Wolter Brakshoofden, André Piet

Onderwerpen o.a.: Waarom is het sterven van de Heer de basis van het Evangelie? Wat betekent het dat Christus stierf voor onze zonden? De opstanding van Christus als Eersteling. "Ieder in zijn eigen rangorde." Het teniet doen van de dood = de levendmaking van allen.

 
.Brochure.
Brochure De zeventig boeken - vragen en antwoorden 1 Wolter Brakshoofden DezeventigBoeken André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
De zeventig boeken - vragen en antwoorden 1
Wolter Brakshoofden, André Piet

Onderwerpen o.a.: Werkverdeling of verschil in boodschap? Waarom hadden waterdoop en genezing aanvankelijk een plaats in Paulus' bediening? Het bijzondere van Paulus' geheimenissen. Het lichaam van Christus, specifiek Paulus.

 
.Boek.
Boek Gezonde Woorden Gerard Oudijn GezondeWoorden Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Gezonde Woorden
Gerard Oudijn

Onderwerpen: De betrouwbaarheid van Genesis. Het Woord van God is compleet. Het woord van de waarheid correct snijden. De Hebreeën-brief: boodschap en context. Gaven van de Geest, zijn ze er vandaag nog? De toekomst van het christendom volgens de apostelen. Betekent 'eeuwig' in de Bijbel eindeloos? Allen verzoend ... en satan dan?