Da-Ath, Date Gorter

da-Ath.nl

Online lezen, delen, downloaden of als fysieke uitgave bestellen

Hier vindt u alle publicaties van da-ath.nl. Deze lectuur is in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand gekomen en is, met toestemming van Date Gorter, vrijgegegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl

Bookazines:

Da-ath

Wie gaan mee bij de opname?
Date GorterGRATIS uitgave
Eerste druk: november 2021
64 pagina's

Wanneer de Heer neerdaalt en de Zijnen roept: wie zullen dan worden ‘weggerukt’ – Grieks: harpazô – om Hem te ontmoeten in de lucht? (1 Thessalonicenzen 4:13-18)
In deze dagen van verval kent het christendom velen die eigenlijk ongelovig zijn ...

Da-ath

De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid?
Date Gorter


GRATIS uitgave
Eerste druk: augustus 2021
64 pagina's

Efeziërs 5:22-33 vergelijkt de gemeente in een aantal aspecten met de gehuwde vrouw. De vraag is: Het gelovige overblijfsel uit de Joden hoorde toen bij de bruid. Maar horen wij als gelovigen van nu óók bij de bruid?