Da-Ath, Date Gorter

da-Ath.nl

Online lezen, delen, downloaden of als fysieke uitgave bestellen

Hier vindt u alle publicaties van da-ath.nl. Deze lectuur is in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand gekomen en is, met toestemming van Date Gorter, vrijgegegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl

Het boek "Het geheimenis van Christus" dat in wording is, staat onderaan deze pagina.

Bookazines:

Da-Ath

Heel de wapenrusting van God
Date Gorter


GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: juni 2022
50 pagina's

Heel de wapenrusting van God aandoen is noodzakelijk voor elk lid van het lichaam van Christus.

Deze uitgave geeft antwoord op: waarom aandoen?

Tevens leest u hierin een nadere toelichting op de zeven onderdelen, zoals die te vinden zijn in Efeziërs 6:10-20.

Da-ath

Wie gaan mee bij de opname?
Date Gorter


GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: november 2021
64 pagina's

Wanneer de Heer neerdaalt en de Zijnen roept: wie zullen dan worden ‘weggerukt’ – Grieks: harpazô – om Hem te ontmoeten in de lucht? (1 Thessalonicenzen 4:13-18)
De bazuin is een groot genademoment. Misschien onbewust en onbedoeld, willen wij daar toch op één of andere manier een voorwaarde aan vastkoppelen.

Da-ath

De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid?
Date Gorter

GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: augustus 2021
64 pagina's

Efeziërs 5:22-33 vergelijkt de gemeente in een aantal aspecten met de gehuwde vrouw. De vraag is: Het gelovige overblijfsel uit de Joden hoorde toen bij de bruid. Maar horen wij als gelovigen van nu óók bij de bruid?
Het beeld van lichaam roept gelijkheid van bedoelen op met het Hoofd (Christus), maar het beeld van bruid doet dat beslist niet.

Boek IN WORDING:

Het geheimenis van Christus

Paulus' brief aan de kolossenzen
Date Gorter


Kolossenzen draait om het geheimenis van Christus in zijn volheid ; Zijn heerschappij zal het hele universum – heel de schepping – omvatten, dus óók de hemelen. Christus staat boven alles. Alle tegenwerkende machten en krachten zullen onder Zijn voeten gebracht worden. En dan komen wij in beeld, want dat is mede de bediening van het lichaam van Christus. Opdat alles aan Hem onderschikkend zal zijn.

Van dit boek kunt u PDF bestanden downloaden: