De uitgeroepen gemeente: Lichaam én bruid? - Date Gorter

Gratis online en fysieke uitgave

Samenvatting


Efeziërs 5:22-33 vergelijkt de gemeente in een aantal aspecten met de gehuwde vrouw. De vraag is: Het gelovige overblijfsel uit de Joden hoorde toen bij de bruid. Maar horen wij als gelovigen van nu óók bij de bruid?
De geestelijke band tussen God en Zijn volk wordt in heel de Schrift genoemd onder het beeld van een huwelijk. In Efeze ligt de nadruk op lichaam als beeld. Een gehuwde man en vrouw worden één vlees en worden zo één lichaam, 1 Corinthiërs 6:16. Maar zij zijn nog steeds in staat om afzonderlijk dingen te doen en te regelen.
Het beeld van lichaam roept gelijkheid van bedoelen op met het Hoofd (Christus), maar het beeld van bruid doet dat beslist niet. De bruid uit vroeger tijden was niet op hetzelfde niveau als de Echtgenoot.

online lezen, delen En downloaden


ProducTspecificatieS


Taal: Nederlands
Bindwijze: softcover geniet
Eerste druk: augustus 2021
Afmeting: A5
Aantal pagina's: 64
Auteur: Date Gorter
Uitgever: Stichting Da-ath, da-ath.nl
Samenstelling & vormgeving: Evangelie Om Niet
In samenwerking met Mieke Tom
ISSN: 2772-8811

Wilt u deze uitgave per post ontvangen? Het bookazine wordt door Stichting Evangelie Om Niet bekostigd (inclusief verzending).


(Vragen zonder sterretje kunt u open laten.)

Bestelformulier "De uitgeroepen gemeente, lichaam én bruid?"