Jezus Christus, de GekruisigdE - Dieter Landersheim

Voor eigen gerechtigheid is bij God geen ruimte; als wij onszelf gerechtigheid toekennen, verachten wij het kruis van Christus, dat ons Gods gerechtigheid gaf. Een typering van de vijanden van het kruis van Christus.

GRatis online lezen, delen, Downloaden of bestellen