Eben-Haëzer

EbenHaEzer.nl

Online lezen, delen En downloadeN

Hier vindt u alle publicaties van ebenhaezer.nl. Deze lectuur komt in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand en is, met toestemming van alle afzonderlijke sprekers, vrijgegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Bookazines:

Eben-Haëzer

Leven, voor allen
Andries van der Wal


GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: april 2022
40 pagina's

Wat God uitwerkt in grootheid, is magnifiek. Letterlijk: “Want evenals in Adam allen sterven …”.
Ja, maar er staat geen punt. God geeft dat in Christus allen levend gemaakt zullen worden.
De dood van de Zoon op Golgotha, leidt uiteindelijk voor alle mensen ten leven.
Essentieel is de dood van de Heer, maar daarna volgt de opstanding. Iets fundamentelers is er niet.

Eben-Haëzer

Breekbaar, maar bruikbaar
Cees van Halem


GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: januari 2022
34 pagina's

Wij zijn een aarden vat, breekbaar en zwak. Maar als het ons gegeven is te blijven staan, dan is het de kracht van God die dat mogelijk maakt.

De schat – dat geloof, die verwachting – die zorgt dat je blijft staan. Alle eer gaat naar God, uit onszelf kunnen we niets.

Boek:

Absoluut God!

Met bijdragen van: Gijs Bernouw, Leen de Geus, Date Gorter, Pieter van 't Veer en Andries van der Wal


GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: juni 2022
194 pagina's

Er is er maar Eén Die absoluut GOD is:

God, de Vader,
uit Wie het al is,
door Wie het al is
en tot Wie het al zal zijn.

Hij is absoluut in Zijn redding,
absoluut in Zijn rechtvaardiging
en absoluut in Zijn verzoening.

Hij zal alles in allen worden.