Leven, voor allen - Andries van der Wal

Wat God uitwerkt in grootheid, is magnifiek. Letterlijk: “Want evenals in Adam allen sterven …”. Ja, maar er staat geen punt. God geeft dat in Christus allen levend gemaakt zullen worden.

Gratis online lezen, delen, downloaden of bestellen

Meer over de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt op: ebenhaezer.nl en concordante-publicaties.nl