De Efezebrief voor jou!

Voor jongeren en allen die "jong van geest" zijn.

Deel 8: Zoonstelling - Efeze 1:5

In Efeze 1:5 lees je: “... in liefde ons tevoren bestemmend tot zoonstelling door Jezus Christus ...”. Is er een verschil tussen ‘kinderen’ en ‘zonen’ in de Schrift? Wat betekent het als je “de plaats van zoon” ontvangt? En is zoonstelling iets wat alleen mannen kunnen ontvangen?

Deel 7: Heiligen en smettelozen - Efeze 1:4

In Efeze 1:4 lees je: “… opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn ...”. Wat betekent ‘heilig en smetteloos’ zijn? Kun je dat vanuit jezelf worden of word je dat op een andere manier? En waarom heeft dit met het werk van de Heer en de wijsheid van God te maken?

Deel 6: Uitgekozen om ...? - Efeze 1:4

In Efeze 1:4 lees je: “… zoals Hij ons heeft uitgekozen in Hem vóór de nederwerping van de wereld …”. Waarom kiest God mensen uit? Is dat omdat de anderen Hem niet interesseren? Of heeft Hij daar een bedoeling mee? Wat is het doel van God, Die liefde is?

Deel 5: Elke geestelijke zegen - Efeze 1:3

In Efeze 1:3 lees je: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, Die ons zegent in elke geestelijke zegen, te midden van de hemelsen, in Christus …”. De God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, is gezegend. Maar waar hebben we het dan over? En wat zijn de geestelijke zegeningen die we van Hem ontvangen?

Deel 4: God, onze Vader - Efeze 1:2

In Efeze 1:2 lees je: “Genade met jullie en vrede van God, onze Vader ...”.
Er is maar één God en Hij is onze Vader. Net zoals Hij de God én Vader is van de Heer. Waarom is het belangrijk dat je weet dat er één God is? En wat gaat God de Vader doen met heel Zijn schepping?

Deel 3: Genade en vrede - Efeze 1:2

In Efeze 1:2 lees je: “Genade met jullie en vrede van God, onze Vader ...”.
In alle brieven van Paulus staan ‘genade’ en ‘vrede’ vooraan. Waarom staan deze woorden altijd in die volgorde? En wat betekenen ze?

Deel 2: Aan de heiligen - Efeze 1:1

In Efeze 1:1 lees je: “Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus door Gods wil, aan de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus ...”.
Wat betekent het woord “heiligen” en aan wie schrijft Paulus zijn brieven? Wat is je bestemming als je door God apart bent gezet en waarom is dat zo?

Deel 1: Door Gods wil - Efeze 1:1

In Efeze 1:1 lees je: “Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus door Gods wil ...”.
God kiest altijd mensen uit om ook de rest via hen te bereiken. Om aan ál Zijn schepselen te laten zien hoe groot Zijn liefde en genade is.