Bundels in beeld

Zo God het geeft, ter bemoediging en opbouw.

 
Over lijden heen

Bemoediging in 't verdriet dat mág er zijn. God schenkt draagkracht vanuit Zijn vermogen. Hij zal vertroosten en geeft op geestelijke wijze uitzicht, toekomstperspectief. 1Korinthe 15:26: “De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.”

Ik ben GOD

God = GOD. Er is geen ander. Niemand is aan Hem gelijk. Wat Hij besluit, wordt van kracht. Alles wat Hij wil, zal Hij ten uitvoer brengen, Jesaja 46: 9,10.
Ontdek wat de wil van God is en erken Hem als dé GOD door “amen” te zeggen op Zijn Woord.

De schepping zucht

Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt, Romeinen 8:21,22.