Gezonde Woorden, Gerard Oudijn

GezondeWoordEn.nl

Online lezen, delen, downloaden of als fysieke uitgave bestellen

Hier vindt u alle publicaties van gezondewoorden.nl. Deze lectuur is in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand gekomen en is, met toestemming van Gerard Oudijn, vrijgegegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Boeken:

Gezonde Woorden

Gerard Oudijn


GRATIS uitgave
Eerste druk: maart 2021
120 pagina's

Woorden van mensen, hoe vroom ze ook klinken, zijn woorden van menselijke wijsheid en krachteloos. Het Woord van God daarentegen is levend en krachtig, en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken. Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof.