Gezonde Woorden, Gerard Oudijn

GezondeWoordEn.nl

Online lezen, delen, downloaden of als fysieke uitgave bestellen

Hier vindt u alle publicaties van gezondewoorden.nl. Deze lectuur is in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand gekomen en is, met toestemming van Gerard Oudijn, vrijgegegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Boeken die in wording zijn staan onderaan deze pagina.

Bookazines:

De duivel / satan

degene die alles door elkaar werpt
Gerard Oudijn


GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: juni 2022
74 pagina's

Natuurlijk is het onderwerp van de Schrift Christus en niet satan. Dat zal ongetwijfeld de reden zijn dat we het met zo weinig informatie moeten doen. Toch gaat Paulus ervan uit dat satans gedachten ons niet onbekend zijn.

“… opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.” 2 Korinthe 2: 10,11 [HSV]

Boeken:

Gezonde Woorden

Gerard Oudijn

GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: maart 2021
120 pagina's

Woorden van mensen, hoe vroom ze ook klinken, zijn woorden van menselijke wijsheid en krachteloos. Het Woord van God daarentegen is levend en krachtig, en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken. Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof.

Boek in wording:

Begonnen met de genade

Maar het volbrengen in iets totaal anders ?!
Gerard Oudijn


Paulus had onder de Galaten het Evangelie van genade verkondigd en dat was wat hen verblijd had. Maar daarna waren er predikers gekomen die de Galaten wilden ‘verjudaïseren’. Zij zeiden: ‘Jullie zijn nu weliswaar gelovigen, maar om rechtvaardig te léven zul je jezelf wel onder de wet moeten plaatsen.’
Paulus is echt verbaasd, maar ook furieus over dat idee!
Eens begonnen met de genade ... en het nu willen volbrengen in iets totáál anders?!’

Van dit boek kunt u PDF bestanden downloaden: