Kaïn en Abel - Gerard Oudijn

Er zijn er nogal wat details in deze geschiedenis die worden misverstaan, maar belangrijker nog is dat deze gebeurtenissen een profetische strekking hebben. Het is een illustratie van Israël dat haar broeder, de Messias, doodde. Net als Kaïn werd het volk verstrooid over de aarde. En God zorgde voor een plaatsvervanger van Abel: een nieuwe zoon van Adam ...

Gratis online lezen, delen, downloaden of bestellen