Goed Bericht, André Piet

GoedBericht.NL

Online lezen, delen, downloaden of bestellen

Hier vindt u alle publicaties van goedbericht.nl. Deze lectuur is in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand gekomen en is, met toestemming van André Piet, vrijgegegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Boekhandel uitgaven zijn niet te bestellen op deze site, zij zijn wel online te lezen en te downloaden.
Boeken die in wording zijn staan onderaan deze pagina.

Bookazines:

Goed Bericht

Hoop doet léven!
André Piet


GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: maart 2022
48 pagina's

Hoop verwijst per definitie naar de toekomst. Maar hoop heeft ook grote impact op het nu. Paulus spreekt in Titus 2:13 over “de gelukkige hoop” omdat de hoop zelf gelukkig is, maar ook gelukkig maakt. Niet vanuit blind of naïef optimisme, maar omdat bij God per definitie geen ‘hopeloze gevallen’ bestaan. Wie hoop heeft, verwacht het goede voor de toekomst en juist dát geeft het bestaan vandaag zoveel vreugde want: ‘Hoop doet léven!

Goed Bericht

Altijd blij en onbezorgd?!
André Piet


GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: januari 2022
44 pagina's

In Filippiërs 4:4 roept Paulus op om ons altijd te verblijden, en in vers 6: “Weest in niets bezorgd”. Maar Paulus legt geen lasten op. Hij zegt niet: ‘Jullie moeten blij zijn’. En evenmin: ‘Jullie mogen niet bezorgd zijn’. Dat heeft met vreugde niets te maken. Integendeel, het is fake.
Maar hoe wordt het dan wèl bedoeld? Het antwoord is verrassend ... Wat je moet wéten om daarvan de vruchten te plukken.

Goed Bericht

Model vaderschap
André Piet


GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: december 2021
50 pagina's

Wat is vaderschap? Niet: hoe zou je als vader moeten zijn, maar wat betekent het dat iemand vader is?
Of wat betekent het dat iemand jouw vader is?
Spreken we God aan als Vader omdat Hij als een Vader is, of spreken we van ‘vaders’ omdat hun rol van God is afgekeken? Oftewel: wat was er eerder?
En wat betekent het dat God “Abba, Vader” is?

Goed Bericht

Waarom blind geboren?
André Piet

GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: oktober 2021
50 pagina's

Misschien wel het grootste raadsel in ons bestaan: waarom het lijden? En vanwaar al het kwaad?
Door te filosoferen of te theologiseren belanden we in een doolhof van opinies. Het is de Schrift die voorziet in onze grote vragen van hart en verstand. Helder, logisch, solide en verblijdend. Kortom: Goddelijke antwoorden!

Goed Bericht

Geschikt voor in huis
André Piet

GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: juli 2021
32 pagina's

Traditioneel staat het slot van Kolosse 3 bekend als het gedeelte over ‘de huiselijke plichten’ of ‘de christelijke huisregels’. Het is echter niet de plicht maar de dankzegging die in deze passage de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

Speciale editie: Typolgie in de Schrift

Het woord ‘typologie’ komt niet in de Bijbel voor, het woord ‘type’ (Grieks: tupos) wél. Zo heet Adam een type van Hem die zou komen, “de laatste Adam”.
Een type is een beeld of voorbeeld, typologie is de bestudering van zulke typen. Het bestuderen van typen in de Bijbel, is buitengewoon boeiend. Door typen te herkennen, krijgen de Schriften een wonderlijke, onderlinge samenhang. Het is geen ‘spelletje’ om zo naar de Schrift te luisteren en onder de oppervlakte te zoeken, integendeel. De Schrift zelf gaat ons overvloedig voor in het aanwijzen van typen en spoort ons daarin aan om zinnig en dubbelzinnig naar haar te luisteren.

Goed Bericht

Abram slapend rijk
André Piet

GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: juni 2022
48 pagina's

In Genesis 15 lezen we dat God Abram een grote belofte geeft en bevestigt. En dat terwijl Abram slaapt ...

Dit mag dan een geschiedenis zijn die 4000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar het is geweldig dat we zo’n God hebben, met een Woord dat zó accuraat, zó betrouwbaar en zó solide is!

Goed Bericht

Vanwaar haalde Abraham de most ...?
André Piet


GRATIS online en fysieke uitgave
Eerste druk: mei 2022
40 pagina's

Vanwaar haalde Abraham de mosterd?
Weet u dat?
Men zegt wel: ‘Most is een verzamelnaam van de vrucht van de wijnstok, waarbij wijn meer specifiek gegist druivensap is.’
Maar alles wat van de wijnstok af komt, is most en dat werpt veel licht op die uitdrukking.

Wat wist Abraham wél dat wij niet (meer) weten?

Boeken:

Zielig is niet geestig

De Korinthe-brief, vers voor vers besproken
André Piet

GRATIS online uitgave
Eerste druk: september 2021
450 pagina's

De Korinthe-brief geeft een inkijkje in het reilen en zeilen van de jonge geloofsgemeenschap en in de vragen die onder hen leefden. Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de ‘ziel-ige’ benadering naar de ‘geest-ige’.

Ongekende Hoogte

De Efeze-brief, vers voor vers besproken
André Piet

GRATIS online uitgave
Eerste druk: mei 2021
220 pagina's

De Efeze-brief opent perspectieven die adembenemend zijn. Het ziet terug op de voorgaande wereldtijdperken, waarin God het voornemen verborg dat Hij nu, via Paulus’ bediening, openbaar maakt. Het ziet ook vooruit naar de tijd waarin God door Zijn Zoon alles tot voltooiing gaat brengen. Maar misschien wel het meest bijzondere in deze brief is, hoe de ekklesia als ‘uitroepsel’ in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd.

Boek in wording:

Leven in Zijn Naam

Het Evangelie naar Johannes
André Piet


Johannes heeft begrepen dat er een onderbreking is in de heilshistorie. Dat God een omweg gaat en Zijn volk passeert, om daar uiteindelijk weer bij terug te komen. Met die kennis van zaken blikt hij terug op het leven van de Heer Jezus. Hij ziet allerlei gebeurtenissen, maar ook uitspraken van de Heer, die dat in wezen al op een verborgen wijze aanduiden.

Van dit boek kunt u PDF bestanden downloaden.