Goed Bericht

Online lezen, delen, downloaden of bestellen

Hier vindt u alle publicaties van goedbericht.nl. Deze lectuur is in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand gekomen en is, met toestemming van André Piet, vrijgegegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Bookazines:

Goed Bericht

Waarom blind geboren?
André Piet


Eerste druk: oktober 2021
56 pagina's

Misschien wel het grootste raadsel in ons bestaan: waarom het lijden? En vanwaar al het kwaad?
Door te filosoferen of te theologiseren belanden we in een doolhof van opinies. Het is de Schrift die voorziet in onze grote vragen van hart en verstand. Helder, logisch, solide en verblijdend. Kortom: Goddelijke antwoorden!

Goed Bericht

Geschikt voor in huis
André Piet


Eerste druk: juli 2021
36 pagina's

Traditioneel staat het slot van Kolosse 3 bekend als het gedeelte over ‘de huiselijke plichten’ of ‘de christelijke huisregels’. Het is echter niet de plicht maar de dankzegging die in deze passage de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

Boeken:

Zielig is niet geestig

De Korinthe-brief, vers voor vers besproken
André Piet


Eerste druk: september 2021
450 pagina's

De Korinthe-brief geeft een inkijkje in het reilen en zeilen van de jonge geloofsgemeenschap en in de vragen die onder hen leefden. Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de ‘ziel-ige’ benadering naar de ‘geest-ige’.

Ongekende Hoogte

De Efeze-brief, vers voor vers besproken
André Piet


Eerste druk: mei 2021
220 pagina's

De Efeze-brief opent perspectieven die adembenemend zijn. Het ziet terug op de voorgaande wereldtijdperken, waarin God het voornemen verborg dat Hij nu, via Paulus’ bediening, openbaar maakt. Het ziet ook vooruit naar de tijd waarin God door Zijn Zoon alles tot voltooiing gaat brengen. Maar misschien wel het meest bijzondere in deze brief is, hoe de ekklesia als ‘uitroepsel’ in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd.