Goed Bericht, André Piet

GoedBericht.NL

Gratis online lezen, delen, downloaden of bestellen

Hier vindt u alle publicaties van goedbericht.nl die in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand zijn gekomen. Deze lectuur is met toestemming van André Piet, vrijgegegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Boekhandel uitgaven zijn niet te bestellen op deze site, zij zijn wel online te lezen en te downloaden.

Bookazines

Hebreeën 10:25 Stok achter de kerkdeur? - André Piet


Hebreeën 10:25 geldt gewoonlijk als ‘de stok achter de deur’ om kerkdiensten vooral toch bij te wonen. Maar is dat terecht? Waar gaat het in dit vers over en wat stond er voor de Hebreeën op het spel?

Hoop doet léven! - André Piet


Hoop verwijst per definitie naar de toekomst. Maar hoop heeft ook grote impact op het nu. Paulus spreekt in Titus 2:13 over “de gelukkige hoop” omdat de hoop zelf gelukkig is, maar ook gelukkig maakt.

Altijd blij en onbezorgd?! - André Piet


Paulus legt geen lasten op. Hij zegt niet: ‘Jullie moeten blij zijn’. En evenmin: ‘Jullie mogen niet bezorgd zijn’.
Wat je moet wéten om daarvan de vruchten te plukken.

Model vaderschap - André Piet


Wat is vaderschap? Niet: hoe zou je als vader moeten zijn, maar wat betekent het dat iemand vader is?
Of wat betekent het dat iemand jouw vader is? En wat betekent het dat God “Abba, Vader” is?

Waarom blind geboren? - André Piet


Door te filosoferen of te theologiseren belanden we in een doolhof van opinies. Het is de Schrift die voorziet in onze grote vragen van hart en verstand. Helder, logisch, solide en verblijdend. Kortom: Goddelijke antwoorden!

Geschikt voor in huis - André Piet

Het is niet de plicht maar de dankzegging die in Kolosse 3 de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

Speciale editie: Typologie in de Schrift

Abram slapend rijk - André Piet

Dit mag dan een geschiedenis zijn die 4000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar het is geweldig dat we zo’n God hebben, met een Woord dat zó accuraat, zó betrouwbaar en zó solide is!

Vanwaar haalde Abraham de most ...? - André Piet


Vanwaar haalde Abraham de mosterd?
Alles wat van de wijnstok afkomt, is most en dat werpt veel licht op die uitdrukking.
Wat wist Abraham wél dat wij niet (meer) weten?

Samenvatting Studieserie

De GELUKKIGE God - André Piet


“… volgens het evangelie der heerlijkheid van DE GELUKKIGE GOD, dat mij is toevertrouwd.”
– Paulus, 1Tim.1:11 [TELOS]

Wat is geluk en waarom is God gelukkig? En wat is de boodschap van dit Goede Bericht op ons eigen leven?

Boeken

Zielig is niet geestig - André Piet

Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de ‘ziel-ige’ benadering naar de ‘geest-ige’.

Ongekende Hoogte - André Piet

De Efeze-brief opent perspectieven die adembenemend zijn. Het ziet vooruit naar de tijd waarin God door Zijn Zoon alles tot voltooiing gaat brengen en hoe de ekklesia, als ‘uitroepsel’ in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd.

Boek in wording

Leven in Zijn Naam - André Piet


Johannes heeft begrepen dat er een onderbreking is in de heilshistorie. Met die kennis van zaken blikt hij terug op het leven van de Heer Jezus. Hij ziet allerlei gebeurtenissen, maar ook uitspraken van de Heer, die dat in wezen al op een verborgen wijze aanduiden.