Goed Bericht

Online lezen, delen, downloaden of bestellen

Hier vindt u alle publicaties van goedbericht.nl. Deze lectuur wordt uitgegeven door Stichting GoedBericht en is in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand gekomen. De publicaties zijn met toestemming van André Piet vrijgegegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Bookazines:

Goed Bericht

Geschikt voor in huis
André Piet


Uitgever: Stichting GoedBericht
Eerste druk: juli 2021
36 pagina's

Traditioneel staat het slot van Kolosse 3 bekend als het gedeelte over ‘de huiselijke plichten’ of ‘de christelijke huisregels’. Het is echter niet de plicht maar de dankzegging die in deze passage de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

Boeken:

Zielig is niet geestig

De Korinthe-brief, vers voor vers besproken
André Piet

Uitgever: Stichting GoedBericht
Eerste druk: september 2021
450 pagina's

De Korinthe-brief geeft een inkijkje in het reilen en zeilen van de jonge geloofsgemeenschap en in de vragen die onder hen leefden. Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de ‘ziel-ige’ benadering naar de ‘geest-ige’.

Ongekende Hoogte

De Efeze-brief, vers voor vers besproken
André Piet


Uitgever: Stichting GoedBericht
Eerste druk: mei 2021
220 pagina's

De Efeze-brief opent perspectieven die adembenemend zijn. Het ziet terug op de voorgaande wereldtijdperken, waarin God het voornemen verborg dat Hij nu, via Paulus’ bediening, openbaar maakt. Het ziet ook vooruit naar de tijd waarin God door Zijn Zoon alles tot voltooiing gaat brengen. Maar misschien wel het meest bijzondere in deze brief is, hoe de ekklesia als ‘uitroepsel’ in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd.