Boek in wording:


Leven in Zijn Naam

Het Evangelie naar Johannes – André Piet

Studie van "Het Evangelie naar Johannes" van spraak naar tekst.
Van dit boek in wording kunt u pdf-bestanden downloaden van hoofdstukken die zijn afgerond.

Samenvatting

Het Johannes-evangelie heeft de reputatie ‘simpel’ te zijn, maar het is een evangelie wat enorm diepzinnig en gelaagd is. Johannes heeft begrepen dat er een onderbreking is in de heilshistorie. Dat God een omweg gaat en Zijn volk passeert, om daar uiteindelijk weer bij terug te komen. Met die kennis van zaken blikt hij terug op het leven van de Heer Jezus. Hij ziet allerlei gebeurtenissen, maar ook uitspraken van de Heer, die dat in wezen al op een verborgen wijze aanduiden. Van die kennis vinden we de weerslag in het Johannes-evangelie, met veel toespelingen naar de tijd van vandaag en de onderbreking. Vandaar zulke enorme verborgenheden en diepgaande verwijzingen.

Matteüs, Marcus en Lucas zijn de synoptische evangeliën, ze bieden een overzicht van het leven van Jezus. Johannes is van een heel andere orde . Hij bouwt voort op wat eerder al geschreven was, maar heeft een geheel eigen oogmerk. Een heel karakteristiek punt van het Johannes-evangelie: de zeven “Ik ben”-uitspraken.

Het Johannes-evangelie is opgebouwd rond zeven wondertekenen die Jezus verrichtte. Die zijn beschreven opdat men overtuigd zou zijn van de waarheid dat Jezus inderdaad dé Christus is, oftewel: de Zoon van God . Want Hij is het vleesgeworden Woord en het Woord is léven. En het leven is het licht der mensen. Johannes stelt de bedoeling van zijn boek expliciet vast: “… opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.”

Inleiding : Aparte Evangelie-beschrijving

Met de kennis die Johannes inmiddels had ontvangen, blikt hij terug op het leven van de Heer.
Dat is wat het Johannes-evangelie is. En vandaar zulke enorme verborgenheden en diepgaande verwijzingen.
Dat is echt heel groots, veelbelovend!

Hoofdstuk 1 : Alles heeft zijn oorsprong in Gods Woord

Hoofdstuk 1 start met de zogenaamde ‘Proloog van Johannes’, het voorwoord.
Wij willen niet doen aan theologie of dogmatiek, maar lezen gewoon wat er staat. Dat verlost je van een heleboel ‘ongein’, juist in deze verzen, want er is wat over deze woorden getheologiseerd en gestreden!

Hoofdstuk 2: GENADE ÍS DE WAARHEID

Het Johannes-evangelie beschrijft een duistere wereld dat het Licht, dat in de wereld kwam, niet (be)greep. De zijnen (Israël) namen Hem niet in ontvangst, maar daarentegen zovelen Hem geloofden kregen volmacht kinderen van God te worden. Waar zij via de wet van Mozes reeds vertrouwd waren met genade, leerden ze nu door Jezus Christus genade als de waarheid kennen.