Gratis lectuur van Henk Vink, Henks hoekje. Bestellen en boekbestanden lezen of downloaden
 

Henks hoekje

Op deze pagina vindt u PDF-bestanden van vertaalwerk van Henk Vink en kunt u boekbestanden downloaden. Wilt u liever lectuur per post ontvangen? De brochures zijn als GRATIS uitgave verkrijgbaar, geheel bekostigd door Stichting Evangelie Om Niet (incl. verzending). U kunt de uitgaven die u wilt ontvangen doorgeven via: bestellen@evangelieomniet.nl (graag uw naam en volledige adresgegevens vermelden).

 

Brochures

BoBrochure Romeinen 3 en Gods rechtvaardigheid Henk Vink Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Romeinen 3 en Gods rechtvaardigheid
Henk Vink

Wat is er toch aan de hand met Romeinen 3, want hoe het in onze bijbelvertalingen staat is het nauwelijks te begrijpen. Tegen dit probleem ben ik jaren geleden aangelopen en het is heel lang een probleem gebleven. Er kwam wat licht doordat ik mocht zien dat het om het geloof van Christus draaide en Gods vertrouwen in Hem.

 
Brochures zijn tevens te lezen op de online boekentafel.

Vertaalwerk

 
“IN ADAM”—“IN CHRISTUS” John H. Essex Download bestand
“IN ADAM”—“IN CHRISTUS”
John H. Essex

De context van het Schriftgedeelte in 1Cor.15:22 is werkelijk opmerkelijk, want het is een gedeelte dat begint met een diepe waarheid en eindigt met een nog diepere. Vers 20 van dit hoofdstuk luidt: “Nu echter is Christus opgewekt vanuit de doden,” en vers 28 besluit met: “[op]dat God Alles in allen zou zijn.” In deze beide verklaringen hebben we zowel het begin als het einde van het proces van verlevendiging, en tussen deze twee staat het feit van verlevendiging allerduidelijkst verkondigd.

 
Het voor-bestaan en de ontlediging van Christus A. E. Knoch Download bestand
Het voor-bestaan en de ontlediging van Christus
A. E. Knoch

Het voor-bestaan van Christus is zeker, omdat Hij vóór alles (of allen) is. Zijn Zelf-ontlediging vond plaats vóór Zijn vernedering en leidde tot Zijn komst in de gelijkenis van een mens. Het was pas nadat Hij in Zijn vertoning als een mens werd bevonden, dat Hij Zichzelf vernederde.

 
Plaatsvervanging of insluiting? A. E. Knoch Download bestand
Plaatsvervanging of insluiting?
A. E. Knoch

Gods methode van redding is insluiting, niet plaatsvervanging. Christus neemt niet de plaats in van elke zondaar van het ras, alsof Hij louter een gewoon mens was. Hij verdringt Adam en Zijn werk beïnvloedt allen, net als Adam dat deed. Hij is de tweede Mens alsof er tussen Hem en de eerste niemand was gekomen. Hij is de laatste Adam, in Wie er een nieuwe mensheid is, die gezegend zal worden door Zijn ene offer, net als de oude mensheid tot mislukking gedoemd werd door Adams enkele overtreding.

 
Verlevendigen of levend maken? A. E. Knoch Download bestand
Verlevendigen of levend maken?
A. E. Knoch

Vivify (verlevendigen) is een term die vaak nodig blijkt te zijn voor hen die de Schriften bestuderen om een gedachte uit te drukken, die niet zo duidelijk met de frase Make Alive (levend
maken) wordt weergegeven. Veel overdenking en speurwerk hebben ons overtuigd dat het niet louter het mededelen van leven aan de doden betekent, maar het volledig afschaffen van het
stervensproces moet aanduiden.

 
De plaats van de mensheid in Gods opzet John H. Essex Download bestand
De plaats van de mensheid in Gods opzet
John H. Essex

Onderwerpen:

 • Wat is de mens?
 • De ijdelheid van het menselijk streven
 • De lessen van de pottenbakker
 • Wat God groots exposeert
 • Het in-alles-voorzienende van God
 • Van Abram naar Abraham
 • Een unieke schatkist
 • Verklarende noot no. 1 (nederwerping)
 • Verklarende noot no. 2 (ecclesia)
 
Het probleem van het kwaad in het boek Job & De tijden der eeuwen (gebundeld) VLadimir Gelesnoff Download bestand
Het probleem van het kwaad in het boek Job & De tijden der eeuwen (gebundeld)
VLadimir Gelesnoff


De woorden van Job: "nu ziet mijn oog U" (42:5), zijn een aanwijzing tot een nieuwe ervaringswereld waarin hij is binnengebracht als gevolg van een nieuw conceptueel begrip van de Godheid die door de Stem uit de wervelwind werd onthuld. Vanuit deze positie van nabijheid handelt hij als een tussenpersoon tussen de Heer en zijn vrienden. Dan wendt de Heer zijn gevangenschap af en worden hem rijkdom en voorspoed geschonken die nog groter is dan tevoren.

 
Over de dood en de doden A. E. Knoch Joseph E. Kirk Vladimir Gelesnoff Download bestand
Over de dood en de doden
Verschillende auteurs

Nederlandse vertaling van gebundelde Engelse artikelen op onderwerp:

What is Death? – A. E. Knoch

The Rich Man and Lazarus: Literal or Figurative? – Joseph E. Kirk

"Hell" – Vladimir Gelesnoff

Zondag 4 en (de hoop van) Gods Rechtvaardigheid – ingevoegd door de vertaler

Heaven and Hell: What did Christ teach about them? – A. E. Knoch

 
Het kruis van Christus Dean H. Hough John H. Essex E. H. Clayton A. E. Knoch Download bestand
Het kruis van Christus
Verschillende auteurs

Nederlandse vertaling van gebundelde Engelse artikelen op onderwerp:

The Cross of Christ – Dean H. Hough

The Word of the Cross – John H. Essex

The Cross and the Wisdom – E. H. Clayton

Crucified with Christ – A. E. Knoch

The Place of the Ecclesia in Gods Purpose – John H. Essex

 
Het heerlijke Evangelie van Gods genade A. E. Knoch Download bestand
Het heerlijke Evangelie van Gods genade
A. E. Knoch

REDDING, zoals in Gods handelen met de Besnijdenis wordt gezien, verschilt radicaal van die welke hen ten deel valt, die in de huidige geheime huishouding gelovig zijn. Wat nodig is, is een verstandig begrijpen van de onderliggende bedoeling van beide reddingen, zodat we niet anders kunnen dan hen uit elkaar te houden. Alleen dit zal ons in staat stellen, de overweldigende genade die in Christus Jezus de onze is, te genieten.

 
Schriftindeling V. Gelesnoff M. Jaegle A. E. Knoch E. H. Clayton F. L. Fallis Download bestand
Schriftindeling
Verschillende auteurs

Nederlandse vertaling van gebundelde artikelen:

Deel openingsartikel "Unsearchable Riches" – Vladimir Gelesnoff

Rechtes Schneiden des Wortes der Wahrheit – M. Jaegle

The Address on the Envelope – A. E. Knoch

When Did the Church Begin – A. E. Knoch

The Hebrew Evangel – E. H. Clayton

The New Birth contrasted with the New Creation – E. H. Clayton

Paul versus James – F. L. Fallis

 
Zuurdesem Het Bijbelse gebruik en zijn interpretatie E. W. Bullinger Download bestand
Zuurdesem
Het Bijbelse gebruik en zijn interpretatie

E. W. Bullinger

Met betrekking tot de betekenis van het woord "zuurdesem" bestaat er veel verwarring en onnauwkeurigheid. Waarschijnlijk zijn er maar weinig christenen in staat om direct, uit het hoofd, de vraag te beantwoorden: "Wat is zuurdesem?" Het juiste begrip van dit woord is essentieel voor de echte en ware interpretatie. Niet alleen voor de leer, maar voor ons gehele praktische leven en dienstbetoon.

 
Het probleem van het kwaad Deel 1 A. E. Knoch Download bestand
Het probleem van het kwaad
Deel 1

A. E. Knoch

Deze verhandeling gaat niet alleen over het probleem van het kwaad, maar ook over de zogeheten 'verantwoordelijkheid' van de mens voor zijn kwade daden. Een gelovige kan door geloof zien, dat het huidige kwaad in de wereld met de Schriften in overeenstemming is en een essentieel bestanddeel van Gods plan vormt. Het is bovendien de enige weg die naar de hoogste zegen leidt, voor onszelf, voor het menselijk ras, als ook voor de gehele schepping.

 
Het probleem van het kwaad Deel 2: Het richten van God A. E. Knoch Download bestand
Het probleem van het kwaad
Deel 2: Het richten van God

A. E. Knoch

In de dood is in het geheel geen gevoel, geen pijn of plezier, geen wanhoop, en geen vreugde. Wij zullen nooit de poel des vuurs begrijpen of Gods bedoeling daarmee totdat we dit zuiveren van al de valse ideeën waarmee we dat hebben gevuld, en eenvoudig geloven dat het vergetelheid is, dood, waarin al het voelen ophoudt te bestaan en alle bewustzijn van tijd en plaats verdwijnt. Haar slachtoffers ontwaken pas wanneer zij het eind van hun reis bereiken, wanneer de dood wordt afgeschaft en God hun Alles wordt.