In wording

De boeken of bookazines die u hier aantreft zijn nog in de maak. Van sommige boeken die in wording zijn, kunt u losse pdf bestanden downloaden.

Absoluut GOD!

Inhoud

INLEIDING: De bomen van dood en leven 1 – Ed van Brummen

 • Hoofdstuk 1: God zal erin voorzien – Date Gorter
 • Hoofdstuk 2: Loflied op Gods genade – Leen de Geus
 • Hoofdstuk 3: Buiten Mij is er geen God – Andries van der Wal
 • Hoofdstuk 4: Niemand kan om God heen – Leen de Geus
 • Hoofdstuk 5: Allen of bijna allen? – Pieter van ’t Veer
 • Hoofdstuk 6: Het huis van de Pottenbakker – Pieter van ’t Veer
 • Hoofdstuk 7: De weg van geloof – Gijs Bernouw
 • Hoofdstuk 8: Gods genade en Zijn volk Israël – Date Gorter
 • Hoofdstuk 9: Elke knie zal zich buigen – Gijs Bernouw
 • Hoofdstuk 10: Absoluut GOD! – Pieter van ’t Veer
 • Hoofdstuk 11: Het woord van het kruis – Pieter van ’t Veer
 • Hoofdstuk 12: In Adam - in Christus – Andries van der Wal
 • Hoofdstuk 13: Het woord van de verzoening – Date Gorter
 • Hoofdstuk 14: Geloof, een gave van God – Leen de Geus
 • Hoofdstuk 15: Het plan van God – Pieter van ’t Veer
 • Hoofdstuk 16: God zien – Thijs Amersfoort
 • Hoofdstuk 17: De Zoon van Gods liefde – Pieter van ’t Veer
 • Hoofdstuk 18: De ‘vrije wil’ van de mens? – Ed van Brummen
 • Hoofdstuk 19: De rijke man en de arme Lazarus – Wolter Brakshoofden
 • Hoofdstuk 20: De schapen en de bokken – Pieter van ’t Veer
 • Hoofdstuk 21: Ik ben de Alfa en de Omega – Leen de Geus

SLOTWOORD: De bomen van dood en leven 2 – Ed van Brummen

Met toestemming

Uitgewerkt en geplaatst met toestemming van alle afzonderlijke sprekers. Op dit onderwerp geselecteerd uit lezingen bij gemeente Eben-Haëzer te Rotterdam (ebenhaezer.nl), en samengevat ter verspreiding van het Evangelie om niet. In samenwerking met Stichting EH-Depot Nederland en concordante-publicaties.nl.

Inleiding

De bomen van dood en leven 1 – Ed van Brummen

Hoofdstuk 1

God zal erin voorzien – Date Gorter

Hoofdstuk 2

Loflied op Gods genade – Leen de Geus

Hoofdstuk 3

Buiten Mij is er geen God – Andries van der Wal

Hoofdstuk 4

Niemand kan om God heen – Leen de Geus

De Zeventig Boeken 2

Pasen, het kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid

Een vraaggesprek van Wolter Brakshoofden (de zeventigboeken.nl) met André Piet (goedbericht.nl).

INHOUD

 • Was Adams ongehoorzaamheid een verrassing voor God?
 • ‘De moederbelofte’?
 • Het Evangelie in de sterren
 • Hoe wist de Heer dat Hij zou sterven en opstaan?
 • Voorbeelden van voorzeggingen en typen
 • Waarom is het sterven van de Heer de basis van het Evangelie?
 • Wat betekent het dat Christus stierf voor onze zonden?
 • Droeg Jezus plaatsvervangend de straf voor onze zonden?
 • Hoezo “om onze overtredingen werd Hij doorboord”?
 • Hoe moeten we 1 Petrus 2:24 lezen (“die onze zonden op het hout droeg”)?
 • Was Jezus’ sterven het offer?
 • Wat is “de losprijs” en aan wie werd deze betaald?
 • All inclusive!
 • Hoezo “voor Joden een aanstoot en voor de heidenen een dwaasheid”?
 • Een ‘onsterfelijke ziel’?
 • Redder van iedereen!
 • “Gepredikt aan de geesten in de gevangenis”? 1 Petrus 3:19
 • Wat is ‘dood’?
 • Goede vrijdag? Twee nachten in het graf?
 • Waarom mocht Maria Jezus niet aanraken direct na de opstanding?
 • De opstanding van Christus als eersteling
 • “Ieder in zijn eigen rangorde.”
 • Het teniet doen van de dood = de levendmaking van allen!

Verschijningsdatum: binnenkort

De Korinthe-brief

goedbericht.nl


Gebundelde dagboekstukjes

Halverwege 2016 begon André Piet op de website goedbericht.nl een rubriek ‘dagboek’. Met als opzet om in zo’n tweehonderd woorden, kort en krachtig uitleg te geven van een bijbelvers. In januari 2017 begon hij met het vers voor vers bespreken van de Efeze-brief. Na de voltooiing daarvan, ging hij verder met het bespreken van Paulus’ eerste Korinthe-brief en momenteel is de bespreking van de Romeinen-brief aan de beurt. Het is de bedoeling om verschillende van deze series, en ander materiaal van goedbericht.nl, in boekvorm te gaan uitgeven. Het boek over de Efeze-brief is inmiddels uitgekomen (Ongekende Hoogte, mei 2021). Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van het boek over de Korinthe-brief. U zult hier spoedig meer van vernemen.