In Wording

De boeken en bookazines die u hier aantreft zijn nog in de maak. Van sommige boeken die in wording zijn kunt u losse pdf bestanden (per afgerond hoofdstuk) downloaden.

Bookazine: Waarom blind geboren?

André Piet, goedbericht.nl

Uitgever: Stichting GoedBericht

Inhoud

Eén van de grootste vragen waar de mens, vroeg of laat tegenaan loopt is deze: waarom is er zoveel lijden? Als God er is, zou Hij dat toch wel kunnen voorkomen?
Menselijke filosofie en godsdienstige tradities zoeken naar verklaringen vanuit het verleden en/of naar een schuldvraag. Het antwoord van de Bijbel staat daar haaks op en luidt: “opdat de werken Gods openbaar zouden worden”!
De blinde in Johannes 9 werd niet genezen omdat hij blind was – hij was blind opdat hij ziende gemaakt kon worden! Zoals sterren slechts fonkelen aan een donkere hemel, zo wordt Gods heerlijkheid slechts zichtbaar tegen de donkere achtergrond van lijden.

Verschijningsdatum: oktober 2021

Boek: De brief aan de Galaten

Gerard Oudijn, gezondewoorden.nl

INHOUD

Inleiding

Het hoofdthema van de brief van Paulus aan de Galaten is dat een gelovige niet gerechtvaardigd wordt door de wet van Mozes te onderhouden, maar door te staan in de genade. Dat was de boodschap die Paulus verkondigd had onder de Galaten en die zij geloofden. Maar na hem waren er anderen binnengekomen met een ‘evangelie’ dat geen Evangelie is.

Hoofdstuk 1

Galaten 1:1-5

In deze eerste verzen is elk woord geladen. Met een samenvatting van wie de brief schrijft, aan wie en waarom. Dit is kort en krachtig de inhoud van heel de Galaten-brief. In een paar zinnen zet Paulus uiteen waarom hij deze brief schrijft en alles wat daarna komt is hierop gebaseerd.

Boek: Absoluut GOD!

Gemeente Eben-Haëzer, eben-haëzer.nl

INHOUD

Inleiding

Ed van Brummen

Weet je, het hele leven bestaat eigenlijk uit contrasten en tegenstellingen. Wat is het nut van deze contrasten, van deze tegenstellingen in het leven van de mens? Ofwel: waarom moesten wij kennis krijgen van goed en van kwaad? Had het ook zonder gekund?

Hoofdstuk 1

God zal erin voorzien

Date Gorter

Jahweh zal erin voorzien … dat is ook voor ons geloof iets dat bemoedigt. Hier gaat het om dat gezin van Abraham, maar ook wij hebben een geweldige belofte gekregen.

Jahweh-Jireh; God zal erin voorzien.
Waarin?
In alles wat nodig is!

HooFdstuk 2

Loflied op Gods genAde

Leen de Geus

Als je zó de Psalmen leest – vanuit het perspectief dat die grote God jouw Vader is – ja, daar word je dan zo klein van. Dan kom je onder de indruk en dan kun je zeggen of zingen: ‘Loof Jahweh mijn ziel, en alles wat in mij is, Zijn heilige Naam!’

Hoofdstuk 3

Buiten Mij is er geen God

Andries van der Wal

God gaat Zijn weg met jou en met mij, en uiteindelijk met allen. Daarom ligt er troost in de woorden die Jesaja hier schrijft, omdat het goed is om te horen en te benadrukken: Wie heeft het nou in handen in deze wereld? Wie laat niet los wat Hij is begonnen? Wie komt met een heerlijk plan tot Zijn doel?

Hoofdstuk 4

Niemand kan om God heen

Leen de Geus

Kijk, het is: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God”, maar dat is echter ‘totdat’. Want ook die dwaas komt tot inzicht dat Hij GOD is, Jahweh, de ‘Ik ben’ en daar staat Híj voor. Alle ongelovigen zullen eens beamen: “Hij is míjn Schepper en Hij geeft mij mijn plaats. Hij is mijn Vader en Hij geeft mij léven, Hij heeft mij terechtgebracht.”

Hoofdstuk 5

Allen of Bijna AlleN?

Pieter van ’t Veer

Om meer over een woord te weten te komen, moet je eerst kijken naar de samenhang van de tekst, de context. Wat is het onderwerp, het thema? Wat is het voorbeeld van de Schrift?
En als je dan het woordje ‘alle(n)’ leest, dan weet je dat het gaat over ‘allemaal’, geen één uitgezonderd, geen enkele uitzondering!

Hoofdstuk 6

Het huis van de Pottenbakker

Pieter van ’t Veer

Elk schepsel, wat God geformeerd heeft, in de hemel en op aarde, zal in de toekomst van harte belijden dat Zijn Zoon Heer is. En als God alles in allen zal zijn, zal Hij in ieder vat, eer, heerlijkheid en vreugde vinden voor Hemzelf, omdat Hij in allen zal wonen. Er zal echter ook een wisselwerking zijn, want dan zal ook ieder vat vreugde hebben gevonden in de Formeerder Zelf.

Hoofdstuk 7

De weg van geloof

Gijs Bernouw

Het volk dat de wet ontvangen had, wilde een eigen ‘gerechtigheid’ voor God brengen; het werd niet onderschikt aan de gerechtigheid van God. Ze hadden geen besef – en dat is het punt – van het feit dat Gods gerechtigheid niet uit werken voort zou komen, maar uit geloof.

Hoofdstuk 8

Gods genade, Zijn volk Isräël

Date Gorter

Na een aantal gewéldige hoofdstukken Evangelie, gaat Paulus verder spreken over: hoe zit het nou met dat volk Israël in deze tijd? Gods liefde is onvoorwaardelijk, alomvattend, nooit eindigend en alles overtreffend. Dit zijn geweldige plussen die we kunnen zetten. Als je denkt dat het anders is, dan trek je verkeerde conclusies.

Boek OVER Bijbelse chronologie

André Piet, goedbericht.nl

Uitgever: Stichting GoedBericht

INHOUD

Chronologie (tijdrekenkunde)

Verdiepen in de Bijbelse tijdlijn

In dit boek gaan we met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis, om te leren hoe adembenemend en perfect de timing en het script van GOD is.

Er wordt gewerkt aan de samenstelling en vormgeving, het boek is nog in de beginfase.

Verschijningsdatum: onbekend