In Wording

De boeken en bookazines die u hier aantreft zijn nog in de maak. Van sommige boeken die in wording zijn kunt u losse pdf bestanden (per afgerond hoofdstuk) downloaden.

Bookazine: Altijd blij en onbezorgd?!

André Piet, goedbericht.nl

SAMENVATTING

In Filippenzen 4:4-8 roept Paulus op om ons altijd te verblijden en in geen ding bezorgd te zijn. Wat bedoelt hij daarmee? En is dat wel haalbaar voor een mens? Het antwoord daarop is verrassend.

Sommige mensen worden verdrietig van zulke oproepen. Men was al niet blij (zeker niet altijd) en dan komt Paulus ze ook nog eens vertellen dat ze wel blij zouden moeten zijn. Het gevolg is: schuldgevoel en dus nog minder blij dan men al was.
Iets soortgelijks doet zich voor als ze enkele verzen verderop Paulus’ woorden lezen: “weest in niets bezorgd” (Filippenzen 4:6). Stel, je ligt elke nacht wakker van zorgen en dan draagt iemand je op, niet bezorgd te zijn. Het resultaat daarvan is dat je daardoor juist een extra zorg hebt gekregen!

Wie deze oproepen van Paulus zo opvat, begrijpt zijn punt niet. Hij legt geen lasten op. Hij zegt niet: jullie moeten blij zijn. En evenmin: jullie mogen niet bezorgd zijn. Zulke commando’s hebben een averechts effect. Dat heeft met vreugde ook niets te maken. Integendeel, het is fake.

Verschijningsdatum: januari 2022

Boek: Absoluut GOD!

Eben-Haëzer, eben-haëzer.nl

INHOUD

Inleiding

Ed van Brummen

Weet je, het hele leven bestaat eigenlijk uit contrasten en tegenstellingen. Wat is het nut van deze contrasten, van deze tegenstellingen in het leven van de mens? Ofwel: waarom moesten wij kennis krijgen van goed en van kwaad? Had het ook zonder gekund?

Hoofdstuk 1

God zal erin voorzien

Date Gorter

Jahweh zal erin voorzien … dat is ook voor ons geloof iets dat bemoedigt. Hier gaat het om dat gezin van Abraham, maar ook wij hebben een geweldige belofte gekregen.

Jahweh-Jireh; God zal erin voorzien.
Waarin?
In alles wat nodig is!

HooFdstuk 2

Loflied op Gods genAde

Leen de Geus

Als je zó de Psalmen leest – vanuit het perspectief dat die grote God jouw Vader is – ja, daar word je dan zo klein van. Dan kom je onder de indruk en dan kun je zeggen of zingen: ‘Loof Jahweh mijn ziel, en alles wat in mij is, Zijn heilige Naam!’

Hoofdstuk 3

Buiten Mij is er geen God

Andries van der Wal

God gaat Zijn weg met jou en met mij, en uiteindelijk met allen. Daarom ligt er troost in de woorden die Jesaja hier schrijft, omdat het goed is om te horen en te benadrukken: Wie heeft het nou in handen in deze wereld? Wie laat niet los wat Hij is begonnen? Wie komt met een heerlijk plan tot Zijn doel?

Hoofdstuk 4

Niemand kan om God heen

Leen de Geus

Kijk, het is: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God”, maar dat is echter ‘totdat’. Want ook die dwaas komt tot inzicht dat Hij GOD is, Jahweh, de ‘Ik ben’ en daar staat Híj voor. Alle ongelovigen zullen eens beamen: “Hij is míjn Schepper en Hij geeft mij mijn plaats. Hij is mijn Vader en Hij geeft mij léven, Hij heeft mij terechtgebracht.”

Hoofdstuk 5

Allen of Bijna AlleN?

Pieter van ’t Veer

Om meer over een woord te weten te komen, moet je eerst kijken naar de samenhang van de tekst, de context. Wat is het onderwerp, het thema? Wat is het voorbeeld van de Schrift?
En als je dan het woordje ‘alle(n)’ leest, dan weet je dat het gaat over ‘allemaal’, geen één uitgezonderd, geen enkele uitzondering!

Hoofdstuk 6

Het huis van de Pottenbakker

Pieter van ’t Veer

Elk schepsel, wat God geformeerd heeft, in de hemel en op aarde, zal in de toekomst van harte belijden dat Zijn Zoon Heer is. En als God alles in allen zal zijn, zal Hij in ieder vat, eer, heerlijkheid en vreugde vinden voor Hemzelf, omdat Hij in allen zal wonen. Er zal echter ook een wisselwerking zijn, want dan zal ook ieder vat vreugde hebben gevonden in de Formeerder Zelf.

Hoofdstuk 7

De weg van geloof

Gijs Bernouw

Het volk dat de wet ontvangen had, wilde een eigen ‘gerechtigheid’ voor God brengen; het werd niet onderschikt aan de gerechtigheid van God. Ze hadden geen besef – en dat is het punt – van het feit dat Gods gerechtigheid niet uit werken voort zou komen, maar uit geloof.

Hoofdstuk 8

Gods genade, Zijn volk Isräël

Date Gorter

Na een aantal gewéldige hoofdstukken Evangelie, gaat Paulus verder spreken over: hoe zit het nou met dat volk Israël in deze tijd? Gods liefde is onvoorwaardelijk, alomvattend, nooit eindigend en alles overtreffend. Dit zijn geweldige plussen die we kunnen zetten. Als je denkt dat het anders is, dan trek je verkeerde conclusies.

Hoofdstuk 9

Absoluut GOD!

Pieter van 't Veer

Ik wil met je gaan nadenken over een discussie die ik al een aantal keer gevoerd heb, over God, de Vader, en Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.
En deze discussie is: wie in de Schrift is nu werkelijk God?
Is dat God, de Vader, of is dat Zijn Zoon? Of zijn ze het alle twee?

Boek: De brief aan de Galaten

Gerard Oudijn, gezondewoorden.nl

INHOUD

Inleiding

Het hoofdthema van de brief van Paulus aan de Galaten is dat een gelovige niet gerechtvaardigd wordt door de wet van Mozes te onderhouden, maar door te staan in de genade. Dat was de boodschap die Paulus verkondigd had onder de Galaten en die zij geloofden. Maar na hem waren er anderen binnengekomen met een ‘evangelie’ dat geen Evangelie is.

Hoofdstuk 1

Galaten 1:1-5

In deze eerste verzen is elk woord geladen. Met een samenvatting van wie de brief schrijft, aan wie en waarom. Dit is kort en krachtig de inhoud van heel de Galaten-brief. In een paar zinnen zet Paulus uiteen waarom hij deze brief schrijft en alles wat daarna komt is hierop gebaseerd.

Boek OVER Bijbelse chronologie

André Piet, goedbericht.nl

InFOrmatie

Chronologie (tijdrekenkunde)

Verdiepen in de Bijbelse tijdlijn

In dit boek gaan we met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis, om te leren hoe adembenemend en perfect de timing en het script van GOD is.

Er wordt gewerkt aan de samenstelling en vormgeving, het boek is nog in de beginfase.

Verschijningsdatum: onbekend