Henks Hoekje

Op deze pagina vindt u PDF-bestanden met o.a. vertaalwerk van Henk (achternaam bij ons bekend). De publicaties hebben betrekking op het Evangelie van genade en verzoening , zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus.

bestanden

Het kruis van Christus
Verschillende auteurs


Nederlandse vertaling van gebundelde Engelse artikelen op onderwerp:

The Cross of Christ – Dean H. Hough

The Word of the Cross – John H. Essex

The Cross and the Wisdom – E.H. Clayton

Crucified with Christ – A.E. Knoch

The Place of the Ecclesia in Gods Purpose – John H. Essex

A5 formaat:

Over De dood en de doden
Verschillende auteurs


Nederlandse vertaling van gebundelde Engelse artikelen op onderwerp:

What is Death? – A.E. Knoch

The Rich Man and Lazarus: Literal or Figurative? – Joseph E. Kirk

“Hell” – Vladimir Gelesnoff

Zondag 4 en (de hoop van) Gods Rechtvaardigheid – ingevoegd door de vertaler

Heaven and Hell: What did Christ teach about them? – A.E. Knoch

A5 formaat:

Schriftindeling
Verschillende auteurs


Nederlandse vertaling van gebundelde artikelen:

Deel openingsartikel “Unsearchable Riches” – Vladimir Gelesnoff

Rechtes Schneiden des Wortes der Wahrheit – M. Jaegle

The Address on the Envelope – A.E. Knoch

When Did the Church Begin – A.E. Knoch

The Hebrew Evangel – E.H. Clayton

The New Birth contrasted with the New Creation – E.H. Clayton

Paul versus James – F.L. Fallis

A5 formaat:

De plaats van de mensheid in Gods opzet
John H. Essex


Onderwerpen:

  • Wat is de mens?

  • De ijdelheid van het menselijk streven

  • De lessen van de pottenbakker

  • Wat God groots exposeert

  • Het in-alles-voorzienende van God

  • Van Abram naar Abraham

  • Een unieke schatkist

  • Verklarende noot no. 1 (nederwerping)

  • Verklarende noot no. 2 (ecclesia)

A5 formaat:

Het probleem van het kwaad in het boek Job & De tijden der eeuwen (gebundeld)
VLadimir Gelesnoff


De woorden van Job, “nu ziet mijn oog U” (42:5), zijn een aanwijzing tot een nieuwe ervaringswereld waarin hij is binnengebracht als gevolg van een nieuw conceptueel begrip van de Godheid die door de Stem uit de wervelwind werd onthuld. Vanuit deze positie van nabijheid handelt hij als een tussenpersoon tussen de Heer en zijn vrienden. Dan wendt de Heer zijn gevangenschap af en worden hem rijkdom en voorspoed geschonken die nog groter is dan tevoren.

A5 formaat:

Het heerlijke Evangelie van Gods genade
A.E. Knoch


REDDING, zoals in Gods handelen met de Besnijdenis wordt gezien, verschilt radicaal van die welke hen ten deel valt, die in de huidige geheime huishouding gelovig zijn. Wat nodig is, is een verstandig begrijpen van de onderliggende bedoeling van beide reddingen, zodat we niet anders kunnen dan hen uit elkaar te houden. Alleen dit zal ons in staat stellen, de overweldigende genade die in Christus Jezus de onze is, te genieten.

A5 formaat:

Het probleem van het kwaad (deel 1)
A.E. Knoch


Deze verhandeling gaat niet alleen over het probleem van het kwaad, maar ook over de zogeheten ‘verantwoordelijkheid’ van de mens voor zijn kwade daden.
Een gelovige kan door geloof zien, dat het huidige kwaad in de wereld met de Schriften in overeenstemming is en een essentieel bestanddeel van Gods plan vormt. Het is bovendien de enige weg die naar de hoogste zegen leidt, voor onszelf, voor het menselijk ras, als ook voor de gehele schepping.

A5 formaat:

Het probleem van het kwaad
deel 2: Het richten van God
a.e. kNOCH


In de dood is in het geheel geen gevoel, geen pijn of plezier, geen wanhoop, en geen vreugde. Wij zullen nooit de poel des vuurs begrijpen of Gods bedoeling daarmee totdat we dit zuiveren van al de valse ideeën waarmee we dat hebben gevuld, en eenvoudig geloven dat het vergetelheid is, dood, waarin al het voelen ophoudt te bestaan en alle bewustzijn van tijd en plaats verdwijnt. Haar slachtoffers ontwaken pas wanneer zij het eind van hun reis bereiken, wanneer de dood wordt afgeschaft en God hun Alles wordt.

A5 formaat (printversie):

Zuurdesem, Het Bijbelse gebruik en zijn interpretatie
E.W. Bullinger


Met betrekking tot de betekenis van het woord “zuurdesem” bestaat er veel verwarring en onnauwkeurigheid. Waarschijnlijk zijn er maar weinig christenen in staat om direct, uit het hoofd, de vraag te beantwoorden: “Wat is zuurdesem?”
Het juiste begrip van dit woord is essentieel voor de echte en ware interpretatie. Niet alleen voor de leer, maar voor ons gehele praktische leven en dienstbetoon.

A5 formaat: