Henks Hoekje

Op deze pagina vindt u pdf-bestanden met o.a. vertaalwerk van Henk (achternaam bij ons bekend).
De publicaties hebben betrekking op het Evangelie van genade en verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus.

Voor alles geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". [Hand.17:11]

bestanden:

Alleen als pdf verkrijgbaar (geen fysieke exemplaren).


ARTIKELEN SERIE

Het kruis van Christus

Verschillende auteurs


86 pagina's

Nederlandse vertaling van gebundelde Engelse artikelen op onderwerp:

The Cross of Christ – Dean H. Hough

The Word of the Cross – John H. Essex

The Cross and the Wisdom – E.H. Clayton

Crucified with Christ – A.E. Knoch

The Place of the Ecclesia in Gods Purpose – John H. Essex

Over De dood en de doden

Verschillende auteurs


62 pagina's

Nederlandse vertaling van gebundelde Engelse artikelen op onderwerp:

What is Death? – A.E. Knoch

The Rich Man and Lazarus: Literal or Figurative? – Joseph E. Kirk

“Hell” – Vladimir Gelesnoff

Zondag 4 en (de hoop van) Gods Rechtvaardigheid – ingevoegd door de vertaler

Heaven and Hell: What did Christ teach about them? – A.E. Knoch

Schriftindeling

Verschillende auteurs


132 pagina's

Nederlandse vertaling van gebundelde artikelen:

Deel openingsartikel “Unsearchable Riches” – Vladimir Gelesnoff

Rechtes Schneiden des Wortes der Wahrheit – M. Jaegle

The Address on the Envelope – A.E. Knoch

When Did the Church Begin – A.E. Knoch

The Hebrew Evangel – E.H. Clayton

The New Birth contrasted with the New Creation – E.H. Clayton

Paul versus James – F.L. Fallis

ESSEX

De plaats van de mensheid in Gods opzet

John H. Essex


100 pagina's

Onderwerpen:

  • Wat is de mens?

  • De ijdelheid van het menselijk streven

  • De lessen van de pottenbakker

  • Wat God groots exposeert

  • Het in-alles-voorzienende van God

  • Van Abram naar Abraham

  • Een unieke schatkist

  • Verklarende noot no. 1 (nederwerping)

  • Verklarende noot no. 2 (ecclesia)

GELESNOFF

Het probleem van het kwaad in het boek Job & De tijden der eeuwen (gebundeld)

VLadimir Gelesnoff


52 pagina's

De woorden van Job, “nu ziet mijn oog U” (42:5), zijn een aanwijzing tot een nieuwe ervaringswereld waarin hij is binnengebracht als gevolg van een nieuw conceptueel begrip van de Godheid die door de Stem uit de wervelwind werd onthuld. Vanuit deze positie van nabijheid handelt hij als een tussenpersoon tussen de Heer en zijn vrienden. Dan wendt de Heer zijn gevangenschap af en worden hem rijkdom en voorspoed geschonken die nog groter is dan tevoren.

KNOCH

Het heerlijke Evangelie van Gods genade

A.E. Knoch


128 pagina's

REDDING, zoals in Gods handelen met de Besnijdenis wordt gezien, verschilt radicaal van die welke hen ten deel valt, die in de huidige geheime huishouding gelovig zijn. Wat nodig is, is een verstandig begrijpen van de onderliggende bedoeling van beide reddingen, zodat we niet anders kunnen dan hen uit elkaar te houden. Alleen dit zal ons in staat stellen, de overweldigende genade die in Christus Jezus de onze is, te genieten.

Het probleem van het kwaad

A.E. Knoch


214 pagina's

Deze verhandeling gaat niet alleen over het probleem van het kwaad, maar ook over de zogeheten ‘verantwoordelijkheid’ van de mens voor zijn kwade daden.
Een gelovige kan door geloof zien, dat het huidige kwaad in de wereld met de Schriften in overeenstemming is en een essentieel bestanddeel van Gods plan vormt. Het is bovendien de enige weg die naar de hoogste zegen leidt, voor onszelf, voor het menselijk ras, als ook voor de gehele schepping.