Op deze pagina vind je lectuur van da-ath.nl en kun je uitgaven direct bestellen. Alle publicaties zijn te downloaden via deze link en online te lezen en te delen bij de boekenkast.

Da-ath Date Gorter

Op deze pagina vindt u lectuur van da-ath.nl en kunt u uitgaven bestellen en downloaden. Alle uitgaven zijn tevens online als bladeranimatie te lezen, delen en printen.
 
 
 
 

Brochures

 
Brochure Psalm 139 Alfred E. Dekker Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

De vloek van Cham?

Alfred E. Dekker

Bij de herdenkingen van de afschaffing van de slavernij onder de noemer Ketikoti, is nu algemeen duidelijk geworden dat de “vloek van Cham” gebruikt is om een onafzienbare menigte medemensen eeuwenlang tot handelswaar te vernederen en beestachtig te behandelen. Wat alles des te vreselijker maakt, is dat de “vloek van Cham” als zodanig niet de Schrift voorkomt, maar op een klinkklare leugen berust.

 
Brochure Psalm 139 Alfred E. Dekker Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Psalm 139

Alfred E. Dekker

Ieder mens is voor God in alle opzichten een open boek. Het maakt niet uit tot welk volk men behoort, welk geloof men aanhangt, in welke tijd men leeft en hoe men zich gedraagt. Uiteindelijk zal álle knie buigen en álle tong van harte belijden: “Heer is Jezus Christus”, tot verheerlijking van God, de Vader! Na lezing van deze psalm zal niemand dit meer kunnen betwijfelen.

Brochure Schepping van de mens: Gods waagstuk? Ludwig Wolf Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Schepping van de mens: Gods waagstuk?

Ludwig Wolf

Waagde God het met de schepping van de mens? Zou de mens iets kunnen wat God niet voorzag? Kon de mens zo uit de hand van God weglopen dat er geen redden meer aan is? Op deze en meer vragen komt antwoord in deze brochure, uit Gods woord. Het geeft vrede en rust in het hart, wanneer we beseffen Wie Hij is.

Brochure Rechtvaardiging en (uit)kiezen Frank Goldammer Elmar Frey Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Rechtvaardiging en (uit)kiezen

Frank Goldammer
Elmar Frey

Nederlandse vertaling:
Rita Buurveld-Jansen

In deze uitgave leest u over rechtvaardiging en wat dat inhoudt. Het verschil met 'vergeving' blijkt wellicht groter te zijn dan u denkt.
U leest in Genesis en Romeinen 9 over de tweeling Jakob en Esau. Het is bijzonder hoe dat zit, als het gaat om (uit)kiezen. Wie doet wat? En wanneer? Antwoorden komen uit het woord van God.

Brochure Rechtvaardiging en (uit)kiezen Frank Goldammer Elmar Frey Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Jezus is opgestaan

A. Bouman, A. E. Dekker

Deze brochure geeft antwoord op de vraag wanneer de Heer Jezus exact opgewekt werd door de heerlijkheid van de Vader. Was het op -wat wij kennen als- de zondag? Of was het een andere dag? Nauwgezet is iedere uitdrukking, elk woord dat van belang is, onderzocht. Het resultaat is voor u als gelovige wellicht verbijsterend.

Brochure Hemel en hel, wat leert Jezus daarover? A. E. Knoch Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Hemel en hel
Wat leert Jezus daarover?

A. E. Knoch

Nederlandse vertaling:
Rita Buurveld-Jansen

Jezus zegt van mensen die verloren gaan: "… waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt". Deze brochure geeft antwoord uit de Bijbel op indringende vragen. Hoe kan God het sterven van mensen in hun ongeloof aanzien? Ze zijn toch voor eeuwig verloren, als ze nu niet tot geloof komen?

Brochure Begrijp je wat je leest? Werner Prolingheuer Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Begrijp je wat je leest?

Werner Prolingheuer

Nederlandse vertaling:
Rita Buurveld-Jansen

Een invloedrijke 'kamerling' was eerlijk genoeg om te erkennen, dat hij zonder leiding de betekenis van het gedeelte (hij las in Jesaja 53) niet kon begrijpen. Via Filippus, het door God gebruikte werktuig, kwam deze proseliet met Jezus Christus zelf in aanraking - door Zijn woord.

Brochure De zogenaamde engelenwereld A. E. Knoch Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

De zogenaamde engelenwereld

A. E. Knoch

Nederlandse vertaling:
Rita Buurveld-Jansen

Als het woord aggelos overal waar het voorkomt met 'engel' vertaald was, dan hadden wij ook dat wat ermee bedoeld wordt, kunnen verstaan. Maar helaas verschijnt het alleen waar de traditionele overlevering dat verlangt.

Brochure De completering van het al door Christus Andreas Sönnichsen Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

De completering van het al door Christus

Andreas Sönnichsen

Nederlandse vertaling:
Rita Buurveld-Jansen

Zolang zonde en dood heersen, en daarmee onvolmaaktheid, is er niets op aarde wat aanspraak op perfectie kan maken. In Efeziërs 3:19 wordt onthuld, dat wij compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. Dat wij de onschatbare waarde van dit kostbare woord duidelijk mogen beseffen!

Brochure Het woord van de verzoening Date Gorter Da-ath Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Het woord van de verzoening

Date Gorter

De verdeeldheid bij de Corinthiërs was een ontkenning van de geestelijke eenheid die er is. Paulus benadrukt in 1 Corinthiërs 12, dat het één lichaam is met één geest. Zijn houding was verzoenend, altijd, ook al werden zijn woorden en daden verkeerd begrepen!

Brochure Leven in verwachting van Zijn komst Dieter Landersheim Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Leven in verwachting van Zijn komst

Dieter Landersheim

Nederlandse vertaling:
Rita Buurveld-Jansen

Tot onze heerlijkheid behoort, dat wij in Christus Jezus met iedere geestelijke zegen te midden van de (op)hemelse schepselen gezegend zijn. En dat wij in de geest te midden van de (op)hemelsen gezet zijn.

Brochure Jezus Christus, de Gekruisigde Dieter Landersheim Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Jezus Christus, de Gekruisigde

Dieter Landersheim

Nederlandse vertaling:
Rita Buurveld-Jansen

Voor eigen gerechtigheid is bij God geen ruimte; als wij onszelf gerechtigheid toekennen, verachten wij het kruis van Christus, dat ons Gods gerechtigheid gaf. Een typering van de vijanden van het kruis van Christus.

Brochure Heel de wapenrusting van God Date Gorter Da-ath Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Heel de wapenrusting van God

Date Gorter

Heel de wapenrusting van God aandoen is noodzakelijk voor elk lid van het lichaam van Christus. Deze uitgave geeft antwoord op: waarom aandoen? Tevens een nadere toelichting op de zeven onderdelen, zoals die te vinden zijn in Efeziërs 6:10-20.

Brochure Wie gaan mee bij de opname? Date Gorter Da-ath Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Wie gaan mee bij de opname?

Date Gorter

Wanneer de Heer neerdaalt en de Zijnen roept: wie zullen Hem dan ontmoeten in de lucht (1Thes.4:13-18)?
De bazuin is een groot genademoment. Misschien onbewust en onbedoeld, willen wij daar toch op één of andere manier een voorwaarde aan vastkoppelen.

Brochure De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid? Date Gorter Da-ath Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid?

Date Gorter

Efeziërs 5:22-33 vergelijkt de gemeente in een aantal aspecten met de gehuwde vrouw. De vraag is: horen wij als gelovigen bij de bruid? Het beeld van lichaam roept gelijkheid van bedoelen op met het Hoofd (Christus), maar het beeld van bruid doet dat beslist niet.

 
Agenda Da-ath bijbelstudies (ook live te volgen)