Op deze pagina vind je lectuur van gezondewoorden.nl en kun je uitgaven direct bestellen. Alle publicaties zijn te downloaden via deze link en online te lezen en te delen bij de boekenkast.

Gezonde Woorden
Gerard Oudijn

Op deze pagina vindt u lectuur van gezondewoorden.nl en kunt u uitgaven bestellen en downloaden. Alle uitgaven zijn tevens online als bladeranimatie te lezen, delen en printen.
 
 

Brochures

Brochure De duivel satan Gerard Oudijn GezondeWoorden Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

De duivel / satan

Natuurlijk is het onderwerp van de Schrift Christus en niet satan. Toch gaat Paulus ervan uit dat satans gedachten ons niet onbekend zijn. "… opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend", 2 Korinthe 2: 10,11.

Brochure Oordeel & gericht Gerard Oudijn GezondeWoorden Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Oordeel & gericht

Eeuw-ig houdt in de grondtalen van de Bijbel - zowel het Hebreeuwse 'olam' als het Griekse 'aion' - verband met een tijdsperiode, het is nooit altijddurend. Een goed verstaan van het begrip ‘eeuw-ig’ is essentieel voor het begrijpen van het Evangelie.

Brochure Het huwelijk Gerard Oudijn GezondeWoorden Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Het huwelijk

Er zijn veel tegenstrijdige meningen over wat de Bijbel zegt over het huwelijk. Schrijven hierover kan nogal wat stof doen opwaaien, want het is een precair onderwerp. Zeker omdat het ook andere vragen oproept, zoals over scheiden en hertrouwen.

Brochure Kaïn en Abel Gerard Oudijn GezondeWoorden Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Kaïn en Abel

Er zijn nogal wat details in de geschiedenis van de broedermoord die worden misverstaan. Maar belangrijker nog is dat deze gebeurtenissen een profetische strekking hebben. Net als Kaïn werd het volk Israël verstrooid over de aarde. En God zorgde voor een plaatsvervanger van Abel: een nieuwe zoon van Adam ...

Boeken

Boek Jozef Profetische vergezichten Gerard Oudijn GezondeWoorden Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

JOZEF

Profetische vergezichten

In de geschiedenissen van het Oude Testament, zouden wij zoeken naar wat verborgen ligt. Onder de oppervlakte van deze geschiedenissen zien, dat is onder-zoeken. In dit boek komen de geschiedenissen van Jozef aan de orde. Jozef is een geweldig type van “de ware Jozef”: de Heer Jezus Christus.

Boek Gezonde Woorden Gerard Oudijn GezondeWoorden Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Gezonde Woorden

Onderwerpen: De betrouwbaarheid van Genesis. Het Woord van God is compleet. Het woord van de waarheid correct snijden. De Hebreeën-brief: boodschap en context. Gaven van de Geest, zijn ze er vandaag nog? De toekomst van het christendom volgens de apostelen. Betekent 'eeuwig' in de Bijbel eindeloos? Allen verzoend ... en satan dan?

 
Agenda Gezonde Woorden bijbelstudie/samenkomsten