Op deze pagina vind je lectuur van goedbericht.nl en kun je uitgaven direct bestellen. Alle publicaties zijn te downloaden via deze link en online te lezen en te delen bij de boekenkast.
 

Goed Bericht André Piet

Op deze pagina vindt u lectuur van goedbericht.nl en kunt u uitgaven bestellen en downloaden. Alle uitgaven zijn tevens online als bladeranimatie te lezen, delen en printen.
 
 
 

Brochures

Brochure “Van de genade vervallen?” André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Wie is je moeder?

Paulus’ onderwijs over Sara en Hagar

In Galaten 4 zet Paulus twee verbonden tegenover elkaar. Het verbond met Abraham, uitgebeeld in Sara en Izaak én het verbond van Sinaï, uitgebeeld in Hagar en Ismaël. Het is één ding om te beweren een kind van Abraham te zijn. Maar Paulus stelt een andere vraag: wie is je moeder? Hagar, de slavin of Sara, de vrije vrouw? Gaat het om werken of om de belofte? Om vlees of om geest?

Brochure “Van de genade vervallen?” André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

“Van de genade vervallen?

Over genade en genade alléén

Kan dat: “van de genade vervallen”? Wat betekent dat? Moeten we daarbij denken dat iemand die Zijn eigendom is, uit Zijn hand gerukt zou kunnen worden? Uiteraard is dat ónmogelijk, maar daarbij blijft uiteraard de vraag: wat is “van de genade vervallen” dan wél? In deze uitgave wordt op die vraag ingegaan, aan de hand van wat Paulus daarover schrijft in Galaten 5:1-9.

Brochure Woord, geloof en beleving André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Samen met Christus

Delend in Christus' lot en positie!

Het idee dat Christus plaatsvervangend voor ons zou zijn gestorven, kent de Schrift niet. Het zou suggereren dat wij niet meer hoeven te sterven. Paulus daarentegen onderwijst iets heel anders: we zijn samen met Christus gestorven en opgewekt. Eén gemaakt met Hem en delend in Zijn lot. Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen!

Brochure Woord, geloof en beleving André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Woord, geloof en beleving

En waarom juist die volgorde?

We leven in een tijd waarin aan 'gevoel' en 'beleving' grote waarde wordt gehecht. Dat is goed, maar vergeet niet dat beleving, wil het gezond zijn, een basis dient te hebben. Want zonder fundament blijkt gevoel zeer misleidend te kunnen zijn.

Brochure Gods universeel plan. Het Evangelie op de campus. André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Gods universeel plan

Het Evangelie op de campus

Een studie over hoe GOD een plan uitwerkt door wereldtijdperken (aeonen) heen, om ten slotte Zijn doel te bereiken, namelijk "alles in allen" te worden. Geen 'eindeloze verdoemenis', maar een boodschap waarin God werkelijk GOD is en Zijn doel perfect bereikt!

Brochure Stok achter de kerkdeur? André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Stok achter de kerkdeur?

Over de betekenis van Hebreeën 10:25

Hebreeën 10:25 geldt gewoonlijk als 'de stok achter de deur' om kerkdiensten vooral toch bij te wonen. Maar is dat terecht? Waar gaat het in dit vers over en wat stond er voor de Hebreeën op het spel? De antwoorden zullen je verbazen …!

Brochure Het Evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

De gelukkige God

"… volgens het Evangelie der heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij is toevertrouwd." 1 Tim. 1:11 [Telos]

God is de ene GOD, dat wil zeggen: alles is volmaakt onder Zijn controle en al wat Hij onderneemt gelukt Hem. Daarom is Hij "de gelukkige God" en daarmee óók de Bron van alle werkelijke vreugde en geluk, voor een ieder die Hem kent!

Brochure Abram slapend rijk André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Abram slapend rijk

Bespreking van Genesis 15

In Genesis 15 lezen we dat God Abram een grote belofte geeft en bevestigt. En dat terwijl Abram slaapt ...
Dit mag dan een geschiedenis zijn die 4000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar het is geweldig dat we zo’n God hebben, met een Woord dat zó accuraat, zó betrouwbaar en zó solide is!

Brochure Vanwaar haalde Abraham de most ...? André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Vanwaar haalde Abraham de most?

Abrams onmoeting met Melchizedek

Vanwaar haalde Abraham de mosterd?
'Most' – je komt dat woord vaak tegen in de Bijbel – is druivensap. Het is druivensap 'vers van de pers', ook wel 'nieuwe wijn' genoemd. Alles wat van de wijnstok af komt, is most en dat werpt veel licht op die uitdrukking.
Wat wist Abraham wél dat wij niet (meer) weten?

Brochure Hoop doet leven! André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Hoop doet léven!

Wat is hoop en wat werkt het uit?

Hoop verwijst per definitie naar de toekomst. Maar hoop heeft ook grote impact op het nu.
Paulus spreekt in Titus 2:13 over "de gelukkige hoop" omdat de hoop zelf gelukkig is, maar ook gelukkig maakt.

Brochure Altijd blij en onbezorgd?! André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Altijd blij en onbezorgd?!

Geen commando's maar wéten

Paulus roept op om ons "altijd te verblijden" en "in niets bezorgd te zijn". Vat deze oproepen niet verkeerd op, want hij legt geen lasten op. Hij zegt niet: jullie moeten blij zijn. En evenmin: jullie mogen niet bezorgd zijn. Zulke commando's hebben een averechts effect. Dat heeft met vreugde ook niets te maken. Integendeel, het is fake. Maar hoe wordt het dan wèl bedoeld? Het antwoord is verrassend …

Brochure Model vaderschap André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Model vaderschap

De essentie van vaderschap

Wat is vaderschap? Niet: hoe zou je als vader moeten zijn, maar wat betekent het dat iemand vader is? Of wat betekent het dat iemand jouw vader is? Wat is de essentie daar nu van? En waar komt het vandaan? Spreken we God aan als Vader omdat Hij als een Vader is, of spreken we van 'vaders' omdat hun rol van God is afgekeken? En wat betekent het dat God "Abba, Vader" is?

Brochure Waarom blind geboren? André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Waarom blind geboren?

Een prangende vraag Goddelijk beantwoord

Eén van de grootste vragen waar de mens tegenaan loopt is deze: waarom is er zoveel lijden? Menselijke filosofie en godsdienstige tradities zoeken naar verklaringen vanuit het verleden en/of naar een schuldvraag. Het antwoord van de Schrift staat daar haaks op.

Brochure Geschikt voor in huis André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

Geschikt voor in huis

Dankzegging als vreugde-generator in alle verhoudingen

Traditioneel staat het slot van Kolosse 3 bekend als het gedeelte over 'de huiselijke plichten' of 'de christelijke huisregels'. Het is echter niet de plicht maar de dankzegging die in Kolosse 3 de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

Brochure De zeventig Boeken Q&A 1 Wolter Brakshoofden DezeventigBoeken André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

De zeventig Boeken Q&A 1

Vraaggesprek van Wolter Brakshoofden met André Piet

Onderwerpen die o.a. aan de orde kwamen: Werkverdeling of verschil in boodschap? Waarom hadden waterdoop en genezing aanvankelijk een plaats in Paulus' bediening? Het bijzondere van Paulus' geheimenissen. Het lichaam van Christus, specifiek Paulus.

Brochure De zeventig Boeken Q&A 2 Wolter Brakshoofden DezeventigBoeken André Piet GoedBericht Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending

De zeventig Boeken Q&A 2

Vraaggesprek van Wolter Brakshoofden met André Piet

Onderwerpen die o.a. aan de orde kwamen: Waarom is het sterven van de Heer de basis van het Evangelie? Wat betekent het dat Christus stierf voor onze zonden? De opstanding van Christus als Eersteling. "Ieder in zijn eigen rangorde." Het teniet doen van de dood = de levendmaking van allen.

Boeken

 
Boek O dwaze Ga laten! André Piet GoedBericht boekbestand downloaden

O dwaze Ga laten!

De Galaten-brief vers voor vers besproken

De boodschap die destijds onder de Galaten ingang kreeg, is in een vroeg stadium dominant geworden in de christenheid. De wet van Mozes, rituelen en hoogtijden werden 'gechristianiseerd' en opgelegd. Dat maakt de boodschap van deze brief tot op vandaag to-the-point en actueel. Geen water bij de klare wijn van genade!

Boek De alleen wijze GOD André Piet GoedBericht boekbestand downloaden

De alleen wijze GOD

De Romeinen-brief vers voor vers besproken

Nergens in de Bijbel wordt zo fundamenteel en veelzijdig de waarheid van het Evangelie uiteengezet als juist in deze brief. Alle grote Bijbelse thema’s komen aan de orde. God laat immers niet varen de werken van Zijn handen. Hij zal alles wat de profeten hebben voorzegd, op zijn tijd en wijze alsnog vervullen. Weergaloos en onnavolgbaar!

Boek Zielig is niet geestig André Piet GoedBericht boekbestand downloaden

Zielig is niet geestig

De 1e Korinthe-brief vers voor vers besproken

Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de 'ziel-ige' benadering naar de 'geest-ige'.

Boek Ongekende Hoogte André Piet GoedBericht boekbestand downloaden

Ongekende Hoogte

De Efeze-brief vers voor vers besproken

De Efeze-brief opent perspectieven die adembenemend zijn. Het ziet vooruit naar de tijd waarin God door Zijn Zoon alles tot voltooiing gaat brengen en hoe de ekklesia, als 'uitroepsel' in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd.

 
Agenda GoedBericht bijbelstudies en samenkomsten (ook live te volgen)