Online boeken


Hier vindt u alle publicaties die reeds zijn uitgekomen.

U kunt de OM NIET boekbestanden online lezen, delen, downloaden of printen. Ook is het mogelijk om de publicaties als uitgave op papier te bestellen.

Boeken:

Gezonde Woorden


Verschijningsdatum: Maart 2021
120 pagina's

Uitgever: Stichting Evangelie Om Niet, in samenwerking met gezondewoorden.nl

Het Woord van God is levend en krachtig en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken.

Ongekende Hoogte


De Efeze-brief, vers voor vers besproken (boekhandel-uitgave)

Verschijningsdatum: Mei 2021
220 pagina's

Uitgever: Stichting GoedBericht, in samenwerking met Evangelie Om Niet

De Efeze-brief bouwt voort op Paulus’ eerdere brieven en opent perspectieven die adembenemend zijn.

Bookazines:

Goed Bericht – Geschikt voor in huis


Verschijningsdatum: Juli 2021
36 pagina's

Uitgever: Stichting GoedBericht, in samenwerking met Evangelie Om Niet

Traditioneel staat het slot van Kolosse 3 bekend als het gedeelte over ‘de huiselijke plichten’ of ‘de christelijke huisregels’. Het is echter niet de plicht maar de dankzegging die in deze passage de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

De Zeventig Boeken – Vragen en anwoorden 2


Verschijningsdatum: Juni 2021
56 pagina's

Uitgever: Stichting Evangelie Om Niet, in samenwerking met dezeventigboeken.nl

Pasen, het kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid!
Een vraaggesprek van Wolter Brakshoofden met André Piet, de beheerder van goedbericht.nl

De Zeventig Boeken – Vragen en antwoorden 1


Verschijningsdatum: April 2021
36 pagina's

Uitgever: Stichting Evangelie Om Niet, in samenwerking met dezeventigboeken.nl

André Piet (goedbericht.nl ): “Bij ons in de woonkamer in Rijnsburg, heeft mijn goede vriend Wolter Brakshoofden een aantal uiteenlopende vragen voorgelegd met betrekking tot het Goede Bericht.”

Al bestaande boeken:

Hier worden overige boeken geplaatst die OM NIET worden aangeboden.

Eén voor allen


Eerste druk: 2014
420 pagina's

Uitgeverij Novapres

Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! Door Eén voor allen te geven, heeft God Zelf dé daad bij Zijn Woord gevoegd – 2 Korinthe 5:14

Brieven aan Anne


Eerste druk: 2007
421 pagina's

Uitgeverij Ridderprint

Correspondentie waarbij de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: de grondlegging van de wereld; de verzoening van God met alle mensen; de dood; de hel; de duivel; rechtvaardiging; uitverkiezing en de vrije wil.

Lijden en onderschikking


Eerste druk: 2008
269 pagina's

Uitgeverij Ridderprint

Studies over onder andere lijden en onderschikken; gebed bij Paulus; IEUE; pleidooi voor danken; kan ik doen wat op mijn weg komt omdat toch alles uit God is?