Online Lectuur

Hier vindt u alle publicaties die reeds zijn uitgekomen op de digitale boekentafel

U kunt de OM NIET boekbestanden online lezen, delen, downloaden of printen. Ook is het mogelijk om de publicaties als gratis uitgave op papier te bestellen (als het geen boekhandel uitgave betreft).

Bookazines:

Goed Bericht

Waarom blind geboren?
André Piet


Eerste druk: oktober 2021
56 pagina's

Misschien wel het grootste raadsel in ons bestaan: waarom het lijden? En vanwaar al het kwaad?
Door te filosoferen of te theologiseren belanden we in een doolhof van opinies. Het is de Schrift die voorziet in onze grote vragen van hart en verstand. Helder, logisch, solide en verblijdend. Kortom: Goddelijke antwoorden!

Da-ath

De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid?
Date Gorter


Eerste druk: augustus 2021
68 pagina's

Efeziërs 5:22-33 vergelijkt de gemeente in een aantal aspecten met de gehuwde vrouw. De vraag is: Het gelovige overblijfsel uit de Joden hoorde toen bij de bruid. Maar horen wij als gelovigen van nu óók bij de bruid?

Goed Bericht

Geschikt voor in huis
André Piet


Eerste druk: juli 2021
36 pagina's

Traditioneel staat het slot van Kolosse 3 bekend als het gedeelte over ‘de huiselijke plichten’ of ‘de christelijke huisregels’. Het is echter niet de plicht maar de dankzegging die in deze passage de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

De Zeventig Boeken

Vragen en anwoorden 2
Wolter Brakshoofden


Eerste druk: juni 2021
56 pagina's

Pasen, het kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid!
Een vraaggesprek van Wolter Brakshoofden met André Piet, de beheerder van goedbericht.nl

De Zeventig Boeken

Vragen en antwoorden 1
Wolter Brakshoofden


Eerste druk: juni 2021
56 pagina's

André Piet (goedbericht.nl): “Bij ons in de woonkamer in Rijnsburg, heeft mijn goede vriend Wolter Brakshoofden een aantal uiteenlopende vragen voorgelegd met betrekking tot het Goede Bericht.”

Boeken:

Zielig is niet geestig

De Korinthe-brief, vers voor vers besproken
André Piet


Eerste druk: september 2021
450 pagina's

De Korinthe-brief geeft een inkijkje in het reilen en zeilen van de jonge geloofsgemeenschap en in de vragen die onder hen leefden. Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de ‘ziel-ige’ benadering naar de ‘geest-ige’.

Ongekende Hoogte

De Efeze-brief, vers voor vers besproken
André Piet


Eerste druk: mei 2021
220 pagina's

De Efeze-brief opent perspectieven die adembenemend zijn. Het ziet terug op de voorgaande wereldtijdperken, waarin God het voornemen verborg dat Hij nu, via Paulus’ bediening, openbaar maakt. Het ziet ook vooruit naar de tijd waarin God door Zijn Zoon alles tot voltooiing gaat brengen. Maar misschien wel het meest bijzondere in deze brief is, hoe de ekklesia als ‘uitroepsel’ in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd.

Gezonde Woorden

Gerard Oudijn


Eerste druk: maart 2021
120 pagina's

Woorden van mensen, hoe vroom ze ook klinken, zijn woorden van menselijke wijsheid en krachteloos. Het Woord van God daarentegen is levend en krachtig, en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken. Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof.

Overige boeken:

Eén voor allen

Een hommage aan Gods vermogen
Inge van Wijnen-van 't VeerEerste druk: 2014
420 pagina's

Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! Door Eén voor allen te geven, heeft God Zelf dé daad bij Zijn Woord gevoegd – 2 Korinthe 5:14

Brieven aan Anne

Alles Op een Rijtje
Ruud van 't VeerEerste druk: 2007
420 pagina's

Correspondentie waarbij de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: de grondlegging van de wereld; de verzoening van God met alle mensen; de dood; de hel; de duivel; rechtvaardiging; uitverkiezing en de vrije wil.

Lijden en onderschikking

Brieven aan Anne 2
Ruud van 't VeerEerste druk: 2008
270 pagina's

Studies over onder andere lijden en onderschikken; gebed bij Paulus; IEUE; pleidooi voor danken; kan ik doen wat op mijn weg komt omdat toch alles uit God is?