Online Lectuur

Hier vindt u alle publicaties die zijn uitgekomeN

U kunt alle boekbestanden online lezen, delen, downloaden of printen. Ook is het mogelijk de publicaties als GRATIS fysieke uitgave op evangelieomniet.nl te bestellen, met uitzondering van boekhandel uitgaven.

Voor alles geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". [Hand.17:11]

Bookazines:

Goedbericht

Model vaderschap
André PietGRATIS uitgave
Eerste druk: december 2021
50 pagina's

Wat is vaderschap? Niet: hoe zou je als vader moeten zijn, maar wat betekent het dat iemand vader is?
Of wat betekent het dat iemand jouw vader is?
Spreken we God aan als Vader omdat Hij als een Vader is, of spreken we van ‘vaders’ omdat hun rol van God is afgekeken? Oftewel: wat was er eerder?
En wat betekent het dat God “Abba, Vader” is?

Da-ath

Wie gaan mee bij de opname?
Date Gorter


GRATIS uitgave
Eerste druk: november 2021
64 pagina's

Wanneer de Heer neerdaalt en de Zijnen roept: wie zullen dan worden ‘weggerukt’ – Grieks: harpazô – om Hem te ontmoeten in de lucht? (1 Thessalonicenzen 4:13-18)
In deze dagen van verval kent het christendom velen die eigenlijk ongelovig zijn ...

Goed Bericht

Waarom blind geboren?
André Piet


GRATIS uitgave
Eerste druk: oktober 2021
50 pagina's

Misschien wel het grootste raadsel in ons bestaan: waarom het lijden? En vanwaar al het kwaad?
Door te filosoferen of te theologiseren belanden we in een doolhof van opinies. Het is de Schrift die voorziet in onze grote vragen van hart en verstand. Helder, logisch, solide en verblijdend. Kortom: Goddelijke antwoorden!

Da-ath

De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid?
Date Gorter


GRATIS uitgave
Eerste druk: augustus 2021
64 pagina's

Efeziërs 5:22-33 vergelijkt de gemeente in een aantal aspecten met de gehuwde vrouw. De vraag is: Het gelovige overblijfsel uit de Joden hoorde toen bij de bruid. Maar horen wij als gelovigen van nu óók bij de bruid?

Goed Bericht

Geschikt voor in huis
André Piet


GRATIS uitgave
Eerste druk: juli 2021
32 pagina's

Traditioneel staat het slot van Kolosse 3 bekend als het gedeelte over ‘de huiselijke plichten’ of ‘de christelijke huisregels’. Het is echter niet de plicht maar de dankzegging die in deze passage de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

De Zeventig Boeken

Vragen en anwoorden 2
Wolter Brakshoofden


GRATIS uitgave
Eerste druk: juni 2021
50 pagina's

Pasen, het kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid!
Een vraaggesprek van Wolter Brakshoofden met André Piet, de beheerder van goedbericht.nl

De Zeventig Boeken

Vragen en antwoorden 1
Wolter Brakshoofden


GRATIS uitgave
Eerste druk: juni 2021
30 pagina's

André Piet (goedbericht.nl): “Bij ons in de woonkamer in Rijnsburg, heeft mijn goede vriend Wolter Brakshoofden een aantal uiteenlopende vragen voorgelegd met betrekking tot het Goede Bericht.”

Boeken:

Scherp door de bochT

Menno Haaijman


BOEKHANDEL uitgave
Eerste druk: november 2021
374 pagina's

We zitten allemaal met vragen. Vooral over het geloof.
We horen allerlei dingen in de christelijke wereld. Dat gaan we in dit boek onderzoeken. En dan blijkt het allemaal een beetje anders te zijn. Dat is eerst even schrikken, natuurlijk. Maar daarna worden we heel erg blij.
Waarom?
Nou, omdat God altijd groter is dan wij denken …

Zielig is niet geestig

De Korinthe-brief, vers voor vers besproken
André Piet


BOEKHANDEL uitgave
Eerste druk: september 2021
450 pagina's

De Korinthe-brief geeft een inkijkje in het reilen en zeilen van de jonge geloofsgemeenschap en in de vragen die onder hen leefden. Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de ‘ziel-ige’ benadering naar de ‘geest-ige’.

Ongekende Hoogte

De Efeze-brief, vers voor vers besproken
André Piet


BOEKHANDEL uitgave
Eerste druk: mei 2021
220 pagina's

De Efeze-brief opent perspectieven die adembenemend zijn. Het ziet terug op de voorgaande wereldtijdperken, waarin God het voornemen verborg dat Hij nu, via Paulus’ bediening, openbaar maakt. Het ziet ook vooruit naar de tijd waarin God door Zijn Zoon alles tot voltooiing gaat brengen. Maar misschien wel het meest bijzondere in deze brief is, hoe de ekklesia als ‘uitroepsel’ in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd.

Gezonde Woorden

Gerard Oudijn


GRATIS uitgave
Eerste druk: maart 2021
120 pagina's

Woorden van mensen, hoe vroom ze ook klinken, zijn woorden van menselijke wijsheid en krachteloos. Het Woord van God daarentegen is levend en krachtig, en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken. Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof.

Overige boeken:

Eén voor allen

Een hommage aan Gods vermogen
Inge van WijnenGRATIS uitgave
Eerste druk: 2014
420 pagina's

Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! Door Eén voor allen te geven, heeft God Zelf dé daad bij Zijn Woord gevoegd – 2 Korinthe 5:14

Brieven aan Anne

Alles Op een Rijtje
Ruud van 't VeerALLEEN online
Eerste druk: 2007
420 pagina's

Correspondentie waarbij de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: de grondlegging van de wereld; de verzoening van God met alle mensen; de dood; de hel; de duivel; rechtvaardiging; uitverkiezing en de vrije wil.

Lijden en onderschikking

Brieven aan Anne 2
Ruud van 't VeerALLEEN online
Eerste druk: 2008
270 pagina's

Studies over onder andere lijden en onderschikken; gebed bij Paulus; IEUE; pleidooi voor danken; kan ik doen wat op mijn weg komt omdat toch alles uit God is?