Privacy

Stichting Evangelie Om Niet neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met de gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met dit privacybeleid.

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u aanvragen doet, worden de gegevens die u verstrekt verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Land


Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

- het e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van nadere informatie;
- de gegevens die worden doorgegeven voor het aanvragen van boeken of brochures, worden gebruikt om de bestelling te kunnen versturen.

Deze gegevens worden niet opgeslagen in een software systeem.

Gegevens op evangelieomniet.nl

Persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem en worden niet gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven van commerciële aard. Stichting Evangelie Om Niet gebruikt alleen de aangeleverde gegevens om aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk in behandeling te nemen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd, en door de browser op de harde schrijf van de computer wordt opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens

Voor evangelieomniet.nl zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat.

Bewaartermijn

Stichting Evangelie Om Niet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u wilt dat de gegevens verwijderd worden, zullen deze uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Rechten

U heeft altijd het recht de toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna deze gegevens niet meer verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om deze gegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Stichting Evangelie Om Niet heeft verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook heeft u recht op het overdragen of het overdraagbaar maken van de gegevens. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen via info@evangelieomniet.nl. Het verzoek zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.

Wijzigingen

Stichting Evangelie Om Niet behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.