Gratis lectuur van Alfred E. Dekker, Sola Gratia bestellen en boekbestanden online lezen of downloaden

Sola Gratia

Op deze pagina vindt u lectuur van Alfred E. Dekker en kunt u boekbestanden downloaden (tevens te lezen op de online boekentafel). Wilt u liever lectuur per post ontvangen? Alle publicaties zijn als GRATIS uitgave verkrijgbaar, geheel bekostigd door Stichting Evangelie Om Niet (incl. verzending). U kunt de uitgaven die u wilt ontvangen doorgeven via: bestellen@evangelieomniet.nl (graag uw naam en volledige adresgegevens vermelden).
 

Brochures & bundel

Brochure De gemeente in haar laatste aardse dagen Alfred E. Dekker Sola Gratia Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
De gemeente in haar laatste aardse dagen
Alfred E. Dekker

Wie van ons het nieuws leest, ziet en hoort over alles wat er in de wereld gaande is, zal zich vast wel eens afvragen: hoelang nog? En wat staat ons allemaal te wachten, voordat alle leden van de uitgeroepen gemeente van de aarde weggerukt worden? Wij zien de almaar toenemende chaos, rampspoed en misdadigheid in de wereld. Wat hier uiteengezet wordt, dient tot troost en tot bemoediging, vooral voor wankelmoedigen.

 
Brochure Psalm 139 Alfred E. Dekker Sola Gratia Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
De vloek van Cham?
Alfred E. Dekker

Bij de herdenkingen van de afschaffing van de slavernij onder de noemer Ketikoti, is nu algemeen duidelijk geworden dat de “vloek van Cham” gebruikt is om een onafzienbare menigte medemensen eeuwenlang tot handelswaar te vernederen en beestachtig te behandelen. Wat alles des te vreselijker maakt, is dat de “vloek van Cham” als zodanig niet in de Schrift voorkomt, maar op een klinkklare leugen berust.

 
Brochure Psalm 139 Alfred E. Dekker Sola Gratia Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Psalm 139
Alfred E. Dekker

Ieder mens is voor God in alle opzichten een open boek. Uiteindelijk zal in de gehele kosmos realiteit worden dat álle knie zich voor Hem zal buigen en álle tong van ganser harte zal belijden: Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God, de Vader! Na lezing van deze psalm zal niemand dit meer kunnen betwijfelen.

 
Brochure Jaloezie in de Schrift Alfred E. Dekker Sola Gratia Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Jaloezie in de Schrift
Alfred E. Dekker

De grondbetekenis van het Griekse woord zêlos is "zieden". Daarmee drukt het exact de heftige emotie uit die jaloezie in het binnenste van de mens veroorzaakt. Jaloezie komt ook in de Schrift voor en blijkt daarin als een rode draad door Gods plan te lopen!

 
Brochure Jezus is opgestaan A. Bouman A. E. Dekker Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Jezus is opgestaan
A. Bouman, A. E. Dekker

Deze brochure geeft antwoord op de vraag wanneer de Heer Jezus exact opgewekt werd door de heerlijkheid van de Vader. Was het op -wat wij kennen- als de zondag? Of was het een andere dag? Nauwgezet is iedere uitdrukking, elk woord dat van belang is, onderzocht. Het resultaat is voor u als gelovige wellicht verbijsterend.

 
Brochure Paulus over water brood en wijn Alfred E. Dekker Sola Gratia Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
Paulus over water, brood en wijn
Alfred E. Dekker

Het is de vraag of leringen over water, brood en wijn in overeenstemming zijn met Gods Woord. Kunnen wij niet beter de opvattingen van mensen, ongeacht hun alom geprezen wijsheid en geleerdheid, laten voor wat zij zijn, namelijk géén heilige Schrift?

 
Dichtbundel UitZicht Alfred E. Dekker Sola Gratia Online lezen Deel of download PDF Bestel gratis inclusief verzending
UitZicht
Alfred E. Dekker

Gedichtenbundel met o.a.:

Ziekentroost; Levensloop; Klaproos; De drie broertjes; Een musje; Hartezaken; Liefde; ’t Is Liefde; Eonisch leven; Bruidspaar; Design; Copla; U vertrouw ik, Here!; Troost; UitZicht.