Stichting Evangelie Om Niet (ANBI)

"... want allen zondigen en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God, en worden OM NIET gerechtvaardigd in Zijn genade, door de vrijkoping die in Christus Jezus is ..." Rom.3:23,24 [NCV]


Doelstelling

Het Evangelie OM NIET doorgeven, zoals Paulus dat heeft aangegeven in 1 Korinthe 9:18.

Gegevens

RSIN: 862325298
Rechtsvorm: ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Stichting
Statutaire naam: Stichting Evangelie Om Niet
Statutaire zetel: Papendrecht
Datum akte van oprichting: 03-03-2021
Bezoek- en postadres: De Hooght 70, 3353CP Papendrecht
Telefoonnummer: (+31) 078 785 651 6
E-mailadres: info@evangelieomniet.nl
Internet: www.evangelieomniet.nl
KvK-nummer: 82070970
Eerste inschrijving handelsregister: 03-03-2021
Activiteiten SBI-code: 94911
IBAN: NL72 RABO 0368 5866 34


Uit de statuten van de Stichting

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. a. het samenstellen, vormgeven en uitgeven van lectuur in boekvorm en digitale boekbestanden overeenkomstig het doel van de Stichting (in samenwerking met derden);
b. internet-activiteiten, waaronder het online houden van de website en gelinkte Facebook- en Twitter-account "Evangelie Om Niet";
c. het, door middel van plaatsing, online beschikbaar stellen van digitale bestanden van boeken of bookazines.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurders

Voorzitter (woordvoerster): Inge van Wijnen - van 't Veer
Secretaris/penningmeester: Daniël Markus Tom
Algemeen bestuurslid: Hillechiena Geralda (Mathilde) Garretsen - Toeter

Vaste medewerkers:

Mieke Tom - van Rossum
Ciska Drijver - van Rossum
Germa van Stralen - Aarsen

(Allen werken Pro Deo)

Beleid van de Stichting

Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel eventueel recht op vergoeding van kosten, die zij in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakt hebben, tegen overlegging van schriftelijke bewijsstukken.

De volledige statuten van de Stichting kunnen op verzoek per e-mail (info@evangelieomniet.nl) worden aangevraagd, en per e-mail of per post worden toegestuurd.


ANBI Status (Algemeen Nut Beogende Instellling)

Stichting Evangelie Om Niet is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een fiscaal aantrekkelijke optie van doneren is de periodieke gift. U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke voorwaarden dat zijn, leest u bij Ik geef aan een goed doel. Mag ik mijn gift aftrekken?
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit. Wilt u zelf een overeenkomst sluiten zonder notaris? Download dan één van de formulieren hieronder.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.


Als u wilt bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie om niet:

Bankrekeningnummer NL72 RABO 0368 5866 34, ten name van Stichting Evangelie Om Niet
Of maak uw gift over via PAYPAL

Heel hartelijk bedankt en, bovenal, dank Ú wel!

(Wilt u van de ontvangst van uw gift een bevestiging ontvangen, vermeld dan uw e-mailadres.)


Download informatie over:

ANBI-2021 (plaatsing eerste maand 2022)