Stichting Evangelie Om NIet (ANBI)

"... want allen zondigen
en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God,
en worden OM NIET gerechtvaardigd in Zijn genade,
door de vrijkoping die in Christus Jezus is ..."
Rom.3:23,24 [NCV]


Doelstelling

"het evangelie om niet te mogen brengen", zoals Paulus dat heeft aangegeven in 1 Korinthe 9:18 [NBG51]

Gegevens

RSIN: 862325298
Rechtsvorm: ANBI Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Statutaire naam: Stichting Evangelie Om Niet
Statutaire zetel: Papendrecht
Datum akte van oprichting: 03-03-2021
Bezoek- en postadres: De Hooght 70, 3353CP Papendrecht
Telefoonnummer: (+31) 078 785 651 6
E-mailadres: info@evangelieomniet.nl
Internet: www.evangelieomniet.nl
KvK-nummer: 82070970
Eerste inschrijving handelsregister: 03-03-2021
Activiteiten SBI-code: 94911
IBAN: NL72 RABO 0368 5866 34

Uit de statuten van de Stichting

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. a. het samenstellen, vormgeven en, in samenwerking met derden, uitgeven van lectuur in boekvorm en digitale boekbestanden overeenkomstig het doel van de Stichting;

b. internet-activiteiten, waaronder het online houden van de website evangelieomniet.nl en gelinkte Facebook- en Twitter-account "Evangelie Om Niet";

c. het, door middel van plaatsing, online beschikbaar stellen van digitale bestanden van boeken of bookazines en het aanbieden en bekostigen van gratis fysieke lectuur (uitgaven op papier).

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurders

Voorzitter: Inge van Wijnen - van 't Veer
Secretaris/penningmeester: Daniël Markus Tom
Algemeen bestuurslid: Hillechiena Geralda (Mathilde) Garretsen - Toeter

Vaste medewerkers:
Mieke Tom - van Rossum
Ciska Drijver - van Rossum
Germa van Stralen - Aarsen

(Allen werken Pro Deo)

Beleid van de Stichting

Bestuurders en medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel eventueel recht op vergoeding van kosten, die zij in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakt hebben, tegen overlegging van schriftelijke bewijsstukken.

De volledige statuten van de Stichting kunnen op verzoek per e-mail (info@evangelieomniet.nl) worden aangevraagd, en per e-mail of per post worden toegestuurd.

ANBI Status

Stichting Evangelie Om Niet is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.


Als u wilt bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie om niet:

Bankrekeningnummer NL72 RABO 0368586634, ten name van Stichting Evangelie Om Niet.

Heel hartelijk bedankt voor uw steun!
En bovenal: Vader, dank Ú wel.


Download informatie over:

ANBI-2021 (plaatsing eerste maand 2022)