Stichting Evangelie Om Niet

 
 
"... want allen zondigen en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God,
en worden OM NIET gerechtvaardigd in Zijn genade,
door de vrijkoping die in Christus Jezus is ..."
Romeinen 3: 23,24

Stichting Evangelie Om Niet werkt mee aan de verspreiding van het Evangelie om niet.
Wij delen van harte het Goede Bericht mee.

Doelstelling

"het Evangelie om niet te mogen brengen" - 1 Korinthe 9:18 [NBG51]

Gegevens

RSIN: 862325298
Rechtsvorm: ANBI Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Statutaire naam: Stichting Evangelie Om Niet
Statutaire zetel: Papendrecht
Datum akte van oprichting: 03-03-2021
Bezoek- en postadres: De Hooght 70, 3353CP Papendrecht
E-mailadres: info@evangelieomniet.nl
Internet: www.evangelieomniet.nl
KvK-nummer: 82070970
Eerste inschrijving handelsregister: 03-03-2021
Activiteiten SBI-code: 94911
IBAN: NL72 RABO 0368 5866 34


Geheel in afhankelijkheid van God, de Vader, zijn de werkzaamheden van de Stichting o.a.:

a. het samenstellen, vormgeven en uitgeven van lectuur in boekvorm en digitale boekbestanden overeenkomstig het doel van de Stichting;

b. internet-activiteiten, waaronder het online houden van de website evangelieomniet.nl en gelinkte Facebook- en Twitteraccount "Evangelie Om Niet";

c. het, door middel van plaatsing, online beschikbaar stellen van digitale bestanden van boeken en brochures;

d. het aanbieden en bekostigen van gratis fysieke lectuur (uitgaven op papier) die op evangelieomniet.nl wordt aangeboden;

e. het opnemen en verzorgen van bestellingen en het kosteloos verzenden van alle gratis lectuur die op evangelieomniet.nl wordt aangeboden;

f. het op voorraad houden van de lectuur door nieuwe afname bij de drukker;

g. het rondzenden van de nieuwsbrief met betrekking tot nieuwe uitgaven;

h. het voeren van de correspondentie;

i. het aanbieden van lectuur via een fysieke boekentafel.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurders

Inge van Wijnen (voorzitter)
Leo van der Burg (secretaris /penningmeester)
Mathilde Garretsen (algemeen bestuurslid)

Medewerkers

Mieke Tom
Ciska Drijver
Germa en Cees van Stralen
Anita Godschalk
Rita Geerling

(Allen werken Pro Deo)

Beleid van de Stichting

Bestuurders en medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel eventueel recht op vergoeding van kosten, die zij in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakt hebben, tegen overlegging van schriftelijke bewijsstukken.

De volledige statuten van de Stichting kunnen op verzoek per e-mail worden aangevraagd, en per e-mail of per post worden toegestuurd.

ANBI Status

Stichting Evangelie Om Niet is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.


Bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie om niet:

Bankrekeningnummer NL72 RABO 0368586634
ten name van: Stichting Evangelie Om Niet

Heel hartelijk bedankt voor uw steun!
En bovenal: Vader, dank Ú wel.


Download informatie over: