Stichting Evangelie Om Niet

"... want allen zondigen
en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God,
en worden OM NIET gerechtvaardigd in Zijn genade,
door de vrijkoping die in Christus Jezus is ..."
Romeinen 3: 23,24

Doelstelling (uit de statuten):
"het Evangelie om niet te mogen brengen" - 1 Korinthe 9:18 [NBG51]

Gegevens:
RSIN: 862325298
Rechtsvorm: ANBI Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Statutaire naam: Stichting Evangelie Om Niet
Statutaire zetel: Papendrecht
Datum akte van oprichting: 03-03-2021
Bezoek- en postadres: De Hooght 70, 3353CP Papendrecht
E-mailadres: info@evangelieomniet.nl
Internet: www.evangelieomniet.nl
KvK-nummer: 82070970
Eerste inschrijving handelsregister: 03-03-2021
Activiteiten SBI-code: 94911
IBAN: NL72 RABO 0368 5866 34


Geheel in afhankelijkheid van God, de Vader, zijn de werkzaamheden van de Stichting o.a.:
a. het houden van samenkomsten en het uitnodigen van sprekers;
b. het huren van de zaal en het onderhouden van het contact met de verhuurder;
c. het verzorgen van de koffie, thee & limonade met wat lekkers;
d. het verzorgen van beeld en geluid tijdens de lezingen;
e. het voorbereiden (o.a. ontwikkelen van materiaal) en verzorgen van kindersamenkomsten (5/6-12 jaar) en de opvang van de allerkleinsten (0-4/5 jaar);
f. het opnamemateriaal van de lezingen monteren en plaatsen op evangelieomniet.nl en YouTube kanaal "Evangelie Om Niet";
g. het plaatsen van het kindersamenkomsten-materiaal op evangelieomniet.nl;
h. het onderhouden van het account op kerkdienstgemist.nl;
i. het samenstellen, vormgeven en uitgeven van lectuur in boekvorm en digitale boekbestanden overeenkomstig het doel van de Stichting;
j. internet-activiteiten, waaronder het online houden van de website evangelieomniet.nl en gelinkte Facebook- en Twitteraccount "Evangelie Om Niet";
k. het, door middel van plaatsing, online beschikbaar stellen van digitale bestanden van boeken en brochures;
l. het aanbieden en bekostigen van gratis fysieke lectuur die op evangelieomniet.nl wordt aangeboden;
m. het opnemen en verzorgen van bestellingen en het kosteloos verzenden van gratis lectuur;
n. het aanbieden van gratis boeken en brochures via fysieke boekentafels (boekentafel samenkomst Evangelie Om Niet te Alblasserdam; boekentafel samenkomst GoedBericht te Benthuizen; boekentafel GoedBericht-conferentie en GoedBericht-weekend te Maarn; mobiele boekentafels bij GoedBericht-studieavond te Capelle aan den IJssel en GoedBericht "rondom 30"-avonden te Rotterdam).
o. het op voorraad houden van de lectuur door nieuwe afname bij de drukker;
p. het rondzenden van de nieuwsbrief met betrekking tot nieuwe uitgaven;
q. het voeren van correspondentie;
r. het bijhouden van de administratie / boekhouding.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurders:
Inge van Wijnen (voorzitter)
Leo van der Burg (secretaris /penningmeester)
Mathilde Garretsen (algemeen bestuurslid)

Medewerkers lectuur:
Art den Boer
Ciska Drijver
Mathilde Garretsen
Rita Geerling
Anita Godschalk
Germa en Cees van Stralen
Mieke Tom
Inge van Wijnen

Medewerkers samenkomsten:
Marcel Garretsen
Mathilde Garretsen
Matanya Garretsen
Jan-Pieter van Wijnen (ook aanwezig als BHV'er)
Inge van Wijnen

Overige medewerkers:
René & Christa van 't Veer (mobiele boekentafel)

(Allen werken Pro Deo)

Beleid van de Stichting:
Bestuurders en medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel eventueel recht op vergoeding van kosten, die zij in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakt hebben, tegen overlegging van schriftelijke bewijsstukken. De volledige statuten van de Stichting kunnen op verzoek per e-mail worden aangevraagd (info@evangelieomniet.nl) of per post worden toegestuurd.

ANBI Status
Stichting Evangelie Om Niet is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wilt u delen in het "om niet" doorgeven van het Goede Bericht dat God de Redder is van alle mensen? Dan kunt u een bijdrage/gift overmaken naar rekeningnummer NL72 RABO 0368586634, ten name van: Stichting Evangelie Om Niet.

Dank U-u wel!

Download informatie over: