Terugblik 2022


Lieve mensen,

ten eerste: alle Goeds voor 2023!
Dat het een SteenGoed nieuwjaar mag worden.Samen willen wij met u terugkijken op hetgeen Stichting Evangelie Om Niet door genade gegeven werd te doen. Hieraan voorafgaand willen wij Daniël Tom (9 oktober 1969 - 11 juni 2022) in gedachten brengen. We missen aan hem een dierbare geloofsgenoot en een blijmoedig bestuurslid.

In afhankelijkheid van God
Stichting Evangelie Om Niet
is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die op 03-03-2021 is opgericht. Op evangelieomniet.nl vindt u een digitale boekentafel met, vrij toegankelijke, online lectuur die spreekt van HET EVANGELIE OM NIET, waarvan Paulus getuigde in 1 Korinthe 9:18. [NBG51]
Daarnaast is het merendeel van de uitgaven ook als fysiek exemplaar verkrijgbaar (gratis, inclusief verzending). Alle lectuur die op de site wordt aangeboden, wordt bekostigd door Stichting Evangelie Om Niet (met uitzondering van boekhandel uitgaven). Dit alles in afhankelijkheid van God.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de Stichting zijn onder andere: het samenstellen, vormgeven en uitgeven van lectuur in boekvorm en digitale boekbestanden, overeenkomstig het doel van de Stichting. Omdat over 2021 geen terugblik is geweest, noemen wij ook van dat jaar nog de uitgaven.

2021

Stichting Evangelie Om Niet heeft in 2021 medewerking verleend aan het tot stand brengen van 7 bookazines en 4 boeken.

Uitgaven in samenwerking met Evangelie Om Niet:

Maart:
Gezonde Woorden - Gerard Oudijn (boek)
April: De Zeventig Boeken 1 - Wolter Brakshoofden, André Piet (bookazine)
Mei: Ongekende Hoogte - André Piet (boekhandeluitgave)
Juni: De Zeventig Boeken 2 - Wolter Brakshoofden, André Piet (bookazine)
Juli: Geschikt voor in huis - André Piet (bookazine)
Augustus: De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid? - Date Gorter (bookazine)
September: Zielig is niet geestig - André Piet (boekhandeluitgave)
Oktober: Waarom blind geboren? - André Piet (bookazine)
November: Wie gaan mee bij de opname? - Date Gorter (bookazine)
December: Model vaderschap - André Piet (bookazine)
December: Scherp door de bocht – Menno Haaijman (boekhandeluitgave)

2022
Stichting Evangelie Om Niet heeft in 2022 medewerking verleend aan het tot stand brengen van 19 bookazines, 3 boeken en 1 dichtbundel.

Uitgaven in samenwerking met Evangelie Om Niet:

Januari: Altijd blij en onbezorgd?! - André Piet (bookazine)
Januari: Breekbaar, maar bruikbaar - Cees van Halem (bookazine)
Maart: Hoop doet léven! - André Piet (bookazine)
April: Leven, voor allen - Andries van der Wal (bookazine)
Mei: Vanwaar haalde Abraham de most ...? - André Piet (bookazine)
Juni: Absoluut GOD! - G. Bernouw, L. de Geus, D. Gorter, P. van ’t Veer en A. van der Wal (boek)
Juni: De duivel / satan - Gerard Oudijn (bookazine)
Juni: Abram slapend rijk - André Piet (bookazine)
Juni: Heel de wapenrusting van God - Date Gorter (bookazine)
Juni: Jezus Christus, de Gekruisigde - Dieter Landersheim (bookazine)
Augustus: De GELUKKIGE God - André Piet (bookazine)
Augustus: Kaïn en Abel - Gerard Oudijn (bookazine)
Augustus: Leven in verwachting van Zijn komst - Dieter Landersheim (bookazine)
September: De bêma, het erepodium - Gijs Bernouw, Date Gorter (bookazine)
Oktober: Het woord van de verzoening - Date Gorter (bookazine)
Oktober: UitZicht - Alfred E. Dekker (bundel)
November: Het huwelijk - Gerard Oudijn (bookazine)
November: De completering van het al door Christus - Andreas Sönnichsen (bookazine)
November: “Verzoening” in de Bijbel - Aren van Waarde (boek)
November: De zogenaamde engelenwereld - A. E. Knoch (bookazine)
December: Hebreeën 10:25 Stok achter de kerkdeur? - André Piet (bookazine)
December: De bomen van dood en leven - Ed van Brummen (bookazine)
December: De alleen wijze GOD - André Piet (boekhandeluitgave)

Lectuur in wording:

Het geheimenis van Christus
– Paulus’ brief aan de Kolossenzen (Date Gorter)
Begonnen met de genade, maar het ‘volbrengen’ in iets totaal anders?! (Gerard Oudijn)
Leven in Zijn Naam – Het Evangelie naar Johannes (André Piet)

Van deze “boeken in wording” kunt u pdf-bestanden downloaden van hoofdstukken die zijn afgerond.

Overige werkzaamheden van de Stichting waren:
Internet-activiteiten, waaronder het online houden van de website evangelieomniet.nl en gelinkte Facebook- en Twitteraccount “Evangelie Om Niet”. Het, door middel van plaatsing, online beschikbaar stellen van digitale bestanden van boeken en bookazines. Het aanbieden en bekostigen van de gratis fysieke lectuur die op evangelieomniet.nl wordt aangeboden. Het opnemen en verzorgen van bestellingen. Het rondzenden van de nieuwsbrief met betrekking tot nieuwe uitgaven en het voeren van de correspondentie. Het kosteloos verzenden van alle gratis lectuur. Het verzorgen en leveren van uitgaven aan andere stichtingen, ten behoeve van plaatselijke boekentafels van de desbetreffende stichtingen.

Bestellingen lectuur 2022
Met betrekking tot de bestellingen, komen we voor het jaar 2022 op een totaal van ongeveer 3.000 boeken en bookazines uit, die door Stichting Evangelie Om Niet zijn verspreid (waarvan een gedeelte o.a. via de mobiele boekentafel van René & Christa van ’t Veer).
Tevens is via Stichting Evangelie Om Niet lectuur naar derden gegaan zoals: Stichting Da-ath, Stichting GoedBericht en Stichting E-H Depot. Het totaal aan boeken en bookazines dat via de Stichting naar andere stichtingen is gegaan t.b.v. hun boekentafels, ligt op zo’n 1.500 exemplaren, waarbij van de laatst geleverde lectuur een gedeelte niet werd meegerekend.
(Deze stichtingen vergoeden voor het aanbieden van de lectuur op hun eigen boekentafels, slechts de kostprijs van de uitgaven aan Stichting Evangelie Om Niet. De Stichting beoogt niet het maken van winst.)
In totaal komt het neer op om en nabij 4.500 fysieke boeken en bookazines (omgerekend: ongeveer 12 stuks aan fysieke lectuur per dag), die op deze manier hun weg naar de lezers hebben gevonden. Nog afgezien van hetgeen op digitale wijze via internet “Zijn weg naar de mensen” vond. Het vermoeden bestaat dat dit mogelijk een veelvoud kan zijn van het aantal fysieke exemplaren. Uiteraard in dit alles niets van onszelf, het is geweldig wat GOD doet en aan Hém ook alle eer!

Het bereik van de website
De site evangelieomniet.nl bestaat nog niet zo lang (sinds 2021). De meeste bezoekers komen uit Nederland. Overige landen zijn: de Verenigde Staten, Zwitserland, China, de Verenigde Arabische Emiraten, Afghanistan, België, Egypte, Engeland en Ierland.
Wij kunnen niet inzien wat men met de online bladerboeken doet; of deze al dan niet bekeken en/of gedeeld worden met anderen. Ook kunnen wij niet nagaan welke PDFs op de site worden gedownload en hoe vaak dat gebeurt. Opnieuw: wij zijn dankbaar voor hetgeen God doet, het is bij Hem in goede handen. Wij geven het Evangelie om niet slechts door. En dat is geen moeite, het zou moeite kosten het niet door te geven, want waar het hart van vol is ...

Samen-werking

In het afgelopen jaar mocht de Stichting Leo van der Burg verwelkomen als nieuw bestuurslid. We zijn dankbaar voor zijn komst en deelname aan het bestuur.

De arbeid van Stichting Evangelie Om Niet wordt, dankzij de genade van God, door meerdere personen verricht. Daarbij valt o.a. te denken aan mensen die transcripties van lezingen omzetten naar duidelijke leestekst en aan mensen die boeken en bookazines proeflezen en corrigeren, voordat de lectuur uitgegeven wordt. In dankbaarheid mochten wij het afgelopen jaar, naast de 2 vaste medewerkers die er al waren, 3 nieuwe vaste medewerkers verwelkomen! Het totaal aan extra medewerkers komt hiermee op 5 personen, een mooi getal dat wederom van genade spreekt :).

Bij “samen-werking” valt eveneens te denken aan degenen wiens gebed naar de Stichting uitgaat. En aan hen die, via geldelijke middelen of anderzijds (zoals het beschikbaar stellen van materialen), de Stichting ondersteunen. Wij zijn zeer dankbaar voor deze steun! Dank u (U) wel!

Dat wij deze arbeid ook dit jaar in samen-werking met andere stichtingen en/of personen mochten doen, stemt ons eveneens tot diepe dankbaarheid. Daarbij denken we aan Stichting Da-ath (da-ath.nl), Stichting GoedBericht (goedbericht.nl), Gezonde Woorden, (gezondewoorden.nl), Stichting E-H Depot (ebenhaezer.nl en concordante-publicaties.nl), Bijbels Denken (bijbelsdenken.eu), Alfred E. Dekker (Sola Gratia), Rita Buurveld-Jansen (Rita’s vertaalwerk) en “Henks Hoekje”.
Eerder kwam al een samen-werking tot stand met Geschriften (geschriften.nl) en De Zeventig Boeken (dezeventigboeken.nl). En onder “Losse bestanden” zijn nieuwe rubrieken als “Engelstalig” en “Historisch” te vinden.

Daarnaast moet tevens melding worden gemaakt van het feit dat de Stichting, omwille van het doel van de verspreiding van het Evangelie om niet, ook dit jaar weer korting heeft ontvangen op zakelijke dienstverlening. Bedrijven die wij willen noemen zijn: Amberscript, Online Touch en Only Print.
Verder hebben wij goede betrekkingen met Schrijverspunt en Printforce, waarbij wij dankbaar zijn voor de prettige en professionele samenwerking.

Bovenal gaat onze dankbaarheid uit naar Hem
, Die dit alles mogelijk maakt! Híj is de voorzienende GOD. Gen.22:14; Fil.4:19

Toekomst

Tot de ontmoeting van de Heer in de lucht 1Tes.4:17, hopen wij op dezelfde wijze door te kunnen gaan met het verspreiden van het “Evangelie om niet”. Het Evangelie dat spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt!

Zo God het geeft, zal ook in 2023 weer een reeks nieuwe bookazines en boeken worden uitgegeven. Te beginnen met de bookazine “Paulus over water, brood en wijn ” (Alfred E. Dekker). Daarna volgen o.a. “Gods universeel plan”, “Woord, geloof en beleving ” (beiden: André Piet) en “Oordeel en gericht” (Gerard Oudijn). Ook staat er dit jaar weer een aantal boeken op stapel. Zoals een tweetal boeken over de Galaten en de Filippenzen-brief (André Piet) en o.a. een boek over Jozef (Gerard Oudijn).

Christus Jezus, Die ons leven is
Het geweldige is dat we, als gelovigen wereldwijd, met elkaar dat éne lichaam vormen van de opgestane en verheerlijkte Heer Ef.1:23; 1Kor.12:11-12, 27-28, namelijk Christus Jezus, Die ons leven is! Kol.3:3,4
Híj is onze Steenrots en onze Vesting, de vaste grond waarop wij staan.
Het is Zijn liefde die níet dwingt, maar dringt. 2Kor.5:14

In Zijn onmetelijke liefde verbonden,

Inge van Wijnen (voorzitter)
Leo van der Burg (secretaris /penningmeester)
Mathilde Garretsen (algemeen bestuurslid)

Stichting Evangelie Om Niet