Geschikt voor in huis

André Piet

Het is niet de plicht maar de dankzegging die in Kolosse 3 de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

online lezen, delen, downloaden of bestellen

Meer over de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt op: goedbericht.nl