Stichting Evangelie Om Niet (ANBI)

"... want allen zondigen
en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God,
en worden OM NIET gerechtvaardigd in Zijn genade,
door de vrijkoping die in Christus Jezus is ..."
Rom.3:23,24


Doelstelling

"het Evangelie om niet te mogen brengen"
1 Korinthe 9:18 [NBG51]


Bij deze digitale boekentafel vindt u gratis online lectuur die spreekt van HET EVANGELIE OM NIET, waarvan Paulus getuigde in 1 Korinthe 9:18. Alle uitgaven op deze site zijn online te lezen. Het merendeel van de uitgaven zijn tevens GRATIS als fysiek exemplaar verkrijgbaar (inclusief verzending). Alles wat op deze site wordt aangeboden wordt bekostigd door Stichting Evangelie Om Niet (met uitzondering van boekhandel uitgaven). Dit alles in afhankelijkheid van God, door Zijn genade.

Gegevens

RSIN: 862325298
Rechtsvorm: ANBI Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Statutaire naam: Stichting Evangelie Om Niet
Statutaire zetel: Papendrecht
Datum akte van oprichting: 03-03-2021
Bezoek- en postadres: De Hooght 70, 3353CP Papendrecht
E-mailadres: evangelieomniet@gmail.com
Internet: www.evangelieomniet.nl
KvK-nummer: 82070970
Eerste inschrijving handelsregister: 03-03-2021
Activiteiten SBI-code: 94911
IBAN: NL72 RABO 0368 5866 34

Uit de statuten van de Stichting

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. a. het samenstellen, vormgeven en uitgeven van lectuur in boekvorm en digitale boekbestanden overeenkomstig het doel van de Stichting;

b. internet-activiteiten, waaronder het online houden van de website evangelieomniet.nl en gelinkte Facebook- en Twitteraccount "Evangelie Om Niet";

c. het, door middel van plaatsing, online beschikbaar stellen van digitale bestanden van boeken en bookazines;

d. het aanbieden en bekostigen van alle gratis fysieke lectuur (uitgaven op papier) die op evangelieomniet.nl wordt aangeboden;

e. het opnemen en verzorgen van bestellingen;

f. het rondzenden van de nieuwsbrief met betrekking tot nieuwe uitgaven en het voeren van de correspondentie;

g. het kosteloos verzenden van alle gratis fysieke lectuur die op evangelieomniet.nl wordt aangeboden;

h. het verzorgen van uitgaven van andere stichtingen met als doel: het brengen van het Evangelie om niet , ten behoeve van de plaatselijke boekentafels van de desbetreffende stichtingen.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurders

Inge van Wijnen (voorzitter)
Leo van der Burg (secretaris /penningmeester)
Mathilde Garretsen (algemeen bestuurslid)

Medewerkers:

Mieke Tom
Ciska Drijver
Germa van Stralen
Anita Godschalk
Rita Geerling

(Allen werken Pro Deo)

Beleid van de Stichting

Bestuurders en medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel eventueel recht op vergoeding van kosten, die zij in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakt hebben, tegen overlegging van schriftelijke bewijsstukken.

De volledige statuten van de Stichting kunnen op verzoek per e-mail (info@evangelieomniet.nl) worden aangevraagd, en per e-mail of per post worden toegestuurd.

ANBI Status

Stichting Evangelie Om Niet is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Als u wilt bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie om niet:

Bankrekeningnummer NL72 RABO 0368586634 , ten name van Stichting Evangelie Om Niet .

Heel hartelijk bedankt voor uw steun!
En bovenal: Vader, dank Ú wel.

Download informatie over: