Gratis online boeken lezen, delen en downloaden

Recente boeken en bookazines:

Ongekende Hoogte


De Efeze-brief, vers voor vers besproken

Verschijningsdatum: Mei 2021
220 pagina's

Uitgever: Stichting GoedBericht, in samenwerking met Evangelie Om Niet

De Efeze-brief bouwt voort op Paulus’ eerdere brieven en opent perspectieven die adembenemend zijn. Het meest bijzondere in deze brief is, hoe de ekklesia als 'uitroepsel' in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd. Ze is met hem verbonden als ‘lichaam en Hoofd’. Onverbrekelijk!

De Zeventig Boeken


Vragen en antwoorden 1

Verschijningsdatum: April 2021
36 pagina's

Uitgever: Stichting Evangelie Om Niet, in samenwerking met dezeventigboeken.nl

André Piet (goedbericht.nl): “Bij ons in de woonkamer in Rijnsburg, heeft mijn goede vriend Wolter Brakshoofden (dezeventigboeken.nl) een aantal, nogal uiteenlopende, vragen voorgelegd met betrekking tot het Goede Bericht.”

Gezonde Woorden


Verschijningsdatum: Maart 2021
122 pagina's

Uitgever: Stichting Evangelie Om Niet, in samenwerking met gezondewoorden.nl

Woorden van mensen, hoe vroom ze ook klinken, zijn woorden van menselijke wijsheid en krachteloos. Het Woord van God daarentegen is levend en krachtig en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken. Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof.

Het Evangelie spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt!

Wilt u meer lezen over het Evangelie om niet, waarvan Paulus getuigde in 1 Korinthe 9:18? Schrijf u dan in en blijf op de hoogte van nieuwe OM NIET publicaties. De gratis online boekbestanden zijn ook in boekvorm of als bookazine te verkrijgen.

Inschrijven