Het Evangelie spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt!

OM NIET PUBLICATIES

Online Lezen, delen OF Downloaden

Bij deze digitale boektafel vindt u gratis online lectuur die spreekt van HET EVANGELIE OM NIET, waarvan Paulus getuigde in 1 Korinthe 9:18.

Alle uitgaven op deze site zijn online te lezen. Het merendeel van de uitgaven zijn tevens GRATIS als fysiek exemplaar verkrijgbaar (inclusief verzending).

Alles wat op deze site wordt aangeboden wordt bekostigd door Stichting Evangelie Om Niet (met uitzondering van boekhandel uitgaven). Dit alles in afhankelijkheid van God, door Zijn genade.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuwe OM NIET-publicaties

Laat uw e-mailadres hier achter als u in kennis gesteld wilt worden van nieuwe (online) boeken en bookazines.

Inschrijven

Binnenkort

E-H BOOKAZINE: De bomen van dood en leven

Ed van Brummen

Zou God nu werkelijk ‘verrast zijn geworden’ door het eten van het eerste mensenpaar van de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad? Of is alles wat er gebeurde onderdeel van een veel groter verlossingsplan, dat Hij uitvoert in tijdperken? Zou het kunnen zijn dat de mens kennis moest krijgen van de boom van kennis van goed en kwaad en dat onze grote God en Schepper daar een bedoeling mee had?

Nieuwe publicaties / uitgaven:

“Verzoening” in de Bijbel - Aren van Waarde


De Schepper heeft besloten om “alle dingen” (elk schepsel) met Zich te verzoenen (Kol.1:20), de zonden van de “hele wereld” te bedekken (1 Joh.2:2) en Zijn Zoon te geven tot “een losprijs voor allen” (1 Tim.2:6). Er zal eens vrede heersen in de hele schepping. Van doelmissen of falen, gebreken of tekortkomingen zal er niet langer sprake zijn. Vruchteloosheid en vergankelijkheid zullen door heerlijkheid, kracht en onvergankelijkheid worden vervangen.

Hebreeën 10:25 Stok achter de kerkdeur? - André PieT


Hebreeën 10:25 geldt gewoonlijk als ‘de stok achter de deur’ om kerkdiensten vooral toch bij te wonen. Maar is dat terecht? Waar gaat het in dit vers over en wat stond er voor de Hebreeën op het spel?
De antwoorden zullen je verbazen …!

De completering van het al door Christus - Andreas Sönnichsen


In dit machtige woord wordt onthuld, dat wij compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God, Efeziërs 3:19. Dat wij echt de onschatbare waarde van dit kostbare woord duidelijk mogen beseffen! Want het voorziet in alles, en is volledig toereikend, zoals God Zelf!

Recente Uitgaven:

Alle uitgaven zijn online te lezen. Klik op de afbeelding om direct naar een publicatie te gaan. Voor de meeste publicaties geldt: ook te bestellen als GRATIS fysieke uitgave (met uitzondering van boekhandel uitgaven).


Gratis online en fysieke uitgave


Gratis online en fysieke uitgave

Gratis online en fysieke uitgave

Gratis online en fysieke uitgave

Gratis online en fysieke uitgave

Gratis online en fysieke uitgave

BoekEn Die in wording Zijn:

Klik op de afbeelding om naar de pagina te gaan waar u reeds voltooide hoofdstukken kunt downloaden.

Met publicaties van:

Voor alles geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn", Handelingen 17:11.

Bijbels Denken


Da-Ath


De Zeventig Boeken


Eben-Haëzer


Geschriften


Gezonde Woorden


GoedBericht