Het Evangelie spreekt

van de Ene GOD, Die om niet alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt!

 
 
 
 
 
 
.Samenkomsten.

04-08-2024: Date Gorter
Onderwerp: nog niet bekend

Voor de allerkleinsten (0-5 jaar) is er kinderopvang. Voor kinderen van 6-12 jaar is er een mogelijkheid om naar een eigen samenkomst te gaan.

.Online bibliotheek.
.Gratis uitgaven.

Wilt u liever lectuur per post ontvangen? Ga dan naar het overzicht van de lectuur die als GRATIS uitgave te bestellen is (incl. verzending). Tevens is er een mogelijkheid bestanden te downloaden.

De bekostiging van de lectuur verloopt niet via stichtingen of personen die in de lectuur genoemd worden als uitgever. Alles wat op deze site wordt aangeboden, wordt door Stichting Evangelie Om Niet zelf bij de drukker besteld en afgenomen.

EON Films

De Efezebrief voor jou!

Deel 10: Begenadigd worden - Efeze 1:6

In Efeze 1:6 lees je: “… tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade, met welke Hij ons begenadigt in de Geliefde ...”.
Wat is ‘begenadigen’ en Wie doet dat? Welke mensen worden er begenadigd? En in Wie gebeurt dat en waarom?

Bundels in beeld

De schepping zucht

Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt, Romeinen 8:21,22.

Nieuwe publicaties / uitgaven:

.Boek.
De gezonde leer versieren André Piet goedbericht.nl
De gezonde leer versieren
André Piet

Paulus had zijn medewerker Titus op het eiland Kreta achtergelaten om werkzaamheden die nog waren blijven liggen in orde te maken. In deze persoonlijke brief instrueert hij hem om bekwame mannen aan te wijzen die erop zouden toezien dat “de gezonde leer” zou worden onderwezen.
Deze brief onderstreept het grote belang en de waarde van “de gezonde leer”, een “gezond woord” en de heilzame uitwerking daarvan in een “gezond geloof”.

.Brochure.
Genade-training deel 1 Inge van Wijnen
Gedetailleerd in beeld
Pieter van t Veer

‘De hel’ en een ‘eeuwige pijniging’ in het hiernamaals, is voor menig gelovige een schrikbeeld voor de toekomst. Is dat gegrond of laat het woord van God een compleet ánder plaatje zien? Als wij de Schrift gaan bestuderen, gaan we als het ware kijken door een ‘geestelijke telescoop’. Waarbij de lens steeds een stukje scherper wordt gesteld, zodat we een gedetailleerd beeld krijgen over het plan van God met het universum. Een alomvattend plan waarin “de Zoon van Zijn liefde” centraal staat.

 
Meld je aan voor de nieuwsbrief als je in kennis gesteld wilt worden van nieuwe online lectuur en gratis uitgaven.

Blijf op de hoogte

Als u in kennis gesteld wilt worden van nieuwe online publicaties en gratis uitgaven, kunt u zich aanmelden door hieronder uw e-mailadres in te vullen.

Velden met een * zijn verplicht

 

... want allen zondigen en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God,
en worden OM NIET gerechtvaardigd in Zijn genade,
door de vrijkoping die in Christus Jezus is ...

Romeinen 3: 23, 24