Het Evangelie spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt!

OM NIET PUBLICATIES

Online Lezen, delen OF Downloaden

Bij deze digitale boektafel vindt u gratis online lectuur die spreekt van HET EVANGELIE OM NIET, waarvan Paulus getuigde in 1 Korinthe 9:18.

Alle uitgaven op deze site zijn online te lezen. Het merendeel van de uitgaven zijn tevens GRATIS als fysiek exemplaar verkrijgbaar (inclusief verzending).

Alles wat op deze site wordt aangeboden wordt bekostigd door Stichting Evangelie Om Niet (met uitzondering van boekhandel uitgaven).

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuwe "OM NIET" publicaties

Laat uw e-mailadres hier achter als u in kennis gesteld wilt worden van nieuwe (online) boeken, bookazines en hoofdstukken van boeken die 'in wording' zijn.

Inschrijven

AUgustus

Jezus Christus, de Gekruisigde

Dieter landersheim


Nederlandse vertaling:
Rita Buurveld-Jansen


INHOUD:

De zeven kruiswoorden
Valstrik van het kruis
Vijanden van het kruis

AUGUSTUS

De GELUKKIGE God

André Piet


“… volgens het evangelie der heerlijkheid van DE GELUKKIGE GOD, dat mij is toevertrouwd.”
– Paulus, 1 Timoteüs 1:11 [TELOS]

Wat is geluk en waarom is God gelukkig? En wat is de boodschap van dit Goede Bericht op ons eigen leven?
Een samenvatting van een vijftal studies over “De gelukkige God”, 2018 te Maarn.

AuGUSTUS

Kaïn en Abel

Gerard Oudijn


Er zijn er nogal wat details in deze geschiedenis die worden misverstaan, maar belangrijker nog is dat deze gebeurtenissen een profetische strekking hebben. Het is een illustratie van Israël dat haar broeder, de Messias, doodde. Net als Kaïn werd het volk verstrooid over de aarde. En God zorgde voor een plaatsvervanger van Abel: een nieuwe zoon van Adam ...

SEPTEMBER

De bêma, het erepodium

“Kun je mij iets meer vertellen over de rechterstoel Gods?”


Bij het woord ‘rechter’ schiet een aantal mensen mogelijk meteen al in de stress. Want als je voor de rechter moet verschijnen, is er sprake van een overtreding en op een overtreding volgt straf. Maar als je kijkt naar de grondtekst, dan zie je dat die notie ‘rechterstoel’ er helemaal niet is, want het Griekse woord heeft niets te maken met straf, het heeft niets te maken met veroordeling.

Klik voor het vergroten van de leesfunctie op volledig scherm Om weer terug te keren naar deze pagina, klikt u nogmaals op de functie “volledig scherm”.

Bookazine: Heel de wapenrusting van God - Date Gorter

GRATIS ONLINE EN FYSIEKE UITGAVE

Samenvatting

Heel de wapenrusting van God aandoen is noodzakelijk voor elk lid van het lichaam van Christus.

Deze uitgave geeft antwoord op: waarom aandoen?

Tevens leest u hierin een nadere toelichting op de zeven onderdelen, zoals die te vinden zijn in Efeziërs 6:10-20.

BOOKAZINE: ABRAM SLAPEND RIJK - ANDRÉ PIET

GRATIS ONLINE EN FYSIEKE UITGAVE

Samenvatting

In Genesis 15 lezen we dat God Abram een grote belofte geeft en bevestigt. En dat terwijl Abram slaapt ...

Als God wil dat je rijk wordt, dan ben je steenrijk en Abram was zo iemand. Dat geldt tevens voor zijn zoon Izaak. Over hen lees je dat ze steeds rijker worden, dat had God beloofd.

Als God iets wil, dan gebeurt het gewoon en dan hebben de activiteiten, of de werken, of de prestaties van de mens, daar helemaal niets mee te maken. God trekt Zijn plan en dat hoeft Hij niet bij te stellen; Hij volvoert dat.

Dit mag dan een geschiedenis zijn die 4000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar het is geweldig dat we zo’n God hebben, met een Woord dat zó accuraat, zó betrouwbaar en zó solide is!

Recente Uitgaven:

Alle uitgaven zijn online te lezen. Klik op de afbeelding om direct naar een publicatie te gaan. Voor de meeste publicaties geldt: ook te bestellen als GRATIS fysieke uitgave (met uitzondering van boekhandel uitgaven).Gratis online en fysieke uitgave


Gratis online en fysieke uitgave


Gratis online en fysieke uitgave

Gratis online en fysieke uitgave

Gratis online en fysieke uitgave


Gratis online uitgave

BoekEn Die in wording Zijn:

Klik op de afbeelding om naar de pagina te gaan waar u reeds voltooide hoofdstukken kunt downloaden.

Met publicaties van:

Da-Ath


GoedBericht


Gezonde Woorden


Eben-Haëzer


De Zeventig Boeken


Geschriften