Het Evangelie spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt!

Helaas werken verschillende functies op de website niet, er wordt gezocht naar een oplossing.
Inmiddels is besloten een nieuwe site te bouwen onder dezelfde naam. Wij denken dat deze binnen een aantal weken (begin april 2023) gereed zal zijn en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

OM NIET PUBLICATIES

Bij deze digitale boekentafel vindt u gratis online lectuur die spreekt van HET EVANGELIE OM NIET, waarvan Paulus getuigde in 1 Korinthe 9:18.

Alle uitgaven op deze site zijn online te lezen. Het merendeel van de uitgaven zijn tevens GRATIS als fysiek exemplaar verkrijgbaar (inclusief verzending).

Alles wat op deze site wordt aangeboden wordt bekostigd door Stichting Evangelie Om Niet (met uitzondering van boekhandel uitgaven). Dit alles in afhankelijkheid van God, door Zijn genade.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres hier achter als u in kennis gesteld wilt worden van nieuwe online lectuur en fysieke uitgaven.

Inschrijven

E-mailadres  

Wat volgt ...

Er wordt gewerkt aan een boek over de Galaten-brief (André Piet), een boek over Jozef (Gerard Oudijn) en aan verschillende bookazines zoals o.a. "Van de genade vervallen" (André Piet).

Meest recent:

Gods universeel plan

André Piet


Op de campus in Eindhoven

Een studie over hoe GOD een plan uitwerkt door wereldtijdperken (aeonen) heen, om ten slotte Zijn doel te bereiken, namelijk “alles in allen” te worden. Geen ‘eindeloze verdoemenis’, maar een boodschap waarin God werkelijk GOD is en Zijn doel perfect bereikt!

Oordeel & gericht

Gerard Oudijn

Ik ontken niet dat er een eeuw-ig oordeel is. Wel bestrijd ik het idee van hoe men dat meestal opvat, namelijk als een ‘altijddurend oordeel’. Eeuw-ig houdt in de grondtalen van de Bijbel – zowel het Hebreeuwse ‘olam’ als het Griekse ‘aion’ – verband met een tijdsperiode, het is nooit altijddurend. Een goed verstaan van het begrip ‘eeuw-ig’ is essentieel voor het begrijpen van het Evangelie.

Woord, geloof en beleving

André Piet


We leven in een tijd waarin aan ‘gevoel’ en ‘beleving’ grote waarde wordt gehecht. Dat is goed, maar vergeet niet dat beleving, wil het gezond zijn, een basis dient te hebben. Want zonder fundament blijkt gevoel zeer misleidend te kunnen zijn.

Begrijp je wat je leest?

Werner Prolingheuer

Een invloedrijke ‘kamerling’ was eerlijk genoeg om te erkennen, dat hij zonder leiding de betekenis van het gedeelte (hij las in Jesaja 53) niet kon begrijpen. Het verslag eindigt met: Hij ging zijn weg met blijdschap. Via Filippus, het door God gebruikte werktuig, was deze proseliet met Jezus Christus zelf in aanraking gekomen - door Zijn woord.

Boekenplank:

Klik op een afbeelding om naar een publicatie te gaan. U kunt in de zoekfunctie naar begrippen zoeken waar uw interesse naar uitgaat.

Met publicaties van:

Voor alles geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn", Handelingen 17:11.

Bijbels Denken

Da-Ath

De Zeventig Boeken

Eben-Haëzer

Geschriften

Gezonde Woorden

GoedBericht

Sola Gratia