Gratis ONLINE boeken lezen, delen en downloaden


Stichting Evangelie Om Niet
geeft online boeken en bookazines uit. Doelstelling: het Evangelie OM NIET doorgeven, zoals Paulus dat heeft aangegeven in 1 Korinthe 9:18.
Het merendeel van de publicaties is ook gratis als uitgave op papier verkrijgbaar.

Recente boeken en bookazines:

Goed Bericht


Geschikt voor in huis

Verschijningsdatum: Juli 2021
36 pagina's

Uitgever: Stichting GoedBericht, in samenwerking met Evangelie Om Niet

Traditioneel staat het slot van Kolosse 3 bekend als het gedeelte over ‘de huiselijke plichten’ of ‘de christelijke huisregels’. Het is echter niet de plicht maar de dankzegging die in deze passage de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

De Zeventig Boeken


Vragen en antwoorden 2

Verschijningsdatum: Juni 2021
56 pagina's

Uitgever: Stichting Evangelie Om Niet, in samenwerking met dezeventigboeken.nl

Pasen, het kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid!
Een vraaggesprek van Wolter Brakshoofden met André Piet, de beheerder van goedbericht.nl

Ongekende Hoogte


De Efeze-brief, vers voor vers besproken (boekhandel-uitgave)

Verschijningsdatum: Mei 2021
220 pagina's

Uitgever: Stichting GoedBericht, in samenwerking met Evangelie Om Niet

De Efeze-brief behoort zonder enige twijfel tot het hoogtepunt in Paulus’ oeuvre. Het meest bijzondere in deze brief is, hoe de ekklesia als ‘uitroepsel’ in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd. Ze is met hem verbonden als ‘lichaam en Hoofd’. Onverbrekelijk!

Het Evangelie spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt!

Wilt u meer lezen over het Evangelie om niet, waarvan Paulus getuigde in 1 Korinthe 9:18? Schrijf u dan in en blijf op de hoogte van nieuwe OM NIET publicaties.

Inschrijven

Snel naar publicaties van:

In wording:

Nieuw:

Absoluut GOD! Hoofdstuk 7

De weg van geloof – Gijs Bernouw

 • De toekomst
 • Niet onderschikt
 • Erkenning van zonde
 • Genade echter!
 • God rekent gerechtigheid toe
 • Door de wet van geloof
 • Ontvangen
 • Opstanding van doden
 • Van harte belijden

Nieuw:

INLEIDING

 • Galaten 1
 • Verjudaïseren
 • Volmaakt in Hem
 • Eén met Hem
 • Filosofie en lege verleiding
 • Het startpunt
 • De Galaten


Medewerkers

Stichting Evangelie Om Niet heeft een aantal vaste medewerkers (zie: Stichting). Zo God het geeft en nodig acht, komen daar nog meer mensen bij. Heb je er idee in, omdat Hij je hart beweegt en je ook de mogelijkheid geeft? Neem dan contact op via info@evangelieomniet.nl of via telefoonnummer (+31) 078 785 651 6.
Waar kun je aan denken?
 • Het controleren van artikelen op spel-, taal- en typefouten.
 • Het uitwerken van audio en video van spraak naar tekst.

Eerdere publicaties op Evangelie Om Niet: