Het Evangelie spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt!

OM NIET PUBLICATIES

Online Lezen, delen, Downloaden Of bestellen


Bij deze 'digitale boektafel' vindt u gratis online lectuur die spreekt van HET EVANGELIE OM NIET, waarvan Paulus getuigde in 1 Korinthe 9:18.

Het merendeel van de publicaties is ook als fysieke uitgave verkrijgbaar. Deze uitgaven op papier zijn GRATIS (inclusief verzending).


Alles wat op deze site wordt aangeboden wordt bekostigd door Stichting Evangelie Om Niet (met uitzondering van boekhandel uitgaven).

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuwe OM NIET publicaties


Laat uw e-mailadres hier achter als u in kennis gesteld wilt worden van nieuwe (online) boeken, bookazines en hoofdstukken van boeken die 'in wording' zijn.

Inschrijven

volgende publicatie

DA-ATH

Wie gaaN mee bij de opname?
Date Gorter


Wanneer de Heer neerdaalt en de Zijnen roept: wie zullen dan worden ‘weggerukt’ – Grieks: harpazô – om Hem te ontmoeten in de lucht? (1 Thessalonicenzen 4:13-18)

Nieuw Bookazine:

Goed Bericht

Waarom blind geboren?

André Piet

ONLINE lezen, delen & downloaden

Dit bookazine is ook OM NIET als fysieke uitgave verkrijgbaar

Eén van de grootste vragen waar de mens, vroeg of laat, tegenaan loopt is deze: waarom is er zoveel lijden? Als God er is, zou Hij dat toch wel kunnen voorkomen?
Door te filosoferen of te theologiseren belanden we in een doolhof van opinies. Het is de Schrift die voorziet in onze grote vragen van hart en verstand. Helder, logisch, solide en verblijdend. Kortom: Goddelijke antwoorden!

Recente Uitgaven:

Klik op de afbeelding om direct naar de publicatie te gaan. Voor de meeste publicaties geldt: ook te bestellen als GRATIS fysieke uitgave! (Met uitzondering van boekhandeluitgaven.)


Met publicaties van:

Da-Ath


Getuigen van God en Zijn Woord. 'Da-ath' is het Hebreeuwse woord voor kennis. Deze site richt zich op de bekendmaking van het Evangelie van genade en verzoening, Kolossenzen 1:20.

GoedBericht


GoedBericht wijst op de ene GOD, Die alles beschikt en bij Wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van Zijn handen!

Gezonde Woorden


Het Woord van God is levend en krachtig en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken, 2 Timoteüs 1:13. Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof.

Eben-Haëzer


Gods Woord centraal. Het Evangelie dat de apostel Paulus mocht aanreiken. Alles is uit Hem, door Hem en tot Hem! Romeinen 11:36.

De Zeventig Boeken


Centraal staat:
- de ene God en de ene middelaar: de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
- de Schriften; - Schriftonderzoek;
- het evangelie van de apostel Paulus.