Het Evangelie spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt!

OM NIET PUBLICATIES

Bij deze digitale boekentafel vindt u gratis online lectuur die spreekt van HET EVANGELIE OM NIET, waarvan Paulus getuigde in 1 Korinthe 9:18.

Alle uitgaven op deze site zijn online te lezen. Het merendeel van de uitgaven zijn tevens GRATIS als fysiek exemplaar verkrijgbaar (inclusief verzending).

Alles wat op deze site wordt aangeboden wordt bekostigd door Stichting Evangelie Om Niet (met uitzondering van boekhandel uitgaven). Dit alles in afhankelijkheid van God, door Zijn genade.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres hier achter als u in kennis gesteld wilt worden van nieuwe online lectuur en fysieke uitgaven.

Inschrijven

Nieuwsberichten


Samen willen wij met u terugkijken op hetgeen Stichting Evangelie Om Niet door genade gegeven werd te doen ... lees verder

De bestanden van Eén voor allen, Brieven aan Anne en Lijden en onderschikking zijn nu te vinden onder de rubriek "Losse bestanden".

Nieuwe publicaties / uitgaven:

Paulus over water, brood en wijn

Alfred E. Dekker


Water, brood en wijn hebben al eeuwenlang een voorname rol in de gebruiken van christelijke groeperingen en genootschappen. Het is de vraag of de desbetreffende opvattingen en leringen in overeenstemming zijn met Gods Woord. Kunnen wij niet beter de opvattingen van mensen, ongeacht hun alom geprezen wijsheden geleerdheid, laten voor wat zij zijn, namelijk géén heilige Schrift?

De bomen van dood en leven

Ed van Brummen


Zou God nu werkelijk ‘verrast zijn geworden’ door het eten van het eerste mensenpaar van de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad? Of is alles wat er gebeurde onderdeel van een veel groter verlossingsplan, dat Hij uitvoert in tijdperken? Zou het kunnen zijn dat de mens kennis moest krijgen van de boom van kennis van goed en kwaad en dat onze grote God en Schepper daar een bedoeling mee had?

“Verzoening” in de Bijbel

Aren van Waarde


De Schepper heeft besloten om “alle dingen” (elk schepsel) met Zich te verzoenen (Kol.1:20), de zonden van de “hele wereld” te bedekken (1 Joh.2:2) en Zijn Zoon te geven tot “een losprijs voor allen” (1 Tim.2:6). Er zal eens vrede heersen in de hele schepping. Van doelmissen of falen, gebreken of tekortkomingen zal er niet langer sprake zijn. Vruchteloosheid en vergankelijkheid zullen door heerlijkheid, kracht en onvergankelijkheid worden vervangen.

Boekenplank:

Klik op de afbeeldingen om naar een publicatie te gaan. U kunt in de zoekfunctie naar begrippen zoeken waar uw interesse naar uitgaat, dan verschijnen alle pagina's van de lectuur waar dit voorkomt. Deze lectuur is ook gratis beschikbaar als fysieke uitgave (met uitzonderig van boekhandel uitgaven).

Boeken die in wording zijn:

Klik op de afbeelding om naar de pagina te gaan waar u reeds voltooide hoofdstukken kunt downloaden.

Met publicaties van:

Voor alles geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn", Handelingen 17:11.

Bijbels Denken


Da-Ath


De Zeventig Boeken


Eben-Haëzer


Geschriften


Gezonde Woorden


GoedBericht


Sola Gratia