Het Evangelie spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt!

OM NIET PUBLICATIES

Online Lezen, delen, Downloaden Of bestellen

Op deze digitale boektafel vindt u gratis online lectuur die spreekt van HET EVANGELIE OM NIET, waarvan Paulus getuigde in 1 Korinthe 9:18.

Het merendeel van de publicaties is ook als fysieke uitgave verkrijgbaar. Deze uitgaven op papier zijn GRATIS, met uitzondering van boekhandel uitgaven.

Laatst geplaatst

Hoofdstuk 1
Galaten 1:1-5

Gerard Oudijn

In deze eerste verzen is elk woord geladen. Met een samenvatting van wie de brief schrijft, aan wie en waarom. Dit is kort en krachtig de inhoud van heel de Galaten-brief. In een paar zinnen zet Paulus uiteen waarom hij deze brief schrijft en alles wat daarna komt is hierop gebaseerd.

Verwacht in oktober

Goed Bericht

Waarom Blind geboren?
André Piet

Waarom het lijden? En vanwaar al het kwaad? Door te filosoferen of te theologiseren, belanden we in een doolhof van opinies. Het is de Schrift die voorziet in onze grote vragen van hart en verstand. Helder, logisch, solide en verblijdend! Kortom, Goddelijke antwoorden!

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuwe OM NIET publicaties

Inschrijven

Nieuw boek:

Zielig is niet geestig

De Korinthe-brief,
vers voor vers besproken

André Piet

Uitgever: Stichting GoedBericht
Eerste druk: september 2021
450 pagina's

ONLINE Lezen & DELEN

De Korinthe-brief geeft een inkijkje in het reilen en zeilen van de jonge geloofsgemeenschap en in de vragen die onder hen leefden. Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de ‘ziel-ige’ benadering naar de ‘geest-ige’.

Recente Uitgaven:

Klik op de afbeelding om direct naar de publicatie te gaan. Voor de meeste publicaties geldt: ook te bestellen als GRATIS fysieke uitgave!


Met publicaties van:

Da-Ath


Getuigen van God en Zijn Woord. 'Da-ath' is het Hebreeuwse woord voor kennis. Deze site richt zich op de bekendmaking van het Evangelie van genade en verzoening, Kolossenzen 1:20.

GoedBericht


GoedBericht wijst op de ene GOD, Die alles beschikt en bij Wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van Zijn handen!

Gezonde Woorden


Het Woord van God is levend en krachtig en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken, 2 Timoteüs 1:13. Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof.

Eben-Haëzer


Gods Woord centraal. Het Evangelie dat de apostel Paulus mocht aanreiken. Alles is uit Hem, door Hem en tot Hem! Romeinen 11:36.

De Zeventig Boeken


Centraal staat:
- de ene God en de ene middelaar: de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
- de Schriften; - Schriftonderzoek;
- het evangelie van de apostel Paulus.

Verschijningsdatum: Oktober 2021

GoedBericht

Waarom blind geboren?

André Piet


Inhoud

Eén van de grootste vragen waar de mens, vroeg of laat tegenaan loopt is deze: waarom is er zoveel lijden? Als God er is, zou Hij dat toch wel kunnen voorkomen?
Menselijke filosofie en godsdienstige tradities zoeken naar verklaringen vanuit het verleden en/of naar een schuldvraag. Het antwoord van de Bijbel staat daar haaks op en luidt: “opdat de werken Gods openbaar zouden worden”!
De blinde in Johannes 9 werd niet genezen omdat hij blind was – hij was blind opdat hij ziende gemaakt kon worden! Zoals sterren slechts fonkelen aan een donkere hemel, zo wordt Gods heerlijkheid slechts zichtbaar tegen de donkere achtergrond van lijden.

Uitgever: Stichting GoedBericht

Verschijningsdatum: oktober 2021

LINK & achterzijde
Link naar de betreffende studie op goedbericht.nl