Het Evangelie spreekt van de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt!

OM NIET PUBLICATIES

Online Lezen, delen En Downloaden

Bij deze digitale boektafel vindt u gratis online lectuur die spreekt van HET EVANGELIE OM NIET, waarvan Paulus getuigde in 1 Korinthe 9:18.

Alle uitgaven op deze site zijn online te lezen. Wilt u de lectuur liever per post ontvangen? Een deel van de uitgaven is tevens GRATIS verkrijgbaar (inclusief verzending).

Alles wat op deze site wordt aangeboden wordt bekostigd door Stichting Evangelie Om Niet (met uitzondering van boekhandel uitgaven).

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuwe OM NIET publicaties

Laat uw e-mailadres hier achter als u in kennis gesteld wilt worden van nieuwe (online) boeken, bookazines en hoofdstukken van boeken die 'in wording' zijn.

Inschrijven

Binnenkort

uitgave boek:

Absoluut GOD!

Eben-Haëzer


Er is er maar Eén Die absoluut GOD is:

God, de Vader,
uit Wie het al is,
door Wie het al is
en tot Wie het al zal zijn.

Hij zal alles in allen worden!

BoOkazine:

Vanwaar haalde Abraham de most ...?

Typologie in de schrift – André Piet

Lezing van GoedBericht van spraak naar tekst.

Het woord ‘typologie’ komt niet in de Bijbel voor, het woord ‘type’ (Grieks: tupos) wél. Zo heet Adam een type van Hem die zou komen, “de laatste Adam”.
Een type is een beeld of voorbeeld, typologie is de bestudering van zulke typen. Het bestuderen van typen in de Bijbel, is buitengewoon boeiend. Door typen te herkennen, krijgen de Schriften een wonderlijke, onderlinge samenhang. Het is geen ‘spelletje’ om zo naar de Schrift te luisteren en onder de oppervlakte te zoeken, integendeel. De Schrift zelf gaat ons overvloedig voor in het aanwijzen van typen en spoort ons daarin aan om zinnig en dubbelzinnig naar haar te luisteren.

ONLINE lezen, delen En downloaden

Vanwaar haalde Abraham de mosterd?
Weet u dat?
Een idee?

‘Most’ – je komt dat woord vaak tegen in de Bijbel – is druivensap. Het is druivensap ‘vers van de pers’, ook wel ‘nieuwe wijn’ genoemd, met name in het Nieuwe Testament; er is sprake van oude en nieuwe wijn.

Men zegt wel: ‘Most is een verzamelnaam van de vrucht van de wijnstok, waarbij wijn meer specifiek gegist druivensap is.’ Maar alles wat van de wijnstok af komt, is most en dat werpt veel licht op die uitdrukking.

Wat wist Abraham wél dat wij niet (meer) weten?

Recente Uitgaven:

Alle uitgaven zijn online te lezen. Klik op de afbeelding om direct naar een publicatie te gaan.
Voor de meeste publicaties geldt: ook te bestellen als GRATIS fysieke uitgave (met uitzondering van boekhandel uitgaven).


Gratis online en fysieke uitgave

Gratis online en fysieke uitgave

Gratis online en fysieke uitgave


Gratis online en fysieke uitgave


Gratis online en fysieke uitgave


Gratis online uitgave

BoekEn Die in wording Zijn:

Klik op de afbeelding om naar de pagina te gaan waar u reeds voltooide hoofdstukken kunt downloaden.

Met publicaties van:

Da-Ath


GoedBericht


Gezonde Woorden


Eben-Haëzer


De Zeventig Boeken


Geschriften


Ter Informatie:

Sommige bestanden worden alleen online aangeboden, bijvoorbeeld als het om boekhandel uitgaven gaat of om zogeheten "losse bestanden" van derden.